19thJanuary

19thJanuary

19thJanuary

 

January 06,2018

สุรินทร์สุดฮิต ปลูกพริกซุปเปอร์ฮอต กำไรงาม ปลูก 3 เดือน รอรับเงินแสน

            เมื่อวันที่ ๕ มกรคม ๒๕๖๑ ผู้สื่อข่าวได้ลง ตรวจสอบพื้นที่บริเวณบ้านประหารหมู่ที่ ๑๐ ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ หลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าได้มีการปลูกพริกเป็นจำนวนมาก จึงได้ลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าว และได้ พบกับนายสงวนพา สนุก อายุ ๖๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๐ หมู่ที่ ๑๐ บ้านระหาร ซึ่งกำลังปลูกพริกอยู่ในที่นาตัวเอง

            จากการสอบถามนายสงวน พาสนุก ได้กล่าวว่า ตนเองได้ยึดอาชีพปลูกพริกมาแล้ว ๓ ปี หลังจากทดลองปลูกปีแรกก็ได้ผลตอบรับที่น่าพอใจ ตนเองมีที่นาทั้งหมด ๖ ไร่ และส่วนหนึ่งก็ได้ขุดเป็นบ่อน้ำเพื่อเก็บกักไว้ใช้หน้าแล้ง และหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จในช่วงรอดู จังหวะ รอคอยที่จะทำนา ก็ได้หันมาปลูกพริกในที่นา โดยการปลูกพริก ๒ ไร่ พริกที่นำมาปลูกคือ พันธุ์ ซุปเปอร์ฮอต ขั้นตอนการปลูกนำเมล็ดพริกไปเพราะ ในโรงเรือนที่เตรียมไว้ใช้เวลาหนึ่งเดือน ก็สามารถนำไปปลูกที่แปลงที่เตรียมไว้หลังจากที่ ปลุกไปได้สองเดือนก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ และสามารถเก็บผลผลิตได้ยาวนาน 

        

 

            ๒-๓ เดือนติดต่อกัน หลังจากนั้นก็ทำนาต่อ  ผลผลิตที่เก็บได้ในช่วงจังหวะ ปลูกพริกสองถึงสามเดือนนั้นพริกแดงสุขจะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ ๓๐ ถึง ๖๐ บาท พ่อค้าจะมารับซื้อถึงที่ และ ในช่วงจังหวะที่พริกมีราคา จะสูงถึงกิโลกรัมละเกือบ ๑๐๐ บาทหักค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำพริกแต่ละครั้งจะได้กำไรอยู่ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ก็ถือว่าพอใช้จ่ายในครอบครัว และตนเองก็ได้ยึดหลักแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา ปลูกทุกอย่าง ทำทุกอย่างที่มีเท่าที่จะทำได้ รับรองไม่มีวันอดตาย

            ส่วนทางด้าน นายบุญทง วงศา อายุ ๕๖ ปีอยู่บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๑๐ บ้านนะหาญ และนางประหยัด วงศา อายุ ๕๐ ปีสองสามีภรรยา ซึ่งเป็นญาติพี่น้องของนายสงวน พาสนุก ก็ได้หันมาปลูกพริกเหมือนกันและจากการสอบถามก็ได้ความว่า พริกที่ปลูกถ้าหากได้รับการ ดูแลเอาใจใส่รักษาพริกที่ปลูกหนึ่งไร่จะสามารถให้ผลผลิตได้สูงถึง ๑- ๒ ตันต่อครั้ง  พริกที่ปลูก ๑ ไร่  หักค่าใช้จ่ายเหลือกำไรสุทธิสูงถึง ไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เลยทีเดียว


377 5695