20thMay

20thMay

20thMay

 

December 17,2016

ซีพีเอฟสนองนโยบายรัฐ “ปศุสัตว์OK” เปิดตัว “CP Pork Shop” ณ ตลาดย่าโม

     

 

     เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดร้านสาธิตเนื้อหมูอนามัย “CP PORK SHOP”ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ณ ตลาดย่าโม สอดคล้องตามมาตรฐาน “ปศุสัตว์ OK” เพื่อส่งเสริมกรจำหน่ายเนื้อหมูคุณภาพอาหารปลอดภัยสู่ชุมชน ซีพีเอฟพร้อมถ่ายทอดวิธีการจำหน่ายเนื้อหมูมาตรฐานแก่ผู้ค้าทั่วไป ร่วมยกระดับการผลิตเนื้อสัตว์ถูกสุขอนามัยตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มตลอดห่วงโซ่การผลิต

               นายสมพร เจิมพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ เผยว่า “บริษัทมีนโยบายหลักในการผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อผู้บริโภคตามวิสัยทัศน์ “ครัวโลกยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย “ปศุสัตว์ OK” ที่กรมปศุสัตว์มุ่งยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์ ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) มาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้สร้างร้านสาธิตต้นแบบ “CP PORK SHOP” เป็นจุดจำหน่ายเนื้อสัตว์มาตรฐานสะอาดถูกสุขอนามัย ที่ผลิตจากฟาร์มเลี้ยงมาตรฐานกรมปศุสัตว์ ผ่านการชำแหละจากโรงฆ่าที่ได้รับใบอนุญาตรับรองถูกกฎหมาย

               “เราพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ปลอดสาร เพื่อให้เป็นร้านต้นแบบจำหน่ายเนื้อหมูคุณภาพดี ที่ควบคุมและรักษาเนื้อสัตว์ให้สดสะอาดถูกหลักอนามัยตั้งแต่โรงชำแหละตลอดการขนส่งจนถึงมือประชาชน และเป็นช่องทางในการส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค” นายสมพร กล่าว

               ด้าน น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต ๓ กล่าวว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ เร่งดำเนินโครงการ “ปศุสัตว์ OK” เพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ซึ่งร้านสาธิตต้นแบบที่ตลาดย่าโมแห่งนี้ มีการจำหน่ายเนื้อหมูที่ปราศจากสารปฏิชีวนะตกค้าง ไม่มีสารเร่งเนื้อแดง และให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเนื้อสัตว์ระหว่างรอจำหน่ายด้วยตู้แช่เย็น เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยในอาหารแก่ชาวโคราช ทั้งยังเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดและให้คำแนะนำมาตรฐานร้านจำหน่าย “ปศุสัตว์ OK” แก่ผู้ค้าเนื้อหมูทั่วไป

               ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้ให้การรับรองและมอบตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” แก่ร้านค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่ (Modern trade) ร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารสด รวมทั้งแผงค้าในตลาดสด รวม ๒,๖๗๐ แห่งทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าขยายการรับรองให้ครบ ๔,๐๐๐ แห่งภายในปี ๒๕๖๐

               ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ยังได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการทั่งไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ๒ รูปแบบ ตามแนวคิด “ตู้หมูเถ้าแก่เล็ก” สำหรับร้านค้าขนาดเล็กที่จำหน่ายสินค้าในหมู่บ้านและชุมชน ด้ายการขายเนื้อหมูที่มีเก็บรักษาคุณภาพสินค้าตลอดเวลาด้วยตู้แช่เย็น และ “ร้านเถ้าแก่เล็ก” สำหรับร้านค้าขนาดกลางที่จำหน่ายสินค้าในเขตเมืองและชุมชนขนาดใหญ่ ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟยังพร้อมที่จะช่วยแนะนำให้ผู้ประกอบการั่วไปร่วมกันยกระดับจุดจำหน่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน “ปศุสัตว์ OK” อีกด้วย 


886 5668