14thDecember

14thDecember

14thDecember

 

January 12,2018

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงานวันเด็กให้แก่ผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล

         เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑  นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดเผยว่า โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจะจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ ให้แก่ผู้ป่วยเด็กที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล และเด็กที่ร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งปีนี้จัดงานภายใต้คำขวัญของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ “เด็กไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี” ในช่วงเวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น.  จะมีพิธีเปิดงาน งานเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. ใช้สถานที่จัดงานบริเวณลานนิทรรศการ หน้าอาคารผู้ป่วย ๘ ชั้น สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ได้รับความร่วมมือสนับสนุนการจัดงานจากหน่วยงานภายใน และบุคลากรของโรงพยาบาลฯ จัดการแสดง ให้ของขวัญ ขนม ของเล่นเด็ก เพื่อมอบให้แก่เด็ก ภายในงานมีการแสดงของผู้ป่วยเด็ก การแสดงของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และการแสดงของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา กิจกรรมร้องเพลง การเล่นเกมส์ การประกวดวาดภาพ ระบายสี การแจกของขวัญ ของเล่นเด็ก และขนม 


 นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร
 


365 5678