24thSeptember

24thSeptember

24thSeptember

 

July 11,2017

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบเสื้อกาวน์ว่าที่ทันตแพทย์

             เมื่อเร็วๆ นี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ สำหรับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๗๘ คน โดยมี รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการประกอบพิธีมอบเสื้อกาวน์ และญาติของนักศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีการสำคัญอย่างอบอุ่น โดยพิธีการมอบเสื้อกาวน์ เริ่มขึ้นหลังจากที่นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ กล่าวคำปฏิญาณตนด้วยความพร้อมเพรียงว่า “จะอุทิศความรู้สติปัญญา ดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถโดยเท่าเทียมกัน มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบ มีเมตตา และเห็นแก่ประโยชน์ผู้ป่วยเป็นสำคัญ” เป็นคำปฏิญาณที่ว่าที่ทันตแพทย์ทุกคนได้กล่าวด้วยแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่น

             รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ กล่าวให้โอวาทว่า “การจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ในวันนี้มีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นการเตรียมความพร้อมและกระตุ้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการที่จะทำหน้าที่ในการรักษาให้กับผู้ป่วยตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาได้รับคำแนะนำที่ดีจากอาจารย์ในการปฏิบัติตัวต่อผู้ป่วยก่อนที่จะไปทำหน้าที่เป็นคุณหมอคนใหม่และผู้ปกครองได้มาร่วมในพิธีเพื่อให้กำลังใจกับนักศึกษาทันตแพทย์ ผู้ป่วยหรือคนไข้ตามที่พวกเราเรียกกันนั้นถือว่าท่านคือผู้เสียสละเป็นอย่างยิ่งอย่างน้อยก็เสียสละเวลามาให้พวกเราได้ศึกษาและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการเสียสละในเรื่องการให้ความเชื่อถือกับคุณหมอมือใหม่ฉะนั้นการปฏิบัติต่อผู้ป่วยจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่นักศึกษาจะต้องใส่ใจและตระหนักต่อภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้การรักษาให้กับผู้ป่วยสิ่งสำคัญอันดับแรกคือตัวนักศึกษาต้องมีความพร้อมทั้งความรู้วิชาการและความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจดังคำปฏิญาณที่พวกเราได้กล่าวไปแล้วว่าจะอุทิศความรู้สติปัญญาดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถโดยเท่าเทียมกันมีความซื่อสัตย์รับผิดชอบมีเมตตา และเห็นแก่ประโยชน์ผู้ป่วยเป็นสำคัญและขอให้คําปฏิญาณนี้จงอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไป”

             “ในนามของผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคนขอเอาใจช่วยว่าที่คุณหมอคนใหม่ขอให้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังและขอขอบพระคุณผู้ปกครองญาติญาติและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมพิธีในวันนี้ทุกท่านคือผู้มีส่วนสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของบุตรหลานของท่านที่จะทำหน้าที่ทันตแพทย์หรือคุณหมอตามที่ได้เลือกเข้ามาศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านตลอดไปการจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้นักศึกษาทันตแพทย์ในวันนี้มีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นการเตรียมความพร้อมและกระตุ้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการที่จะทำหน้าที่ในการรักษาให้กับผู้ป่วยตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาได้รับคำแนะนำที่ดีจากอาจารย์ในการปฏิบัติตัวต่อผู้ป่วยก่อนที่จะไปทำหน้าที่เป็นคุณหมอคนใหม่และผู้ปกครองได้มาร่วมในพิธีเพื่อให้กำลังใจกับนักศึกษาทันตแพทย์” คณบดีฯ กล่าว

             ทพญ.เมทิสา บุญสาร (เมรี) ดีกรีอดีตดาวคณะทันตแพทยศาสตร์ บอกเล่าความรู้สึกในวันที่ได้เข้าพิธีรับเสื้อกาวน์ว่า “วันนี้เป็นวันที่บ่งบอกว่า พวกเราทุกคนได้โตขึ้นอีกก้าวหนึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะ มีความรับผิดชอบมากขึ้นตามมา และเราก็เดินทางใกล้คำว่าหมอมากขึ้นทุกที ตื่นเช้าวันนี้ความรู้สึกตอนแรกรู้สึกเฉยๆ แต่เมื่อเดินเข้ามาในงานแล้วเห็นภาพผู้ปกครองจำนวนมากที่มารอคอยแสดงความยินดี และเห็นทุกคนถือกล้องขึ้นมากดชัตเตอร์ตลอดเวลา ขนาดวันนี้เป็นแค่ครึ่งทางของการเรียนเท่านั้น ทำให้รู้สึกทันทีว่าคุณพ่อคุณแม่น่ะรอคอยวันนี้ของเราอยู่นะ ทำให้รู้สึกมีแรงใจที่จะมุ่งมั่นเรียนต่อไปเหมือนเป็นวันเพิ่มกำลังใจ ตลอด ๓ ปีที่ผ่านมาที่เรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ ทำให้มองเห็นคนอื่น และเห็นใจคนอื่นมากขึ้น เห็นถึงความเป็นมนุษย์ เห็นว่าโลกนี้มันมีความหมายสำหรับทุกคน แต่บางคนกลับมีความลำบาก เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้อยากเรียนจบเพื่อเป็นหมอที่ดีเพื่อที่จะไปช่วยทุกคนค่ะ ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ และครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เป็นคอยสนับสนุนมาตลอดแล้วก็ตั้งใจว่าอีกครึ่งทางที่เหลืออยู่จะทำให้มันดีที่สุดเพื่อตัวเองเพื่อพ่อแม่ และเพื่อสังคม”

             นทพ.สุทธิชล รัตนยาติกุล (เจมส์) ๑ ใน ๓ ตัวแทนคณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้คว้ารางวัลอันดับ ๓ ระดับนานาชาติ ของการแข่งขันตอบคำถาม International Contest ในงาน The 2nd International Dental Physiology Quiz 2016 (IDPQ 2016) กล่าวว่า “วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจ ไม่ใช่แค่ตัวผม แต่ยังรวมไปถึงพ่อแม่ และอาจารย์ที่สอนพวกเราด้วยวันนี้เราก้าวผ่านมาอีก ๑ ขั้น มีความเป็นหมอมากยิ่งขึ้น เรียกว่าประสบความสำเร็จเล็กๆ ของชีวิต แต่ยิ่งใหญ่ สำหรับจิตใจของผม เพื่อนๆ ครูบาอาจารย์ พ่อและแม่ นี่คือประวัติศาสตร์อีกหน้าของการเรียน ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถประสบความสำเร็จได้ ๓ ปีที่เราผ่านอุปสรรคต่างๆ มาได้ทำให้เป็นวันที่ดีวันหนึ่ง ได้มีโอกาสถ่ายรูปกับอาจารย์ กับพ่อแม่ซึ่งมันจะเป็นภาพแห่งความทรงจำดีๆ ครั้งหนึ่งของชีวิตนะครับว่าเรามาถึงจุดที่ทำให้ท่านภาคภูมิใจ เปรียบเสมือนความความสำเร็จของความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นขั้นหนึ่งของชีวิตครับ ขอบพระคุณพ่อกับแม่ และอาจารย์ที่เป็นกำลังใจให้ความช่วยเหลือ ทำให้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรค คอยสนับสนุนในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเรื่องการเรียนหรือด้านจิตใจไม่เคยห่าง การเรียนคณะทันตแพทย์ฯ ต้องการกำลังใจมากมันไม่ได้ง่าย ทางเดินขรุขระมาก มีอุปสรรคเสมอ ดังนั้นกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเรา ถ้าเรียนจบตั้งใจว่าจะเป็นทันตแพทย์ที่ดี ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ และจะใช้องค์ความรู้ต่างๆ ที่เรียนมาใช้ในการรักษาคนไข้ให้ถูกต้อง พร้อมกับคำนึงถึงเรื่องจิตใจของคนไข้ด้วย เพราะว่ามันเป็นลักษณะของหมอที่ดีที่จะมององค์รวมของสุขภาพคนไทย”

             นทพ.ณัฐทวรรษ อาชวานันทกุล (เอ็ม) KKU FRESHY BOY 2014 มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้เป็นวันดีเหมือนกับเรากำลังจะขึ้นชั้นคลินิกแล้วก็สวมเสื้อกาวน์ เป็นเครื่องแบบเพื่อแสดงว่าเราพร้อมที่จะรักษาคนไข้แล้ว เรียกว่าครึ่งทางของการเรียน แล้วก็ได้รับองค์ความรู้มากมาย โดยจะนำความรู้นั้นไปรักษาให้กับคนผู้ป่วยพื้นฐานของผมนั้น มีคุณพ่อเป็นทันตแพทย์อยู่แล้ว ทำให้เห็นมาตั้งแต่เด็กว่าอยากจะมาเดินทางทำงานสายนี้ รู้สึกชอบที่เห็นเพราะคุณพ่อได้รักษาคนไข้ เพราะคุณพ่อบอกว่าการเป็นหมอที่ดีต้องรักษาทุกคนอย่างเต็มความสามารถของเรา ไม่ว่าคนไข้จะเป็นคนที่มีเงินมีฐานะ หรือเป็นคนยากจน ก็ต้องรักษาเขาอย่างเท่าเทียมอย่างเต็มความสามารถ ไม่ใช่เพียงแค่รักษาเฉพาะในช่องปาก แต่ต้องคำนึงถึงสุขภาพองค์รวมด้วย คือทั้งสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตใจ รวมทั้งใส่ใจกับคนไข้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอนค่อนข้างเน้นให้นักศึกษาใส่ใจกับคนไข้ คือว่าการรักษาอะไรก็ให้คำนึงถึงจิตใจคนไข้ไม่ใช่แค่รักษาให้คนไข้หายป่วยจากโรคช่องปากเท่านั้นแต่ว่าเราต้องดูแลรักษาต่อไปจนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วย


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๔๔ วันอังคารที่ ๑๑ - วันเสาร์ที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


532 7847