20thMay

20thMay

20thMay

 

May 17,2017

‘พาณิชย์’จับมือร้านค้าส่ง-ปลีก จัด“รวมใจโชวห่วยไทยคู่สังคม” ลดราคาสินค้า ๒๐-๕๐% ทั่วไทย

            กระทรวงพาณิชย์ จับมือสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และร้านค้าส่ง-ปลีกในท้องถิ่น จัดงาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” ลดราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค ๒๐-๕๐% ตั้งแต่วันนี้ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีเครือข่ายร้านโชวห่วยกว่า ๓,๐๐๐ ร้านค้าทั่วประเทศ คาดมีเงินสะพัดกว่า ๕๐๐ ล้านบาท ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางเศรษฐกิจหวังพัฒนาค้าส่ง-ค้าปลีกชุมชนให้เข้มแข็งระยะยาว

            นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานเปิดกิจกรรม "ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” ณ ร้านไชยแสง ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จังหวัดสิงห์บุรี ว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) มีดำริให้กรมฯ ร่วมมือกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และร้านค้าส่ง-ปลีกท้องถิ่น (Local Modern Trade) ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากกระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมลดราคาสินค้า ภายใต้ชื่องาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” เพื่อช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มเงินในกระเป๋าให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในส่วนภูมิภาค สำหรับการจัดงาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” ในครั้งนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีเครือข่ายร้านโชวห่วยกว่า ๓,๐๐๐ ร้านค้าทั่วประเทศ เข้าร่วมจัดงานฯ ซึ่งจะมีการลดราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค ๒๐-๕๐% คาดว่าหลังเสร็จสิ้นการจัดงานฯ จะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า ๕๐๐ ล้านบาท และลดภาระค่าครองชีพได้ไม่ต่ำกว่า ๕๐-๑๐๐ ล้านบาท”

            นอกจากนี้ การจัดงานฯ ยังเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเกิดการเกื้อกูลกันอย่างเป็นระบบ โดยดำเนินการมาแล้วทั้งสิ้นรวม ๙ ครั้ง มีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า ๓,๙๕๔ ล้านบาท การจัดงาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละ ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ เดือนพฤษภาคม และ ช่วงที่ ๒ เดือนกันยายน เกิดจากความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงพาณิชย์ และภาคธุรกิจ ได้แก่ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย และร้านค้าส่ง-ปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศ

            อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า “กระทรวงพาณิชย์ ยังได้อาศัยโอกาสช่วงการจัดกิจกรรมฯ หารือกับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย (ซัพพลายเออร์) เพื่อร่วมกันวางแนวทางพัฒนาค้าส่ง-ค้าปลีกชุมชนให้มีความเข้มแข็งในระยาว รวมทั้ง ขอความร่วมมือให้ช่วยนำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายให้แก่ร้านค้าส่ง-ค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง ซึ่งจะทำให้คนในท้องถิ่นสามารถซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคได้ในราคาประหยัดทุกวัน อันจะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน และจะเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้การส่งเสริมและพัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดหาผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการ เพื่อยกระดับธุรกิจการค้าส่งค้าปลีกในส่วนภูมิภาคให้มีการบริหารจัดการด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการตลาด ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้ธุรกิจมีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ พร้อมกันนี้ ได้นำเทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจฯ ในภาพรวมให้ดีขึ้นและพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกต้นแบบให้สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจได้จริง พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างค้าส่งค้าและปลีก เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็ง ท้องถิ่นมีความมั่นคง และประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน”


 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๒๔๓๓ วันอังคารที่ ๑๖ - วันเสาร์ที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


63 5642