15thOctober

15thOctober

15thOctober

 

December 06,2017

ซีเกทรับรางวัล

          ซีเกทรับรางวัล ...นายเจฟฟรี่ ดี. ไนการ์ด รองประธานบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการทั่วโลก บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ ๕ จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร รับรางวัล “องค์กรที่มีความรับaมดีเด่น” ระดับโกลด์  ประจำปี ๒๕๖๐ จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย โดยมีนายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (ที่ ๖ จากซ้าย) เป็นผู้มอบรางวัล นับเป็นปีที่ ๘ ติดต่อกันที่ซีเกท ประเทศไทยได้รับรางวัลซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คนในชุมชน

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๗๒ วันพุธที่ ๖ - วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


354 5661