23rdSeptember

23rdSeptember

23rdSeptember

 

September 12,2017

ได้ฤกษ์ซะที เทศบาลฯ โคราช ซ่อมถนนจริงจัง เลี่ยงใช้ทาง ตรอกเสาธง – สมอราย

                เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศแจ้งชาวโคราช เลี่ยงใช้เส้นทางชุมชนตรอกเสาธง หลังชาวบ้านสุดทน ปรับปรุงเท่าไร ก็ไม่เสร็จซักที เริ่มซ่อมจริงจัง เฟสแรก ถนนมิตรภาพ ถึง ถนนเข้าตลาดย่าโม เริ่ม ๑๒ ก.ย. นี้
                สืบเนื่องจาก โครงการก่อสร้างทางท่อเมนประปาตรอกเสาธง ถนนมุขมนตรี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่ทางเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ทำการหาผู้รับจ้างคือห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชพัฒนะ ๓๗๐ มาทำการวางท่อประปา แต่กลับเกิดปัญหาความล่าช้า ไม่สามารถคืนพื้นผิวการจราจรให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาได้เต็มพื้นที่ ซึ่งระยะเวลาการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์  ถึง ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ปัจจุบันพบว่าพื้นที่ดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ และระยะเวลาก็ล่วงเลยกำหนดสัญญามากว่า ๓ เดือนแล้ว ข่าวที่เกี่ยวข้อง https://www.youtube.com/watch?v=Q58iacHRJYA

 

เริ่มซ่อมจริงจัง

                เนื่องจาก เส้นทางบริเวณตรอกเสาธงมีการจราจรอย่างคับคั่ง โดยเฉพาะช่วงเย็นหลังเลิกเรียน เพราะติดกับโรงเรียนมารีย์วิทยา และเป็นเส้นทางลัดที่สามารถเข้าไปยังตลาดย่าโม และทะลุออกไปยังบริเวณถนนมิตรภาพได้ แต่กลับพบว่าพื้นผิวถนนในหลายช่วง ยังทำการปรับปรุงไม่เสร็จ อีกทั้งยังเป็นหลุม บ่อ ผนวกกับเข้าฤดูฝนทำให้มีน้ำท่วมขัง ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างมากในการใช้เส้นทางเพื่อสัญจร

                ล่าสุด ทางเทศบาลนครนคราชสีมา ได้ประกาศแจ้งการปรับปรุงผิวจราจร โครงสร้างเหล็ก ตรอกเสาธง โดยจะดำเนินการทั้งหมดเป็น ๔ ช่วง นับตั้งแต่

                ช่วงที่ ๑ จากถนนมิตรภาพ – ถนนเข้าตลาดย่าโม โดยจะเริ่มก่อสร้างในวันที่ ๑๒ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

                ช่วงทึ่ ๒ จากถนนทางเข้าตลาดย่าโม – สี่แยกกิ่งสวายเรียง เริ่มก่อสร้างในที่ ๒ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

                ช่วงที่ ๓ จากสี่แยกซอยกิ่งสวายเรียง - สี่แยกซอยลำปรุ ๒ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

                ช่วงที่ ๔ จากสี่แยกซอยลำปรุ ๒ - ปากทางมุขมนตรี เริ่มก่อสร้างในวันที่ ๑๓ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

                ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครนคราชสีมา ขอความร่วมมือจากผู้ใช้รถใช้ถนน ในการหลียเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


286 5657