25thJanuary

25thJanuary

25thJanuary

 

September 15,2014

พัฒนาเด็ก

 

     นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย  นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศฯ พระครูมัชฌิมธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดกลางเมืองเก่า ร่วมเปิดอาคารเรียนชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง พร้อมท้ังมอบเงิน 200,000 บาท สนับสนุนการปรับปรุงอาคารกุฏิอัครมหาบัณฑิต สำหรับใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง ณ อาคาร 80 ปี พระครูมงคลสารนิเทศ วัดกลางเมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้


598 915