21stMay

21stMay

21stMay

 

March 22,2017

ตอบรับมหกรรมบ้านดีเกินคาด เล็งโรดโชว์‘อีสานใต้’กลางปี

          เผยผลสำรวจผู้เข้าชมงานมหกรรมบ้านฯ’๖๐ สะท้อนทิศทางตลาดบ้านและวัสดุปรับตัวดีขึ้น ชี้ผู้บริโภคกำลังซื้อสูงกลุ่มเจนเอ็กซ์และเบบี้บูมเมอร์ พร้อมปรับตัวตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีก่อสร้าง ประเมินจากความสนใจนวัตกรรมบ้านโครงสร้างเหล็ก นายกสมาคมปลื้มประกาศจัดงานมหกรรมบ้านฯ โรดโชว์ภาคอีสาน หวังกระตุ้นตลาดบ้านและวัสดุก่อสร้างในพื้นที่อีสานใต้ให้คึกคัก

          สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thailand Home Builders Association: THBA) เปิดเผยว่างานมหกรรมบ้านและวัสดุก่อสร้าง ๒๕๖๐ หรือ Thailand Home & Building Material Fair 2017 : THBF’17 ที่เสร็จสิ้นลงเมื่อเร็วๆ นี้ มีจำนวนผู้เข้าชมงานเกือบ ๗ หมื่นคน และเม็ดเงินที่สะพัดในงานกว่า ๕ พันล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตลาดรับสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้างปรับตัวดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมา พร้อมกันนี้สมาคมฯ ได้จัดทำแบบสอบถามความเห็นผู้เข้าชมงานกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๖,๗๓๖ ราย เพื่อจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ร่วมตอบแบบสอบถามแบ่งออกเป็น เพศชาย ๔๘% เพศหญิง ๕๒%

          จากข้อมูลสำรวจพบว่า ผู้เข้าชมงานมีรายได้ต่อเดือน ๓-๕ หมื่นบาท คิดเป็น ๓๒% รายได้ต่อเดือน ๕ หมื่น-๑ แสนบาท ๒๓% และรายได้ต่อเดือน ๑-๒ แสนบาทขึ้นไป ๑๗% ทั้งนี้กลุ่มอายุมากกว่า ๔๐ ปีขึ้นไป เข้าชมงานมากเป็นอันดับ ๑ หรือคิดเป็น ๕๒% และสามารถแบ่งตามอาชีพดังนี้  อันดับแรกข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๒๙% อันดับ ๒ พนักงานบริษัทเอกชน ๒๔% อันดับ ๓ เจ้าของ/นักธุรกิจ ๑๖%  อันดับ ๔ ผู้รับเหมาก่อสร้าง  ๑๕% โดยความเห็นผู้เข้าชมงานให้ความสนใจอันดับแรก สนใจนวัตกรรมสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง ๓๘% อันดับ ๒ สนใจบริษัทรับสร้างบ้าน/โครงการที่อยู่อาศัย ๓๑% อันดับ ๓ สนใจชมวัสดุก่อสร้าง ๒๙% อันดับ ๔ สนใจโครงการประกวดออกแบบบ้าน ๑๔% และอื่นๆ ทั้งนี้เมื่อเจาะถามผู้เข้าชมงานว่าให้ความสนใจนวัตกรรมเรื่องใดบ้าง พบว่าสนใจบ้านโครงสร้างเหล็กมากที่สุด หรือคิดเป็น ๗๖%  ในส่วนของวัสดุก่อสร้างที่ผู้เข้าชมงานสนใจ ได้แก่ วัสดุปูพื้น ๑๗% ประตู-หน้าต่าง ๑๖% และ ระบบหลังคา ๑๕% สุขภัณฑ์ ๑๔% ตามลำดับ ฯลฯ เป็นต้น

          ทั้งนี้กลุ่มผู้เข้าชมงานอายุ ๔๐ ขึ้นไป หรือกลุ่มเจนเอ็กซ์ไปถึงเบบี้บูมเมอร์มีสัดส่วนมากที่สุด พร้อมให้ความสนใจปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ ในขณะเดียวกันก็ให้ความสนใจวัสดุก่อสร้างที่มี นวัตกรรม ประเภทวัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติ อาทิ พื้นไม้ลามิเนตทดน้ำ ประตู-หน้าต่างไวนิล ไม้สังเคราะห์หรือไฟเบอร์ซิเมนต์ ตลอดจนระบบโครงหลังคาเหล็กกันสนิม-วัสดุมุง อุปกรณ์ไฟฟ้า และสุขภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนได้ว่ากลุ่มเจนเอ็กซ์และเบบี้บูมเมอร์เอง ก็มีการปรับตัวตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีก่อสร้างที่ทันสมัย ด้วยการหาข้อมูลและสัมผัสผลิตภัณฑ์จริงๆ ในงานแสดงสินค้าที่มีให้ชมหลากหลาย ก่อนจะตัดสินใจสร้างบ้านหลังใหม่ 

          นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน กล่าวว่า ผลสำเร็จของการจัดงานฯ ในปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มความต้องการบ้านหรือที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น ล่าสุดคณะกรรมการสมาคมฯ เห็นควรให้จัดงาน  มหกรรมบ้านและวัสดุก่อสร้าง’๖๐ ตอน ‘โรดโชว์ทูอีสาน’ ขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อเป็นสื่อกลางและเวทีให้ผู้ประกอบการรับสร้างบ้าน บ้านจัดสรร คอนโดฯ และวัสดุก่อสร้างทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่นได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง พร้อมร่วมมือกันกระตุ้นตลาดบ้านและวัสดุก่อสร้างในจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ได้แก่ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร และมุกดาหารให้คึกคักยิ่งขึ้นในปี ๒๕๖๐


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๒๔๒๓ วันอังคารที่ ๒๑ - วันเสาร์ที่ ๒๕ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


247 5659