17thJanuary

17thJanuary

17thJanuary

 

September 11,2014

สังคมธุรกิจ

                            

                  ‘วันดี กุญชรยาคง’ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG

 

                   ภายหลังประกาศความสำเร็จ ปักธงโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ๓๖ โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน ไม่นานมานี้ ‘วันดี กุญชรยาคง’ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สถานภาพการผลิตและการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยและแนวทางการปฏิรูปพลังงาน” ในงาน Renewable Energy Day by Bauluang Securities Public Company Limited ให้แก่กลุ่มนักลงทุนจากสถาบันการลงทุนต่างๆ ก่อนบรรยายส่งท้ายด้วยการนำเสนอถึงทิศทางการเติบโตทางธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งนับเป็นลู่ทางการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพ และอนาคตสดใส

 

                            

                                     ‘กงกฤช หิรัญกิจ’ ประธานกรรมการ โรงแรมสีมาธานี

 

                  สำหรับ ‘กงกฤช หิรัญกิจ’ ประธานกรรมการ โรงแรมสีมาธานี ก็ต้องติดตามดูว่า จะได้รับการพิจารณาติดโผภาคเอกชน จากมติสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าไปนั่งเก้าอี้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ส่วนกลาง ด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจหรือไม่? เพราะอดีตเคยดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่มีบทบาทร่วมกำหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะใกล้เปิดประชาคมเศรษฐกิจ (AEC) ในปี ๒๕๕๘ สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย และภาคอีสาน ต้องเตรียมความพร้อมให้มาก

 

                  

                              ‘เฮียปิง’ สวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

 

                  ทางด้าน ‘เฮียปิง’ สวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เดินทางไกลไปดู IFA 2014” งานแสดงเทคโนโลยีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภค ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี พร้อมถ่ายภาพยันยืนว่างานจัดยิ่งใหญ่จริงอันดับสามของโลก โดยมีการแสดงสินค้ามากถึง ๒๒ ฮอลล์ และมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมชมล่วงหน้ากว่า ๒ ล้านคนจากทั่วโลก งานนี้จึงถือเป็นการศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อมผลักดัน “อุดรธานี” เป็นเมืองแห่งการประชุม/สัมมนา และจัดแสดงนิทรรศการ จากก่อนหน้านี้มีวาระเปิดประชุมร่วมกับจังหวัดถึงความเป็นไปได้ 

 

             

              ‘อภิรักษ์ โกษะโยธิน’ อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

                  ๑๑ กันยายนนี้ หล่อเล็ก ‘อภิรักษ์ โกษะโยธิน’ อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการสถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย เดินทางจากกรุงเทพฯ มาเยือนจังหวัดขอนแก่น เพื่อปาฐกถาพิเศษ CLMV โอกาสทางการตลาดสินค้าและบริการภายใต้แบรนด์ไทย” ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด สำหรับเตรียมพร้อมรุกตลาดเพื่อนบ้านสร้างทางรวย มีรายงานว่าเสียงตอบรับดี เพราะ “ขอนแก่น” อยู่ในเป้าหมายของบรรดานักลงทุนทั้งจากกรุงเทพฯ และท้องถิ่น ที่จะสามารถขยายโอกาสการค้าเสรีไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง สปป.ลาวได้ 


591 867