19thJuly

19thJuly

19thJuly

 

July 13,2017

กฟภ.เขต ๓ จัดระเบียบสายสื่อสาร นำร่อง“ชัยภูมิ”เป็นแห่งแรก

ตามที่เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคมที่ผ่านมานายสุวัฒน์ แสงประทีป ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา พร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา ปลัดจังหวัดชัยภูมิ นายโจม ยืนนาน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๐ หน่วยงาน ร่วมเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารเข้าคอนเหล็กคุ้มฉนวน พร้อมปล่อยขบวนทีมช่างออกปฎิบัติงาน ออกจัดระเบียบสายสื่อสารกว่า ๑๐ หน่วยงาน ที่พาดบนเสาไฟฟ้า เช่น สายสัญญาณโทรศัพท์ ของบริษัทผู้ประกอบการบริษัทต่างๆ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย สร้างทัศนียภาพที่ดีให้แก่ชุมชน เป้าหมายดำเนินการบริเวณถนน สาย ๒๐๑ ทั้งสองฝั่งถนน ซึ่งเป็นทางเข้าตัวเมืองชัยภูมิ เริ่มตั้งแต่ สี่แยกบ้านหนองนาแซง ถึงหาแยกโนนไฮ และจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ อย่างต่อเนื่องทั้งในเขตอำเภอเมืองและอำเภอรอบนอก

นายสุวัฒน์ แสงประทีป ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา กล่าวว่า ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดแรกที่ดำเนินการ งบประมาณ ๒.๘ ล้านบาท เป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารโทรคมนาคมที่รกรุงรังบนเสาไฟฟ้า ส่งผลให้ทัศนียภาพของบ้านเมืองไม่สวยงาม อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงาน PEA และในบางครั้งก่อให้เกิดอุบัติเหตุนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ PEA และธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ดังนั้น PEA กสทช. และผู้ประกอบการด้านสื่อสารโทรคมนาคมจึงได้บูรณาการกันดำเนินการ


478 5688