20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

September 09,2014

ข่าวสังคมจากขอนแก่น

 

                        

 

                    มหกรรมอาหาร : นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายชาติชาย  โฆษะวิสุทธิ์ นายกสมาคมโรงแรมภาคอีสาน และนางนงเยาว์  กัลยาลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมอาหารและบริการ "Food and Hotelex 2014"ระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อแสดงสินค้าอาหารและบริการครั้งแรกในระดับภูมิภาคและผลักดันให้ขอนแก่น เป็น 1 ใน 4 จังหวัดของธุรกิจอาหารและบริการของไทยสู่ระดับสากล ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้ 


591 896