18thNovember

18thNovember

18thNovember

 

October 14,2016

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้


1716 5597