20thJune

20thJune

20thJune

 

August 07,2017

งานระดับโลก UNESCO Global Geopark โคราชมหานครแห่งบรรพชีวิน

                ราชภัฎโคราชจัดงานแถลงข่าวโครงการรังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวินโลกสู่ UNESCO Global Geopark  ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าแหล่งท่องเที่ยวภายในเส้นทางอุทยานธรณี  พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการชิงเงินรางวัลกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท

                วันนี้ (๗ ส.ค. ๖๐) สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดงานแถลงข่าวโครงการรังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวินโลกสู่ UNESCO Global Geopark โดยมี นายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และผู้อำนวยการโคราชจีโอพาร์ค ร่วมการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ การแถลงข่าวครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดโครงการรังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นก้าวสู่
                มหานครแห่งบรรพชีวินโลก จัดขึ้นในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานการแสดง ชั้น G บริเวณไอเฟลสแควร์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช ถือเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ชุมชนในท้องถิ่น รวมถึงผู้มีความสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรมสาขาต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันสร้างสัญลักษณ์ ด้านศิลปวัฒนธรรมทางธรณีวิทยาให้เป็นเอกลักษณ์ของอุทยานธรณีโคราช หรือ KHORAT Geopark และผลักดันสู่การเป็นอุทยานธรณีระดับโลก ด้วยการประกวดแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม ๔ ประเภท ชิงเงินรางวัลกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วย

                ๑.การประกวดแข่งขันวาดภาพ ในหัวข้อ ไดโนเสาร์โคราชและสภาพแวดล้อมบรรพกาล

                ๒.การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์

                ๓.การประกวดแข่งขันบทเพลง ในหัวข้อ อุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก

                การประกวดแข่งขันรังสรรค์เมนูอาหาร เพื่อการสื่อสาร KHORAT Global Geopark แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ๑) ประเภทอาหารคาว ๒) ประเภทอาหารหวาน ๓) ประเภทอาหารและของฝาก และ ๔) ประเภทเครื่องดื่ม

                ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรที่หลากหลาย โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางบรรพชีวินวิทยา ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญในการสนับสนุนการท่องเที่ยว อาทิ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผืนป่าดงพญาเย็น แหล่งหินตัดสีคิ้ว และการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ภายในจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งเส้นทางท่องเที่ยวอุทยานธรณีโคราช KHORAT Geopark ถือเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์บริเวณลุ่มน้ำลำตะคองตอนกลาง-ซึ่งเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์บริเวณลุ่มน้ำลำตะคองตอนกลาง – ตอนล่าง ในเขตอำเภอสีคิ้ว ,สูงเนิน,ขามทะเลสอ,เฉลิมพระเกียรติ ถือเป็นมรดกอันทรงคุณค่ารวมทั้งแหล่งนิเวศวิทยาและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น

                ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทั้ง ๔ ประเภท พร้อมรับชมและเชียร์การประกวดแข่งขัน ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป ณ ลานการแสดง ชั้น G บริเวณไอเฟลสแควร์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช สามารถศึกษารายละเอียดกำหนดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.facebook.com/khoratGeopark สอบถามเพิ่มเติมที่ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1619 หรือ อาจารย์ณภัค คณารักษ์เดโช หมายเลขโทรศัพท์ 08-1877-5993 อาจารย์ถิรายุ มีกฤษ์สม หมายเลขโทรศัพท์ 09-5605-7324 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560

 

 

 


197 5661