20thMay

20thMay

20thMay

 

October 01,2014

ยอดขายโอทอปปี 57 บุรีรัมย์พุ่งกว่า 757 ล้านเกินเป้าทั้งคาดปี 58 ยอดขายพุ่งทะลุพันล้าน‏

    ยอดขายโอทอปปี 57 บุรีรัมย์พุ่งกว่า 757 ล้านบาทเกินเป้าที่ตั้งไว้ ทั้งคาดปี 58 ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปจะทะลุพันล้าน เพราะมีตลาดจำหน่ายกว้างขึ้น พร้อมเร่งส่งเสริมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเพื่อแข่งขันตลาดอาเซียน


   (30 ก.ย.57) นายโกมล มั่นคง พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า จากสถิติปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา จังหวัดบุรีรัมย์มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินค้าโอทอปรวมทั้งสิ้นกว่า 724 ล้านบาท ขณะทีปีงบประมาณ 2557 ซึ่งผ่านไปแล้ว 11 เดือน ก็มียอดจำหน่ายสินค้าโอทอปสูงถึงกว่า 757 ล้านบาท เกินเป้าหมายตั้งเป้าไว้ 752 ล้านบาท และคาดว่าเหลืออีก 1 เดือนจะสิ้นสุดปีงบประมาณจะสามารถจำหน่ายได้เพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 70 ล้านบาท ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มียอดจำหน่ายมากที่สุดกว่าร้อยละ 70 คือ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร เช่น กุ้งจ่อม กระยาสารท และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งออกจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ คือ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม อ.นาโพธิ์ และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของ อ.นางรอง โดยเฉพาะลายผ้าสิ้นตีนแดง หางกระรอกคู่ ซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย

 

นายโกมล มั่นคง 

   นายโกมล ยังกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอทอป หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นทะเบียนไว้ 732 กลุ่ม ประเภทผลิตภัณฑ์รวม 1,053 ผลิตภัณฑ์ ทั้งยังมีกลุ่มผู้ผลิตรายใหม่มาแจ้งขึ้นทะเบียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากทางจังหวัดฯ ยังได้มีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปถ่ายทอดส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอทอปในชุมชน ทั้งด้านคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ นอกจากนั้นยังได้มุ่งเน้นยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้า ในช่วงที่ไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ที่จะถึงนี้อีกด้วย

 

สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์


3437 5763