21stMay

21stMay

21stMay

 

May 18,2017

ผู้ผลิตน้ำดื่มกว่า ๒๐๐ ยี่ห้อ รวมตัวตั้งสมาคมฯ มุ่งคุณภาพราคามาตรฐาน

                ผู้ผลิตน้ำดื่มเมืองช้างกว่า ๒๐๐ โรงงาน รวมตัวจัดตั้ง “สมาคมผู้ประกอบการน้ำดื่มจังหวัดสุรินทร์” ผลิตน้ำดื่มคุณภาพ ราคามาตรฐาน เน้นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม

                เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมร้านอาหารแม่พิมพ์ปลาเผา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ มีตัวแทนผู้ประกอบน้ำดื่มจาก ๑๐ อำเภอในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมเพื่อก่อตั้ง “สมาคมผู้ประกอบการน้ำดื่มจังหวัดสุรินทร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแข่งขันกับน้ำดื่มรายใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีการขยายกิจการโดยการตั้งโรงงานผลิตในพื้นที่ต่างๆ ในขณะที่บางยี่ห้อยังมีการจัดโปรโมชั่นซื้อน้ำแถมชาเขียวอีกด้วย โดยเฉพาะในร้านสะดวกซื้อ รวมทั้งในปัจจุบันพบว่า น้ำดื่มบรรจุขวดสำเร็จรูป หรือ PET สามารถตอบโจทย์ด้านความสะดวก และเทรนด์สุขภาพ อีกทั้งตลาดขวด PET อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเข้าไปแทนที่ตลาดขวดขุ่น และน้ำประปา เพราะหลายครัวเรือนในไทยยังดื่มน้ำจากเครื่องกรอง ดังนั้น ผู้ผลิตน้ำดื่มในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ กว่า ๑๐๐ โรงงาน จึงพร้อมใจผลิตน้ำดื่ม คุณภาพ ราคามาตรฐาน เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืนของธุรกิจน้ำดื่ม

                นางทองม้วน ธรรมเที่ยง ผู้ประกอบการน้ำดื่ม กล่าวว่า ตนเปิดโรงงานผลิตน้ำดื่มมา ๔-๕ ปีแล้ว แต่ไม่เหลืออะไรเลย ทั้งต้นทุน ราคาส่ง ขวดพาสสติกสำหรับบรรจุน้ำดื่มขาย มีราคาเพิ่มขึ้น แต่ราคาน้ำดื่มยังคงเดิม ต้นทุนการผลิตกลับเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันรถยนต์ขนน้ำดื่มไปขาย นับเป็นสิ่งที่ดีที่ผู้ประกอบการน้ำดื่มในจังหวัดสุรินทร์มารวมตัวก่อตั้งเป็นสมาคมผู้ประกอบการน้ำดื่มจังหวัดสุรินทร์ เพื่อจะได้ทำความรู้จักกัน รู้ราคาขายในแต่ละพื้นที่ ช่วยเหลือและเกื้อกูลซึ่งกันและกันต่อไป

                นางสาวอาทิตยา เทียบวงศ์ ว่าที่เลขานุการ สมาคมสมาคมผู้ประกอบการน้ำดื่มจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นเจ้าของน้ำดื่มยี่ห้อ “ดีเด่น” กล่าวว่า ตนมีแนวคิดที่จะสร้างไลน์กลุ่ม (Group Line) ของสมาคมผู้ประกอบการน้ำดื่มจังหวัดสุรินทร์ และเพจเฟซบุ๊ก เพื่อเป็นการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับการผลิตน้ำดื่มคุณภาพเยี่ยมของชาวสุรินทร์

                ด้านนายมณเทียร งามทวี ว่าที่นายกสมาคมสมาคมผู้ประกอบการน้ำดื่มจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะเจ้าของน้ำดื่มยี่ห้อ “มณเฑียร” กล่าวว่า ตนทำน้ำดื่มมาประมาณ ๖-๗ ปี รู้สึกว่าการค้ามีสภาพการแข่งขันที่สูงมาก จึงรวบรวมผู้ประกอบการน้ำดื่ม เพื่อจดแจ้งต่อนายทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคมผู้ประกอบการน้ำดื่มจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้พี่น้องประชาชน และผู้บริโภคชาวสุรินทร์ได้รู้จัก ขณะนี้ในจังหวัดสุรินทร์ มีผู้ประกอบการน้ำดื่มกว่า ๑๐๐ โรงงาน การก่อตั้งสมาคมฯ ก็เพื่อให้การบริหารงานมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ปัญหาที่ทำมาคือเรื่องราคา และพร้อมที่จะพัฒนากระบวนการผลิต และการตลาด ไปพร้อมๆ กัน รวมทั้งการร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในนาม “สมาคมสมาคมผู้ประกอบการน้ำดื่มจังหวัดสุรินทร์” ซึ่งสิ่งแรกที่จะดำเนินการคือบริจาคน้ำดื่มให้กับวัด หมู่บ้าน โรงเรียน และส่วนราชการที่ร้องขอความช่วยเหลือ

 

โปรดติดตามข่าวโดยละเอียดจาก นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๒๔๓๓ วันอังคารที่ ๑๖ - วันเสาร์ที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


89 5715