20thJune

20thJune

20thJune

 

August 11,2017

เดอะมอลล์โคราชชวนน้องๆวัยประถมศึกษาเต้นแอโรบิค เทิดพระเกียรติ สดุดีแม่ของแผ่นดิน ชิงถ้วยพระราชทานพร้อมทุนการศึกษา ๕๕,๑๑๑ บาท

          เดอะมอลล์โคราชร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน “ทูบีนัมเบอร์วัน แดนซ์ฟอร์มัม เทิดพระเกียรติ สดุดีแม่ของแผ่นดิน” ชวนน้องๆวัยประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔-๖  จาก ๗ โรงเรียนในโคราชรวมพลังแข่งขันเต้นแอโรบิคบอกรักแม่ ชิงถ้วยพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมทุนการศึกษา ๕๕,๑๑๑ บาท  

          ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๑๑น. ณ บริเวณลานหน้าห้าง ชั้น ๑ เดอะมอลล์โคราช บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเยาวชนและเหล่านักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔-๖  จาก ๗ โรงเรียนๆ ละ ๘๕ คน รวมทั้งหมด ๕๙๕ คน อาทิ โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก โรงเรียนโยธินนุกูล โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ โรงเรียนเทศบาล ๒ (สมอราย) โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) และโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ร่วมกันแข่งขันเต้นแอโรบิคในรูปแบบ “ลูกทุ่งแดนซ์มิวสิค” รวมความยาวในการแข่งขัน  ๒๕ นาที ความสนุกสนานและไฮไลท์ของการเต้นแอโรบิคในงานนี้คือการผสมผสาน “ผ้าไทยและผ้าขาวม้า” เข้ามาประกอบท่วงท่าการเต้น เพื่อเทิดพระเกียรติ สดุดีแม่ของแผ่นดินที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธี พร้อมผู้ใหญ่ใจดี คุณปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา คุณยงยศ ธูปอ่อน ผู้จัดการภาค บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) คุณจิตติภา มีใหม่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และคุณชนิศา พัฒนากุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงาน

          ปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด เผยว่า “เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติ จึงต้องการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ สดุดีแม่ของแผ่นดิน โดยได้ชวนน้องๆวัยประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔-๖ ในโคราช จำนวนโรงเรียนละ ๘๕ คน เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา และได้ผสมผสานความเป็นไทยลงไปในการแข่งขันเต้นแอโรบิคไม่ว่าจะเป็นการใช้เพลงลูกทุ่งและการใช้ผ้าไทย ผ้าขาวม้าเพื่อเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดินที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯก่อตั้งมูลนิธิขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙  

          เมื่อครั้งพระองค์ท่านเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรภาคอีสานและทรงสนพระทัยงานฝีมือพื้นบ้าน เช่น งานหัตถกรรม พระองค์จึงทรงจัดให้เปิดการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ตามความถนัดของราษฎรแต่ละภาคโดยเริ่มจากการรวมกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าแพรวา ผ้าขิดขึ้นในภาคอีสาน เมื่อผลงานจากโครงการหัตถกรรมต่างๆ เป็นที่ทราบกันกว้างขวางขึ้นจึงมีข้าราชบริพารและผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อทรงใช้จ่ายในกิจการเหล่านี้และได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้ทรงก่อตั้งมูลนิธิดังกล่าวขึ้น โดยพระราชทานชื่อว่า “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์” ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” และทรงรับเป็นประธานกรรมการของมูลนิธิด้วยวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิก็คือเพื่อจัดหาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ชาวนา ชาวไร่ กับเพื่อธำรงรักษาและสนับสนุนศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่นิยมของคนทั่วไป ดังนั้นเราจึงได้ใช้ผ้าไทย ผ้าขาวม้าอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอีสานเข้ามาประกอบการเต้นแอโรบิคในครั้งนี้ด้วยครับ”

          หลังจากการแข่งขันเต้นแอโรบิคจบลง ทุกโรงเรียนต่างพากันลุ้นผลรางวัลอย่างใจจดใจจ่อและผลการแข่งขันรางวัลชมเชยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมทุนการศึกษา ๕,๑๑๑ บาท/โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ และโรงเรียนอนุบาลแสนสนุก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับถ้วยจารึกนามผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมทุนการศึกษา ๘,๑๑๑ บาท ได้แก่ โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้รับถ้วยจารึกนามผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมทุนการศึกษา ๑๑,๑๑๑ บาท ได้แก่ โรงเรียนโยธินนุกูล และโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) คว้าชัยชนะไปถึง  ๒ รางวัลด้วยกัน ได้แก่รางวัลผู้นำเต้นยอดเยี่ยมได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมทุนการศึกษา ๒,๑๑๑ บาทและรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมทุนการศึกษา ๑๕,๑๑๑ บาท  


212 5644