21stMay

21stMay

21stMay

 

May 18,2017

ท่องเที่ยวขอนแก่นพุ่ง เมษายนฟัน ๖๐๐ ล. มุ่งนำเสนอของดี-เด่น

                นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว เผยข้อมูลเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไตรมาสแรกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ล้านต่อเดือน ไตรมาส ๒ เมษายนยอดพุ่ง ๖๐๐ ล้านบาท เน้นจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อเนื่องทุกเดือน ชูเสน่ห์ความเป็นเมืองแห่งกลิ่นอายวัฒนธรรมอีสาน ขนของดีเป็นจุดขาย

                เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวไตรมาสแรกของจังหวัด รวมทั้งภาพรวมตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดกิจกรรมและผลักดันและนำจุดเด่นในด้านต่างๆ ที่มีอยู่ของจังหวัดมาเป็นจุดขาย ทำให้จังหวัดขอนแก่นในวันนี้ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยว หรือผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้น

                นายภพพล  เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ภาพรวมด้านการท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ถึงขณะนี้ มีสัดส่วนทั้งในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวและการให้บริการในด้านต่างๆ ด้านการท่องเที่ยว ที่จังหวัดขอนแก่น เติบโตขึ้นอย่างมาก โดยในไตรมาสแรกของปีรายได้จากภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวรวมแล้วไม่น้อยกว่าเดือนละ ๑๐๐ ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาสที่ ๒ ของปี เฉพาะเดือนเมษายน มีรายได้ด้านการท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดมากถึง ๖๐๐ ล้านบาท

                “ปีนี้จังหวัดขอนแก่น ตั้งเป้ารายได้จากด้านการท่องเที่ยว ทั้งในเรื่องของโรงแรมที่พัก การเดินทางด้วยทางบก ทางรางและทางอากาศ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีการกำหนดปฏิทินด้านการท่องเที่ยวของขอนแก่นที่มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกเดือน เฉลี่ยเดือนละ ๒-๓ ครั้ง เช่น เดือนเมษายนที่ผ่านมาขอนแก่นร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ประสานการทำงานร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ทมีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน ขณะที่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้จัดกิจกรรมมหัศจรรย์ไดโนเสาร์, กิจกรรมหมอลำ คานิวัล ครั้งแรกของโลกที่ขอนแก่น รวมไปถึงในเดือนถัดไป จะจัดกิจกรรมโยคะโลก ซึ่งทั้งหมดถือเป็นกิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ด้วยการชูจุดเด่นที่มีเสน่ห์ของขอนแก่น ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หรือผู้ที่เดินทางเข้ามาที่จังหวัดขอนแก่น จะสัมผัสได้ถึงความพร้อมของเมืองในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน” นายภพพล กล่าว

                นายภพพล กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ด้วยสภาพทำเลที่ตั้งของการเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาค ความพร้อมในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่าย แม้ขอนแก่นจะไม่มีธรรมชาติที่สวยงามหรือทรัพยากรที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่นเดียวกับภูมิภาคอื่น แต่ขอนแก่นมีเสน่ห์ของความเป็นเมืองที่คงไว้ซึ่งกลิ่นอายวัฒนธรรมอีสานดั้งเดิม ผสมผสานกับความเป็นเมืองสมัยใหม่ ทุกภาคส่วนมีความรักสมัครสมานสามัคคี จะดำเนินการโครงการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับจังหวัด ทุกฝ่ายก็จะร่วมมือกันจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงเป็นสิ่งที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวนั้น ได้เข้ามาสัมผัสถึงความเป็นขอนแก่นในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวในการรองรับการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง ทั้งเส้นทางของการปั่นจักรยาน, การออกทริปของกลุ่มบิ๊กไบค์, การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มภูมิภาคภาคอีสานตอนกลางไปยังภาคอีสานตอนบนและตอนล่าง, การท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านตามลำน้ำโขง และที่สำคัญคือกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวตามรอยผักออแกนิค และเมนูเพื่อสุขภาพ หรือแม้จะเป็นการท่องเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง ที่วันนี้คนในชุมชนตื่นตัวในการนำของเด่นของดีมานำเสนอเป็นจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวนั้นได้มาลองทำกิจกรรม ทั้งการลงแขกเกี่ยวข้าว การทอผ้าไหม การจับกิ้งก่า จับแย้ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอเสื่อ หรือแม้กระทั่งการทำไส้กรอกอีสาน หรือปลาส้ม ทั้งหมดได้ถูกกำหนดไว้ในเส้นทางการท่องเที่ยวที่แม้จะมีเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถท่องเที่ยวได้

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๒๔๓๓ วันอังคารที่ ๑๖ - วันเสาร์ที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


106 5669