20thMay

20thMay

20thMay

 

May 17,2017

โคราชตั้งเป้า ๑,๙๙๙,๙๙๙ ดอก รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงรัชกาลที่ ๙

                ชาวโคราชร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ๑,๙๙๙,๙๙๙ ดอก ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ แสดงถึงความจงรักภักดีและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

                เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในงาน “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน ๑,๙๙๙,๙๙๙ ดอก” พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก ผบก.จว.นครราชสีมา ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉซี นายกอบจ.นครราชสีมา นายปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด ส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ชมรมแม่บ้านต่างๆ กลุ่มองค์กร ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น ๑ เดอะมอลล์นครราชสีมา         

                นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานว่า กิจกรรม “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดนครราชสีมา” นั้น กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานสนับสนุนจังหวัด อำเภอ และบูรณาการกับภาคส่วนราชการและภาคเอกชน ในการจัดทำดอกไม้จันทน์สำหวับประชาชน เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ทุกจังหวัดทำดอกไม้จันทน์เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด ขนาดกว้าง ๒๑-๒๔ เซนติเมตร ยาว ๓๕-๔๕ เซนติเมตร ส่งให้ส่วนกลางตามจำนวนอำเภอของจังหวัดนั้นๆ รวมทั้งประเทศ ๘๗๘ ช่อ และให้จัดทำดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนในจังหวัด จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนประชากรในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงพลัง ความรัก ความสามัคคี และบูรณาการ การมีส่วนร่วมของราชการภาคเอกชน และประชาชน ในการฝึกสอนและจัดทำดอกไม้จันทน์

                “การจัดทำดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมาได้จัดทำดอกไม้จันทน์เป็นช่อดอกสาทร ดอกไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖๔ ช่อ ส่งให้ส่วนกลาง ๓๒ ช่อ และใช้ในพิธีการที่จังหวัด ๓๒ ช่อ และดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนทั้งสิ้น ๑,๙๙๙,๙๙๙ ดอก โดยห้องสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา รับจัดทำถวาย ๑๐๐,๐๐๐ ดอก และเทอร์มินอล ๒๑ โคราช รับจัดทำถวาย ๑๐๐,๐๐๐ ดอก ส่วนที่เหลือ ทุกอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา จัดทำตามจำนวนประชากรในพื้นที่ให้เพียงพอ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดทำถวาย” นางสุนีย์ กล่าว

                นายปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อชีวิตและจิตใจของพวกเราชาวนครราชสีมาและชาวไทยทุกคน ในตอนแรกเดอะมอลล์โคราช ได้มีการร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานคร ในการจัดทำดอกไม้จันทน์ โดยวางกฎเกณฑ์ไว้ที่ ๑๐๐,๐๐๐ ดอก จึงได้นำเรื่องนี้เข้าปรึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงเป็นที่มาที่ไปว่า ในวันนี้ชาวจังหวัดนครราชสีมา จะร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้เป็นจำนวน ๑,๙๙๙,๙๙๙ ดอก หากเราจะร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ในนามของพี่น้องชาวโคราช รวมตัวรวมใจกัน ทางเดอะมอลล์โคราชพร้อมที่จะเปิดพื้นที่ โดยในวันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๓ วัน ณ ห้อง MCC HALL ชั้น ๓ เดอะมอลล์โคราช ให้ทุกภาคส่วนได้มารวมตัวกัน รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประชาชนในทุกเขตทุกพื้นที่ ซึ่งหากมารวมตัวกันได้ในครั้งนี้ ตั้งเป้าว่า ๓ วัน ได้ดอกไม้จันทน์ ๑ ล้านดอก ถ้าทุกภาคส่วนพร้อม เราจะมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ให้กับจังหวัดนครราชสีมา”

                นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้มีพระคุณอันประเสริฐแก่พสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดมาในแผ่นดินของพระองค์ที่ทรงครองราชย์ เพื่อเป็นการแสดงพลังความรัก ความสามัคคีของประชาชนชาวไทย จังหวัดนครราชสีมาจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยฝึกสอนและจัดทำดอกไม้จันทน์ ซึ่งรูปแบบวิธีการจัดทำได้เป็นไปตามที่ราชการกำหนดรูปแบบของแต่ละจังหวัดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยประดิษฐ์ช่อดอกไม้จันทน์ตามดอกไม้ประจำจังหวัด และให้เกิดความทั่วถึงกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ข้าราชการทุกภาคส่วน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี เป็นพลังสามัคคีร่วมแสดงถึงจิตใจอันบริสุทธิ์ส่งเสด็จด้วยการทำดอกไม้จันทน์ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้ายตามห้วงเวลาที่รัฐบาลได้กำหนดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ ๒๕-๒๙ ตุลาคมนี้”

                จากนั้นนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รับมอบดอกไม้จันทน์จากภาคส่วนราชการ ภาคประชาชนจากหลายอำเภอ พร้อมทั้งถ่ายรูปร่วมกัน ก่อนจะนำคณะเดินพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์อยู่ทั่วบริเวณ โดยมีนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ซึ่งมาฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย ๒๐๑๗ รุ่นอายุไม่เกิน ๒๓ ปี มาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และถ่ายภาพร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมรับพรเป็นขวัญและกำลังใจในการแข่งขันด้วย

                ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา กำหนดเปิดตัวโครงการฯ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ลานไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น ๑ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช และครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช และห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กร กองทุน หมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ เครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP สำนักงานจังหวัด ส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งได้วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง บัวใหญ่ ชุมพวง ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่ม OTOP ของจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นวิทยากร

                การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานมีลักษณะเป็นช่อดอกสาทร ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖๔ ช่อ ส่งให้ส่วนกลาง ๓๒ ช่อ และใช้ในพิธีการที่จังหวัด ๓๒ ช่อ และสำหรับประชาชนจะประดิษฐ์จำนวนทั้งสิ้น ๑,๙๙๙,๙๙๙ ดอก เพื่อสื่อความหมายถึงการแสดงพลังความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือของชาวโคราชที่ยิ่งใหญ่ โดยงานนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากอาสาสมัครทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน นำโดยนายอำเภอทั้ง ๓๒ อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ทหาร ตำรวจ โรงเรียน มหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มระหว่างวันที่   ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยแบ่งเป็น ๓ พื้นที่ภายในสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมประดิษฐ์ ได้แก่ บริเวณ Food Hall ชั้น ๑, บริเวณข้างร้าน MK ชั้น ๒ และบริเวณข้าง Fitness first ชั้น ๓

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๒๔๓๓ วันอังคารที่ ๑๖ - วันเสาร์ที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖


408 5667