22ndOctober

22ndOctober

22ndOctober

 

December 01,2017

กฟภ. เปิด PEA SHOP สาขาตลาดเซฟวัน เพิ่มช่องทางการชำระค่าไฟฟ้าเพื่อประสิทธิภาพการให้บริการ

            วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกิตติ จริยมานะ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นประธานในพิธีเปิด PEA SHOP สาขาตลาด เซฟวัน โดยได้รับเกียรติจากนายศิระ จันทวร รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ แสงประทีป ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงหนือ) จ.นครราชสีมา นำคณะผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าในสังกัด ให้การต้อนรับ โดยมีนางธนภัค เกิดโพธิ์คา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครราชสีมา 3 (สุรนารี) กล่าวรายงาน ณ PEA SHOP สาขาตลาดเซฟวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

            จากความต้องการด้านการบริการพลังงานไฟฟ้าจากภาคต่างๆทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้น PEA จึงได้ยกระดับการบริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว และเข้าถึงง่ายให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน PEA SHOP คือมิติใหม่ในการให้บริการ  เป็นศูนย์บริการลูกค้า   ที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ รวมทั้งพื้นที่ที่มีปริมาณของลูกค้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก บริการผู้ใช้ไฟฟ้าเบ็ดเสร็จในจุดเดียว สะดวกรวดเร็วและทันสมัยโดยเปิดบริการรับชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้า รวมถึงสามารถรับบริการขอใช้ไฟฟ้า รับแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง แก้ไขประวัติผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อตอบสนองการดำเนินชีวิตของสังคมเมืองที่มีเวลาจำกัด และประหยัดการเดินทาง

            PEA มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคต The Electric Utility of the future


372 5704