19thJanuary

19thJanuary

19thJanuary

 

January 31,2018

ฮอนด้า’ยอดขายสูงสุดปี ๖๐ ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

            “ฮอนด้า” สรุปยอดจำหน่ายรถยนต์ปี ๒๕๖๐ ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียสูงที่สุดเป็นจำนวนกว่า ๗๙๐,๐๐๐ คัน เพิ่มขึ้น ๑๒% เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๙ นอกจากนี้ ยังครองอันดับหนึ่งในตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของประเทศไทยเป็นปีที่ ๓ ติดต่อกัน

            เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ บริษัท เอเชี่ยน ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ของฮอนด้าประจำภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ประกาศยอดจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ในปี ๒๕๖๐ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมียอดจำหน่ายทั้งสิ้น ๗๙๓,๖๓๖ คัน เพิ่มขึ้น ๑๒% เมื่อเทียบกับยอดจำหน่ายในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๗๐๗,๙๕๑ คัน ทั้งยังสามารถสร้างสถิติยอดจำหน่ายประจำปีสูงสุดเท่าที่เคยมีมา ใน ๕ ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไต้หวัน และปากีสถาน ซึ่งยอดจำหน่ายเมื่อแบ่งตามรุ่น พบว่า ฮอนด้า ซีวิค ใหม่ มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น ๒ เท่าจากปี ๒๕๕๙ ขณะที่ฮอนด้า ซิตี้ ซึ่งเป็นรุ่นที่ผลิตและจำหน่ายในตลาดเอเชียและโอเชียเนีย มียอดจำหน่ายสูงสุดและมีส่วนช่วยเพิ่มยอดจำหน่ายของทั้งภูมิภาคทั้งหมด
            
            สำหรับยอดจำหน่ายแยกตามประเทศ ดังนี้ ประเทศไทย ฮอนด้ามียอดจำหน่ายรวม ๑๒๗,๗๖๘ คัน เพิ่มขึ้น ๑๙% จากปี ๒๕๕๙ โดยยอดจำหน่ายหลักของประเทศไทยมาจากฮอนด้า ซิตี้ ซีวิค และแจ๊ซ รวมถึง ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้ มีอัตราการเติบโตสูงถึง ๒๒๒% เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๙ ทำให้ฮอนด้ายังคงรักษาอันดับหนึ่งตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในประเทศไทยได้เป็นปีที่ ๓ ติดต่อกัน และมียอดจำหน่ายสูงเป็นอันดับ ๓ ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

            ในปีที่ผ่านมา ฮอนด้าในประเทศอินเดียมียอดจำหน่ายรวม ๑๗๙,๔๕๑ คัน คิดเป็น ๒๓% ของยอดจำหน่ายรวมในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย เพิ่มขึ้น ๙% จากปีที่ผ่านมา โดยฮอนด้า ซิตี้ เป็นรุ่นที่มียอดจำหน่ายสูงสุด และเพิ่งฉลองครบรอบ ๒๐ ปีนับตั้งแต่เปิดตัวเป็นครั้งแรก ขณะที่ฮอนด้า ดับเบิลยูอาร์-วี ยนตรกรรมสไตล์สปอร์ตที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ที่เพิ่งเปิดตัวในปี ๒๕๖๐ มียอดจำหน่ายสูงเป็นอันดับสอง            ส่วนยอดจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าในภูมิภาคของเอเชียและโอเชียเนีย อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในภูมิภาค โดยมียอดจำหน่ายรวม ๑๘๐,๙๗๑ คัน หรือ ๒๓% ของยอดจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียในปี ๒๕๖๐ โดย ฮอนด้า บริโอ้ มียอดจำหน่ายสูงสุด ด้วยอัตราการเติบโต ๓๔% เทียบกับปีที่ผ่านมา ตามด้วยฮอนด้า เอชอาร์-วี  และฮอนด้า โมบิลิโอ

            สำหรับในประเทศมาเลเซีย ฮอนด้าสร้างสถิติใหม่ด้วยยอดจำหน่ายสูงถึง ๑๐๙,๕๑๑ คัน นับเป็นครั้งแรกที่รถยนต์ฮอนด้ามียอดจำหน่ายในตลาดมาเลเซียมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คัน ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากยอดจำหน่ายของ ฮอนด้า ซิตี้, เอชอาร์-วี  และบีอาร์-วี ใหม่ ที่เพิ่งเปิดตัว นอกจากนี้ ยอดจำหน่ายของฮอนด้า ซีวิค ใหม่ยังมีการเติบโตสูงถึง ๓๖% เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๙ ทำให้ฮอนด้าสามารถรักษาตำแหน่งอันดับหนึ่งในตลาดรถยนต์แบรนด์ต่างชาติของประเทศมาเลเซียติดต่อกันเป็นปีที่ ๓ และครองอันดับสองในตลาดรถยนต์รวมในประเทศมาเลเซียเป็นปีที่ ๒ ติดต่อกัน ซึ่งรวมยอดจำหน่ายของรถยนต์ประจำชาติ ทางด้านประเทศปากีสถาน เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ฮอนด้ามียอดจำหน่ายที่ดีเยี่ยม ด้วยยอดจำหน่ายรวม ๔๗,๔๒๔ คัน เพิ่มขึ้น ๔๙% จากปีที่ผ่านมา โดยฮอนด้า ซีวิค ใหม่ เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดด้วยอัตราการเติบโต ๘๘% เทียบกับปีที่ผ่านมา

            นอกจากนี้ ฮอนด้ายังสร้างสถิติยอดจำหน่ายสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม โดยมีการเติบโตของยอดจำหน่ายรถยนต์ของรุ่นที่เปิดตัวใหม่และรุ่นปัจจุบัน โดยในประเทศไต้หวัน ฮอนด้ามียอดจำหน่ายสูงสุด เท่าที่เคยมีมา จำนวนรวม ๓๓,๙๗๘ คัน มีอัตราการเติบโต ๒๕% เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๙ โดยมีฮอนด้า เอชอาร์-วี ใหม่ เป็นรถยนต์รุ่นที่มียอดจำหน่ายสูงสุด ด้วยอัตราการเติบโต ๔๐๐% เทียบกับปีที่ผ่านมา สำหรับประเทศฟิลิปปินส์ ฮอนด้าสร้างสถิติยอดจำหน่ายรถยนต์สูงสุด จำนวนรวม ๓๑,๗๕๘ คัน ด้วยอัตราการเติบโต ๓๗% เทียบกับปีที่ผ่านมา โดยยอดจำหน่ายของฮอนด้า บีอาร์-วี มีการเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง ๙๐๐% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สำหรับยอดจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าของประเทศเวียดนามมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒,๓๕๘ เติบโตขึ้น ๑๐% ซึ่งส่วนใหญ่มาจากยอดจำหน่ายฮอนด้า ซีวิค ใหม่ ที่มีการเติบโตกว่า ๗๐๐% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

            สำหรับยอดจำหน่ายตามรุ่นนั้น เริ่มจาก ฮอนด้า ซิตี้ ซึ่งเป็นยนตรกรรมฮอนด้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ทั้งยังมียอดจำหน่ายสูงสุดในปี ๒๕๖๐ ของทั้งภูมิภาค โดยมียอดจำหน่ายรวม ๑๖๙,๑๒๔ คันคิดเป็น ๒๑% ของยอดจำหน่ายรวมทั้งภูมิภาค สำหรับ เอชอาร์-วี และแจ๊ซ ซึ่งเป็นรุ่นที่ผลิตและจำหน่ายทั่วโลก (Global Models) ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม ด้วยยอดจำหน่ายรวม ๑๐๒,๑๘๒ คัน และ ๙๙,๕๓๔ คัน ตามลำดับ

            เมื่อพิจารณาจากอัตราการเติบโตจากปีที่ผ่านมา พบว่า ฮอนด้า ซีวิค ใหม่ มียอดจำหน่ายที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในภูมิภาค ด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง ๕๑% ตามด้วยฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ที่มีการเติบโต ๔๓%

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๘๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑ - วันจันทร์ที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑


371 5694