23rdSeptember

23rdSeptember

23rdSeptember

 

October 12,2017

โคราชช้ำรอบเดียวพอ สร้าง‘ทางลอด’ ๒ จุด ‘กรมทางหลวง’พร้อมแล้ว

                “กรมทางหลวง” พร้อมก่อสร้างทางลอด ๒ จุด ปีนี้ลุย EIA แยกประโดก ปีหน้าหาผู้รับเหมา ส่วน “แยกบิ๊กซี” ยังไม่คืบหน้า ยังมีผู้ค้าน “ผอ.แขวงทางหลวงฯ” ยืนยันอยากสร้างพร้อมกันทั้งสองจุด เมืองโคราชจะได้ช้ำแค่รอบเดียว แต่ก็ยังยินดีรับฟังเสียงประชาชน แม้กรมทางหลวงจะกำหนดเป็น Master Plan มาแล้วก็ตาม

                ตามที่กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ จัดประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างทางลอดบริเวณสามแยกนครราชสีมา (แยกบิ๊กซี) ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ และบริเวณทางแยกประโดก ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจร เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งในส่วนของบริเวณแยกนครราชสีมานั้น กรมทางหลวงมีการศึกษาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ แต่มีการคัดค้านอย่างหนักจากนักธุรกิจและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ จึงทำให้ก่อสร้างไม่ได้ ส่งผลให้กรมทางหลวงนำมาศึกษาต่อและเปิดรับฟังความคิดเห็น

                อย่างไรก็ตาม ทั้งสองโครงการได้ผ่านการสำรวจออกแบบและรับฟังความคิดเห็นประชาชนไปแล้ว โดยสามแยกนครราชสีมาหรือแยกบิ๊กซี ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๐ ต่อเนื่องปี ๒๕๕๑ (จำนวน ๔๐๐ ล้านบาท) แต่เนื่องจากเหตุผลบางประการทำให้โครงการถูกระงับไปสำหรับโครงการออกแบบทั้งสองทางลอดนี้มีการศึกษาจราจรและแนวทางในการแก้ไขปัญหา บริเวณพื้นที่ก่อสร้างทางลอด บริเวณสามแยกนครราชสีมาที่ กม.๑๔๗+๙๕๐ และบริเวณทางแยกประโดกที่กม. ๑๕๐+๒๐๐ บนทางหลวงหมายเลข ๒ แนวทางการแก้ไขก็จะสอดคล้องกับแผนแม่บทจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้ทำไว้หลายปีแล้ว ก่อนที่กรมทางหลวงจะเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาตรงนี้ อย่างไรก็ตามโคราชเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ ด้านการขนส่ง มีความจำเป็นที่ต้องเข้ามาสู่เมืองนครราชสีมาและมีรถแล่นสัญจรไปมาตลอดจากการศึกษาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ปริมาณการจราจรเข้าสู่ทางสามแยกนครราชสีมา (แยกบิ๊กซี) ต่อวันก็ประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ คัน รวมทั้งแยกประโดก ส่งผลให้จราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งรีบและเทศกาลต่างๆ ซึ่งการก่อสร้างทางลอดบริเวณแยกประโดกนี้ต้องใช้งบประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านบาท และบริเวณแยกบิ๊กซีจะใช้งบประมาณจำนวน ๘๐๐ ล้านบาท ตามที่ “โคราชคนอีสาน” เสนอข่าวไปแล้วอย่างต่อเนื่องนั้น

                ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ชมรมธนาคารจังหวัดฯ และเทศบาลนครนครราชสีมา จัดประชุมหาข้อสรุปแนวทางการพัฒนาเมืองโคราช อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกัน ทั้งทางลอดแยกประโดก ทางลอดแยกบิ๊กซี และระบบขนส่งสาธารณะ BRT(รถบัส) และ LRT (รถราง) เป็นต้น โดยมีนายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ เข้าร่วมชี้แจง จากนั้นในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีข่าวว่าคณะจากหอการค้าฯ เทศบาลนครฯ รวมทั้งนายพรชัย ศิลารมย์ ได้เข้ารายงานความคืบหน้าในเรื่องโครงข่ายจราจรต่อนายวิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

                ล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ “โคราชคนอีสาน” สอบถามรายละเอียดในเรื่องนี้จากนายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ ซึ่งได้รับการเปิดเผยว่า “เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นการเข้าไปรายงานให้ผู้ว่าฯ ทราบความก้าวหน้าว่า การก่อสร้างทางลอดบริเวณแยกประโดกมีความชัดเจนแล้วว่า จะมีการดำเนินการก่อสร้างอย่างแน่นอน ส่วนบริเวณแยกบิ๊กซีนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาในรายละเอียด ซึ่งก่อนนี้ตนไปชี้แจงในที่ประชุมหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา โดยที่หอการค้าฯ ตนได้ชี้แจงถึงความจำเป็น และรูปแบบการก่อสร้าง รวมทั้งยืนยันว่า บริเวณแยกประโดกนั้น ทุกคนคงไม่มีปัญหาและไม่ขัดข้อง ยินดีและอยากได้ ส่วนที่บริเวณแยกบิ๊กซียังมีคำถามที่ต้องหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง จึงนำข้อสรุปในที่ประชุมหอการค้าฯ ไปรายงานให้ท่านผู้ว่าฯ ทราบ ซึ่งไปกันครบถ้วนทุกหน่วยงาน ทั้งเทศบาลนครฯ หอการค้าฯ และแขวงทางหลวงฯ”

                “โคราชคนอีสาน” ถามว่า ในที่ประชุมหอการค้าฯ มีการคัดค้านจากสมาชิกอยู่หรือไม่? นายพรชัย กล่าวว่า “ขอเรียกว่าเป็นการหารือกันมากกว่า ซึ่งบางคนยังมีคำถามที่ต้องการคำตอบให้ชัดเจน จึงเป็นการซักถามและหารือกันมากกว่า ไม่ใช่เป็นการยืนกรานว่า อย่างไรก็ไม่เอา แต่ต้องการให้แขวงทางหลวงฯ ชี้แจงให้ครบทุกประเด็น รวมถึงโครงข่ายที่เกี่ยวข้องในอนาคตด้วย ซึ่งการก่อสร้างทางลอดบริเวณแยกประโดก นั้นกรมทางหลวงได้จัดสรรงบประมาณมาแล้ว ภายในปีนี้จะต้องดำเนินการเรื่อง EIA (Environmental Impact Assessment : รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) จากนั้นในปลายปีหน้าจึงจะเป็นการจัดหาผู้รับจ้าง”

                “สำหรับความจำเป็นในการก่อสร้างทางลอดบริเวณแยกบิ๊กซีนั้น ด้วยข้อมูลด้วยสมมุติฐานที่มีหลากหลาย บางคนก็มองว่าโครงข่ายคมนาคมในรอบนอกก็มีมากมายแล้ว ในจุดนี้จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ ส่วนตัวผมนั้น มองได้ ๒ สเกล (scale) คือ จะเป็นการเพิ่มพื้นผิวจราจรของทางแยกนี้ หากจะถามว่า ปริมาณการจราจรในวันนี้มีความคับคั่งหรือยัง ผมก็ต้องตอบว่าคับคั่ง จนสัญญาณไฟไม่เพียงพอ การสร้างอุโมงค์ก็เหมือนเป็นการเพิ่มพื้นผิวการจราจร การบริหารงานจราจรก็จะทำได้ง่ายขึ้น แต่หากมองในแง่โครงข่าย สำหรับเราแล้วมองว่า แม้จะมีวงแหวนรอบนอก หรือโครงข่ายอื่นเพิ่มเติมก็ตาม แต่อย่างน้อยก็จะรองรับความเป็นเมืองใหญ่ของโคราช หากสิ่งใดที่ทำได้ ผมก็มองเห็นว่ามีแต่ประโยชน์ในอนาคต คือหากเรามองหาโอกาสผมเชื่อว่ามีเสมอ แต่บางคนอาจจะมองว่า ทำนู้นก่อนดีกว่า ทำนี้ก่อนดีกว่า แต่สิ่งนั้นก็เป็นเชิงโครงข่ายในภาพรวม ซึ่งส่วนตัวผมคงไม่ไปก้าวล่วง” นายพรชัย กล่าว

                “โคราชคนอีสาน” ถามว่า บางคนไม่เชื่อว่าการก่อสร้างทางลอดบริเวณแยกบิ๊กซีจะแก้ปัญหาจราจรได้? นายพรชัย กล่าวว่า “ความจริงการแก้ไขปัญหาจราจรในเมืองโคราชนั้นเป็นเมืองใหญ่ ทุกคนอยากให้ดีขึ้นหมด ซึ่งมีหลายวิธีการ ถึงจะไม่สร้างอุโมงค์ก็มีวิธีอื่นหลายๆ อย่างที่ทำได้ ซึ่งก็แล้วแต่ scale โดยที่ผ่านมามีหลายคนบอกว่าไม่ต้องการอุโมงค์ทางลอด ผมก็บอกว่า ถ้าอย่างนั้นช่วยคิดหาวิธีอื่นก็ได้ เช่นการเสริมสร้างระเบียบวินัยจราจร หรือวิธีอื่นๆ อีกหลายวิธี ดังนั้น ถึงแม้จะมีอุโมงค์ก็ไม่ใช่สุดท้ายของความสำเร็จ ยังมีวิธีอื่นอีกมากมาย เพียงแต่ในวันนี้เราเติมนิดเติมหน่อย แต่งหน้าทาปากแล้วเดี๋ยวค่อยใส่หมวกก็ยังได้ ซึ่งผมมองว่า ในเมื่อมี Master Plan ของกรมทางหลวงเร่งมาให้ดำเนินการพร้อมกับบริเวณแยกประโดก บ้านนี้ก็จะชีช้ำแค่รอบเดียวในการก่อสร้าง แต่ถ้าหากปีนี้สร้างบริเวณอีกแยกหนึ่ง อีกสองปีถัดไปสร้างอีกบริเวณหนึ่ง ผมคิดว่าไม่สนุกแน่ ทุกคนคงไม่แฮปปี้ ผมจึงมองว่า ถ้าสร้างพร้อมกันได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังยินดีรับฟังข้อคิดเห็นเสมอ”

                ท้ายสุด “โคราชคนอีสาน” ถามว่า ต้องใช้เวลาอีกนานใช่หรือไม่ในความเป็นไปได้ที่จะสร้างทางลอดบริเวณแยกบิ๊กซี? ซึ่งนายพรชัยกล่าวย้ำว่า “บริเวณแยกบิ๊กซีนั้น กรมทางหลวงมีความพร้อม เหลือแต่พื้นที่เท่านั้นว่า พื้นที่นี้จะต้อนรับแบบไหน จะต้อนรับอย่างยิ่งยวดหรือว่าจะต้อนรับแบบธรรมดาๆ ซึ่งจะสื่อถึงการวางแผนต่อไป”

 

โปรดติดตามข่าวโดยละเอียดจาก นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๖๒ วันพุธที่ ๑๑ - วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


80 5653