20thJune

20thJune

20thJune

 

July 29,2017

‘ฮอนด้าเมืองงาม’อบรมขับขี่ปลอดภัย เพิ่มทักษะขับขี่แก่วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

           เมื่อไม่นานมานี้ บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด หรือ “ฮอนด้าเมืองงาม” จัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย “Honda Dream Road ฮอนด้าถนนในฝัน..ลดอุบัติเหตุ” ที่วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถบนท้องถนน รวมทั้งเพื่อเป็นการฝึกให้คณะครู อาจารย์ และนักเรียน รวมถึงบุคลากรของทางวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และที่สำคัญที่สุด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนให้น้อยลงตามนโยบายของภาครัฐด้วย
           โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การทดลองขับรถทดลองรุ่นต่างๆ เช่น Mobilio, Civic, Jazz, CR-V รวมทั้งชมการสาธิตการทำงานระบบเบรก ABS และการทำงานของถุงลมนิรภัย และชมวิธีการสาธิตของแว่นเมา (จำลองสถานการณ์ถ้าเราเมาแล้วขับรถจะเป็นอย่างไร) โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจำนวนมาก

 


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๔๗ วันพุธที่ ๒๖ - วันจันทร์ที่ ๓๑ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


140 5643