22ndOctober

22ndOctober

22ndOctober

 

December 07,2017

เล็งย้ายพระเมรุมาศจำลอง ตั้งในวัดพระอารามหลวง

                จังหวัดนครราชสีมาประชุมกำหนดแนวทางการรื้อถอน การเก็บรักษาทรัพย์สินจากการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดนครราชสีมา และงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระเมรุมาศจำลอง

                เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครราช สีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยพระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมหัวหน้าราชการ และคหบดีภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมาร่วมประชุมการกำหนดแนวทางการรื้อถอน การเก็บรักษาทรัพย์สินจากการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดนครราชสีมา และงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระเมรุมาศจำลอง เพื่อหาแนวทางการดำเนินการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดนครราชสีมา พร้อมมอบให้โยธาธิการจังหวัดนครราชสีมา สำรวจสถานที่จะนำพระนพปฎลสุวรรณฉัตรไปตั้งแสดงไว้ ณ พระอารามหลวง ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีพระอารามหลวง ๔ แห่ง

                พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังเสนอให้ย้ายพระเมรุมาศทั้งองค์ไปตั้งแสดงไว้ยังพระอารามหลวงแห่งใดแห่งหนึ่ง หรืออาจจะต้องนำเฉพาะนพปฎลสุวรรณฉัตรไปตั้งไว้อาคาร ๘ เหลี่ยมวัดบึงพระอารามหลวง ขณะเดียวกันการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองจะต้องใช้เงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท เป็นค่ารื้อถอน ซึ่งจะใช้เงินบริจาคในการจัดงานพระบรมศพฯ ที่เหลืออยู่ ๒๕๘,๐๐๐ บาท

                ขณะเดียวกันได้ให้เทศบาลนครนครราชสีมาเข้ามารื้อถอนสวนดอกไม้และกังหันน้ำที่นำมาประดับตกแต่งรอบพระเมรุมาศในวันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตัวเลข ๙ ให้วัดด่านเกวียนนำไปประดับตกแต่ง ไปประดับพระเมรุมาศ ซึ่งอบจ.นครราชสีมานำมาติดตั้งก็ให้รื้อออกไปตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส่วนทราย อิฐบล็อคทางเดินยกให้วัดบึงพระอารามหลวงนำไปใช้ประโยชน์ และให้มีการประชุมสรุปสถานที่ตั้งนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระเมรุมาศจำลองอีกครั้งในวันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.

นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๗๒ วันพุธที่ ๖ - วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


369 5696