23rdSeptember

23rdSeptember

23rdSeptember

 

October 12,2017

ปชช.เสียงแตกไม่ยอมจบ ‘กระทิงแดง’เช่าป่าสาธารณะ

           หลังจากมีแรงต้านจากประชาชนพื้นที่คัดค้านการให้เช่าป่าสาธารณะห้วยเม็กของเครื่องดื่มกระทิงแดง กระทั่งต้องยอมยกเลิก แต่โอละพ่อ ล่าสุดกลับมีราษฎรอีกส่วนยกกำลังมาสนับสนุนขอให้ลุยต่อ อ้างเพื่อสร้างโอกาสให้มีงานทำ ด้านที่ดินจังหวัดฯ ออกรังวัดแนวเขต 

           ตามที่เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ น. วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีรายงานข่าวว่า บริษัท   เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเครื่องดื่มกระทิงแดง ได้ออกแถลงการณ์ผ่านโชเชียลมีเดีย และเพจต่างๆ โดยมีข้อความระบุว่า บริษัท เคทีดีฯ ขอเรียนให้ทราบว่า วันนี้ บริษัทฯ ได้ตัดสินใจยกเลิกแผนการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น การย้ายฐานการผลิตออกจากพื้นที่ดังกล่าวในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก ถึงแม้บริษัทฯ ต้องการจะดำเนินการต่อไปก็ตาม

           บริษัทฯ มีความตั้งใจจริง อย่างบริสุทธิ์ใจ ที่จะเข้ามาร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านดง และจังหวัดขอนแก่นให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอนทางกฎหมายของหน่วยงานราชการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านการปกครอง ที่ดิน ป่าไม้ อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด รวมถึงการทำประชาคมกับชาวบ้านตำบลบ้านดง ทั้ง ๑๕ หมู่บ้านที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกประการ

           อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า การประกาศยกเลิกแผนการลงทุน ในกลุ่มบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงที่จังหวัดขอนแก่น รวมมูลค่ากว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาทดังกล่าวนี้ อาจมีเหตุผลมาจากการที่ประชาชนในพื้นที่ได้รวมตัวกันคัดค้านการเช่าพื้นที่ป่าสาธารณะห้วยเม็ก เนื้อที่รวมเกือบ ๓๒ ไร่ เพื่อต้องการขอคืนป่าชุมชน กระทั่งบริษัทฯ ขอยกเลิกการเช่าพื้นที่ป่าดังกล่าว และล่าสุดได้ออกแถลงการณ์เพื่อยกเลิกแผนการลงทุนในพื้นที่ ลงวันที่วันนี้ ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้ประสานงานไปยังบริษัทฯ รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่โดยที่ต่างยังคงไม่มีใครแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่เกิดขึ้น

 

ปชช.หนุนให้ลุยต่อ

           ต่อมาเมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีประชาชนกว่า ๒๐๐ คน ในชื่อ “กลุ่มพัฒนาตำบลบ้านดง” รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือลงลายมือชื่อสนับสนุนและการแสดงจุดยืนเรียกร้องให้บริษัท เคทีดี พร็อพเพอตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทในเครือเครื่องดื่มกระทิงแดง ทบทวนแผนยกเลิกการก่อสร้างโรงงาน และย้ายฐานการผลิตออกจากตำบลบ้านดง ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของกำลังเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหารและฝ่ายปกครอง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

           ส.ต.อ.สมัย สายอ่อนตา ประธานกลุ่มพัฒนาตำบลบ้านดง กล่าวว่า แผนการดำเนินงานดังกล่าวก่อนที่จะมีการนัดรวมตัวกันในครั้งนี้นั้นที่ผ่านมาได้ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลบ้านดง ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านมาลงรายชื่อ และให้มารวมตัวยื่นหนังสือต่อตัวแทนบริษัทในเครือกระทิงแดงในวันนี้ เพราะมองว่า หากไม่มีการดำเนินกิจการต่อ จะทำให้ประชาชนเสียโอกาสการพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ รวมทั้งการจ้างงานถึง ๓,๐๐๐ คน

           “ก่อนหน้านี้มีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งได้เคลื่อนไหวคัดค้านการอนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะห้วยเม็ก ๓๑ ไร่ และขอให้ตรวจสอบการทำประชาคมกระบวนการขอใช้พื้นที่ เนื่องจากมองว่าไม่มีการระบุถึงการคัดค้านของประชาชน ส่งผลให้กระทรวงมหาดไทยอนุมัติการใช้พื้นที่ รวมทั้งมีประชาชนบางรายอ้างว่าถูกปลอมลายมือชื่อในเอกสารทำประชาคม แต่ไม่ได้คัดค้านการตั้งโรงาน ต่อมาบริษัทได้ยกเลิกการเช่าที่สาธารณะ และออกแถลงการณ์ยกเลิกแผนการลงทุนก่อสร้าง ทำให้ประชาชนที่มองเห็นถึงโอกาสและอนาคตของคนในชุมชนได้ออกมารวมตัวแสดงจุดยินและเรียกร้องให้บริษัททบทวนแผนการยกเลิกการลงทุนดังกล่าว” ส.ต.อ.สมัย กล่าว

 

ที่ดินจังหวัดรังวัดแนวเขต

           จากนั้นเมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. วันเดียวกัน นายศิริชัย ทวีชนม์ รักษาการเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน ลงพื้นที่ทำการรังวัดที่ดินที่เป็นทางสาธารณะในเขตก่อสร้างโรงงานของบริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทในเครือเครื่องดื่มกระทิงแดง ภายหลังจากได้รับการประสานงานจากอำเภออุบลรัตน์ ให้เข้าทำการตรวจสอบ

           นายศิริชัย ทวีชนม์ รักษาการเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการตรวจสอบเส้นทางสาธารณะดังกล่าวที่แนวระวางพาดผ่านตัวอาคารโรงงานมีความยาวโดยประมาณ ๑,๔๔๐ เมตร ความกว้าง ๕ เมตร โดยแนวเขตทางสาธารณะนั้น ได้พาดผ่านตัวอาคารที่ ๒ ของอาคารทั้งหมด ๓ อาคารที่อยู่ในแนวเดียวกัน ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกและจะสามารถรายงานผลสรุปได้ภายในสัปดาห์นี้ เพราะต้องทำพิกัดแผนที่แสดงจุดตัดของทางสาธารณะกับบริเวณพื้นที่ของทางบริษัทฯ ที่ชัดเจน

           ขณะที่นายนิธิ เพ็งสุข ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรส่วนบุคคลและธุรการ บริษัท เคทีดีฯ กล่าวว่า บริษัทยังคงมติการย้ายฐานการผลิตเช่นเดิม ส่วนหนังสือที่ประชาชนนำมามอบให้นี้จะนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา และไม่สามารถให้คำตอบใดๆ ได้ในขณะนี้

 

โปรดติดตามข่าวโดยละเอียดจาก นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๖๒ วันพุธที่ ๑๑ - วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


77 5653