23rdSeptember

23rdSeptember

23rdSeptember

 

October 10,2017

“ฝนหลวง...ฝนแรกของโลกที่โคราช”

“ฝนหลวง...ฝนแรกของโลกที่โคราช”

            ดั่งน้ำพระราชหฤทัยชโลมใจประชากร หยาดรินจากฟ้าลงมาสู่ดิน จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช ขอเชิญพสกนิกรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้แด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ชมนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจ นิรันดร์กาล ตอน ฝนหลวง... ฝนแรกที่โคราช” ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น ๑ เดอะมอลล์โคราช

            ตลอดระยะเวลา ๑๔ ปี แห่งพระวิริยอุตสาหะและพระอัจฉริยภาพด้านการเป็นนักวิทยาศาสตร์โดยแท้ของ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” พสกนิกรจะได้ชมนิทรรศการ แสดงการทดลองบนท้องฟ้า กว่าจะเป็นฝนหลวงเม็ดแรกของโลก ที่บอกเล่าเรื่องราวการปฏิบัติการทำฝนหลวงครั้งแรก ณ สนามบินหนองตะกู อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๒  โดยมีการจำลองเครื่องบิน Cesna ๑๘๐ หมายเลขเกษตร ๒๐๙ ที่ใช้ทำฝนหลวงครั้งแรกของโลกและขั้นตอนการทำฝนหลวงตามตำราฝนหลวงพระราชทานที่สามารถเข้าใจได้ง่าย

            ชมห้องทรงงานส่วนพระองค์ (จำลอง) ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการทรงงานหนักเพื่อศึกษาค้นคว้าทดลองและปฏิบัติจริงเกี่ยวกับโครงการฝนหลวง โครงการในพระราชดำริ โดยจำลองห้องทรงงานส่วนพระองค์มาจากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน รวมถึงจัดแสดงผลงานของบุรุษแห่งสยามประเทศ หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล วิศวกรผู้สนองงานในหลวงรัชกาลที่ ๙ กระทั่งค้นพบสูตรการทำฝนหลวงที่ใช้งานในปัจจุบันและถูกนำไปใช้แก้ปัญหาภัยพิบัติต่างๆ กว่า ๓๐ ประเทศทั่วโลก

            ชมวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการแสตมป์ชุด ๗ คอลเลกชันแห่งความจงรักภักดี จากไปรษณีย์ไทย พร้อมจำหน่ายแสตมป์ชุด “พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ " โดยแสตมป์ชุดดังกล่าวมี ๓ แผ่น ประกอบด้วยภาพพระบรมสาทิสลักษณ์
๙ ภาพ ภาพเครื่องประกอบสำคัญในพระราชพิธี ๓ ภาพ และภาพพระเมรุมาศ ๑ ภาพ รวม ๑๓ ภาพ ๑๓ ดวงชุดละ ๙๙ บาท จำหน่ายจำนวนจำกัด และชมนิทรรศการภาพพระบรมสาทิสลักษณ์โดยฝีมือจิตรกรนักเรียนจากโรงเรียนเสิงสาง อ.เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๙๙ ภาพ

            ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๙ น. ขอเชิญชาวโคราชร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น ๑ เวลา ๑๔.๐๙ น. ชมการบรรเลงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์โดยวง OCU Band  ซึ่งเป็นวงดนตรีวงแรกที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงดนตรีด้วยจนเป็นตำนานวันทรงดนตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น ๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. ขอเชิญจิตอาสาร่วมทำความดีบริจาคโลหิตน้อมจิตรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พร้อมรับเหรียญพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ ๙  ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปีเป็นที่ระลึก ณ วาไรตี้ฮอลล์ ชั้น ๓ และห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น ๒ เดอะมอลล์โคราช

 


107 5671