23rdSeptember

23rdSeptember

23rdSeptember

 

October 07,2017

‘ฮอนด้าเมืองงาม’ชนะเลิศ ทีมช่างตบเท้ารับรางวัลเพียบ การันตีศูนย์บริการยอดยี่ยม

           “ฮอนด้า” จัดประกวดทักษะพนักงานประจำปี ๒๕๖๐ “รวมพลังท้าทาย สู่จุดหมายเป็นหนึ่งเดียว” (The Power of Unity) เฟ้นหาสุดยอดพนักงานด้านการขายและบริการหลังการขายทีมช่าง “ฮอนด้าเมืองงาม” ได้รับรางวัลที่ ๑ มาเพียบ เป็นสิ่งรับประกันศูนย์บริการอันดับหนึ่งในโคราช 

           ตามที่เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐  บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร พร้อมยกระดับการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยได้จัดการแข่งขันทักษะพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังท้าทาย สู่จุดหมายเป็นหนึ่งเดียว” (The Power of Unity) เฟ้นหาสุดยอดพนักงานด้านการขายและบริการหลังการขายจากโชว์รูมและศูนย์บริการฮอนด้าทั้ง ๒๒๕ แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมเดินหน้าส่งตัวแทนพนักงานไทยไปชิงแชมป์ในการแข่งขันทักษะพนักงานในระดับเอเชียและโอเชียเนียปลายปีนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

           นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ฮอนด้ามุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาให้ลูกค้าชาวไทยมาโดยตลอด ตามเจตนารมณ์ในการพัฒนายนตรกรรมที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ มีเทคโนโลยีอันล้ำสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ นโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร นับเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยการแข่งขันทักษะพนักงาน ของฮอนด้าจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒๗ นับเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะพนักงานในการให้บริการอย่างครบวงจรของฮอนด้า ทั้งด้านการขายและบริการหลังการขายให้เพิ่มสูงขึ้นทุกปีรวมทั้งรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานในทุกๆ ด้านเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุกคน ตอกย้ำการเป็นแบรนด์อันดับ ๑ ในใจผู้บริโภค ตลอดจนนับเป็นการยกระดับและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอีกทางหนึ่ง”

           นายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “เป้าหมาย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ได้แก่ การขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศให้มีมาตรฐานสากลตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ โดยในส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์นั้น ต้องขอชื่นชมฮอนด้าที่ได้ให้ความสำคัญและตอบสนองนโยบายภาครัฐในการพัฒนาทักษะแรงงานไทยเป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดการแข่งขันทักษะพนักงานฮอนด้าได้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะพนักงานให้มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น ให้เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าในอุตสาหกรรมฯ นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. ได้เข้าร่วมฝึกงาน ณ ศูนย์บริการฮอนด้า ภายใต้โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระบบ “ทวิภาคี” ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นักศึกษาได้มีช่องทางในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เป็นแรงงานใหม่ที่พร้อมสำหรับตลาดแรงงาน”

           สำหรับการแข่งขันในปีนี้ มีพนักงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด ๑๒๙ คนจาก ๗๒ ศูนย์บริการฮอนด้าทั่วประเทศ จากพนักงานที่เข้าร่วมแข่งขัน ๒,๙๒๕ คนจาก ๒๒๕ ศูนย์บริการฮอนด้าทั่วประเทศ แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๑๐ ประเภท ได้แก่ ๑.พนักงานช่างซ่อมทั่วไป ๒. พนักงานช่างซ่อมตัวถังและสี ๓. ที่ปรึกษาการบริการ ๔. พนักงานอะไหล่ ๕. ที่ปรึกษาการขาย ๖. พนักงานช่างบริการตามระยะแบบคู่ ๗. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ๘. ที่ปรึกษาการบริการซ่อมตัวถังและสี ๙. พนักงานตรวจสอบคุณภาพรถใหม่ และ ๑๐. ครูฝึกขับขี่ปลอดภัย โดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละประเภทจะได้รับ โล่เกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณ เข็มกลัดทองคำแท้ และได้รับการจารึกชื่อที่หอเกียรติยศ ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด รางวัลไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมเยี่ยมชม บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

           นอกจากนี้ ผู้ชนะเลิศของการแข่งขัน ๓ ประเภท ได้แก่ ๑. พนักงานซ่อมทั่วไป ๒. พนักงานช่างซ่อมตัวถัง  และสี และ ๓. พนักงานช่างบริการตามระยะแบบคู่ ยังได้เป็นตัวแทนช่างและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในการแข่งขันทักษะพนักงานของกลุ่มผู้จำหน่ายฮอนด้าในระดับเอเชียและโอเชียเนีย ที่จะจัดขึ้น ณ ประเทศไทย ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้อีกด้วย

           ทางด้านนางสาวจันจิรา ชัยปัทมานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด หรือ “ฮอนด้าเมืองงาม” เปิดเผยว่า สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ “ฮอนด้าเมืองงาม” ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมด้วย โดยต้องการตอกย้ำเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร พร้อมทั้งยกระดับการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๐ (Honda Skill Contest 2017) ภายใต้แนวคิด “รวมพลังท้าทายสู่จุดมุ่งหมายหนึ่งเดียว” (The Power of Unity) เฟ้นหาสุดยอดพนักงานด้านการขายและบริการหลังการขายจากโชว์รูมและศูนย์บริการฮอนด้าทั้ง ๒๒๕ แห่งทั่วประเทศ ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

           “ที่สุดของความภาคภูมิใจ คือ ฮอนด้าเมืองงามของเรา สามารถคว้ารางวัลอันดับ ๑ ของประเทศ มาครอบครองสำเร็จอีกครั้ง ได้แก่ รางวัลชนะเลิศที่ ๑ ระดับประเทศช่างซ่อมทั่วไป คือ นายวารินทร์ สัญจรโคกสูง, รองชนะเลิศที่ ๑ ระดับประเทศ ช่างบริการตามระยะแบบคู่ ได้แก่ นายเอกลักษณ์ ขึงโพธิ์ และนายอัตพล ปราบงูเหลือม, รางวัลชนะเลิศที่ ๑ ระดับภาคอีสาน ที่ปรึกษาการขาย ได้แก่ นายบัญชา ช่ำชอง, รางวัลชนะเลิศที่ ๑ ระดับภาคอีสานช่างซ่อมทั่วไป ได้แก่ นายธงชัย ชุมสาย ณ อยุธยา, รางวัลชนะเลิศที่ ๑ ระดับภาคอีสาน ครูฝึกขับขี่ปลอดภัย ได้แก่ นายบุญฤทธิ์ อินทรสาริ และรางวัลชนะเลิศที่ ๑ ระดับภาคอีสาน ที่ปรึกษาการบริการซ่อมตัวถังและสี  ได้แก่ นางสาวจอมขวัญ มีเค้า ซึ่งผู้ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละประเภทได้รับโล่เกียรติยศ ประกาศเกียรติคุณ เข็มกลัดทองคำแท้ และได้รับการจารึกชื่อที่หอเกียรติยศ ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด รางวัลไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมเยี่ยมชม บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น” นางสาวจันจิรา กล่าว

           นางสาวจันจิรา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ผู้ชนะเลิศของการแข่งขัน พนักงานซ่อมทั่วไป ยังได้เป็นตัวแทนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในการแข่งขันทักษะพนักงานของกลุ่มผู้จำหน่ายฮอนด้าในระดับเอเชียและโอเชียเนีย ที่จะจัดขึ้น ณ ประเทศไทย ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ และต้องขอขอบพระคุณ ทุกๆ แรงเชียร์ และกำลังที่มีให้ฮอนด้าเมืองงามเสมอมา เราสัญญาว่ารักษามาตรฐานด้านการขายและการให้บริการหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าอย่างนี้ตลอดไป “ฮอนด้าเมืองงาม” พร้อมให้บริการสามารถเข้ามาใช้บริการหรือติดต่อสอบถามได้ที่โชว์รูมฮอนด้าเมืองงามทั้ง ๓ ได้แก่ สาขาจอหอ ๐๔๔-๙๒๘๘๘๘ สาขาหัวทะเล ๐๔๔-๒๔๘๑๑๑ และสาขาบัวใหญ่ ๐๔๔-๓๐๓๑๐๑

 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๖๑ วันศุกร์ที่ ๖ - วันอังคารที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


204 5656