19thJanuary

19thJanuary

19thJanuary

 

February 13,2018

แก้จราจร ๔ สถานศึกษา ขยายถนนริมตะคอง ยาว ๖๕๐ เมตร ๒๕ ล้าน

        “ผู้ว่าฯ เชียร” เร่งรัดแก้ปัญหาจราจรหน้า ๔ สถานศึกษาชั้นนำกลางเมืองโคราช หลังยืดเยื้อมานานปี เทศบาลนครฯ เสนอขยายถนนอีก ๘ เมตรหลังโรงเรียน ยาว ๖๕๐ เมตร ตั้งงบไว้ ๒๕ ล้านบาท แต่ยังไม่คืบ ติดปัญหาที่ดินเอกชน เร่งเจรจา พร้อมเดินหน้าคุยผู้บริหารอาชีวะ

        สำหรับโครงการนี้อยู่ในพื้นที่ด้านหลังสถานศึกษาทั้ง ๔ แห่ง โดยกำหนดให้ถนนมีความยาว ๖๕๐ เมตร กว้าง ๘ เมตร ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ที่ ๒๕ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของโครงการประกอบด้วยงานรื้อผิวจราจรเดิม พื้นที่ประมาณ ๑,๒๐๐ ตร.ม., งานรื้อรั้ว ค.ส.ล.เดิม ความยาวประม ณ ๖๕๐ ม., ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๒๐ ม. กว้างเฉลี่ย ๘ ม. ยาวประมาณ ๖๕๐ ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตร.ม., ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ม. พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ยาวประมาณ ๖๕๐ ม., ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑-๑.๕ ม. ยาวประมาณ ๑,๓๐๐ ม., ก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.ยาวประมาณ ๑๘๐ ม., ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.สูง ๒.๕๐ ม. ยาวประมาณ ๑,๐๐๐ ม., ก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างสูง ๙ ม. พร้อมอุปกรณ์ ๒๙ ชุด พร้อหมอแปลง และงานรื้ออาคารเดิมที่กีดขวาง ๑๘ หลัง แต่งบประมาณนี้ยังไม่รวมมูลค่าก่อสร้างทแดแทนอาคาร ๑๘ หลัง และมูลค่าที่ดินของเอกชน

        อย่างไรก็ตาม โครงการนี้มีการประชุมนัดแรกเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ที่เทศบาลนครฯ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง ๔ แห่งยินยอมให้ใช้พื้นที่ โดยที่ประชุมอนุมัติในหลักการ จากนั้นมีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจและแจ้งแนวถนนที่จะดำเนินการ ซึ่งมีสถานศึกษา ๓ แห่งที่ได้รับผลกระทบที่จะต้องมีการรื้อถอนอาคารออกไป ได้แก่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โดยโรงเรียนสุรนารีวิทยามีอาคารที่ได้รับผลกระทบจำนวน ๗ รายการ ได้แก่ อาคารเรียน ๑ ชั้น, ห้องน้ำ ขนาด ๙X๖.๕ ม., ห้องน้ำ ขนาด ๘X๕.๕ ม., โรงอาหารโครงเหล้ก ๓ อาคาร และบ้านพัก เป็นตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง ส่วนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ๓ รายการ ได้แก่ บ้านพักตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น, บ้านพักตึก ๑ ชั้น และลิฟท์ส่งของ สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ๘ รายการ ได้แก่ อาคารงานสถานที่ โครงเหล็ก, หอเก็บน้ำทรงแชมเปญ, อาคารเก็บของ โครงเหล็ก, บ้านพักไม้ ๑ ชั้น, ตึกศิลปกรรม ๑ ชั้น, อาคาร ๑ ชั้น, อาคาร ๒ ชั้น และบ้านพัก ๒ ชั้นรวม ๔ ห้อง 

        สำหรับการดำเนินการก่อสร้างโครงการนี้ กำหนดไว้เป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ ๑ หลังโรงเรียนสุรนารีวิทยา ความยาวประมาณ ๓๕๐ ม. ใช้งบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท ช่วงที่ ๒ หลังโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ความยาวประมาณ ๑๐๕ ม. งบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และช่วงที่ ๓ หลังวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ความยาวประมาณ ๑๙๕ ม. งบประมาณ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทนั้น

        ล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการนี้ โดยมีนายอัสนีย์ เชาว์วาทิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา นายประสิทธิ์ ศรีภิรมย์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสึมา นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นายสำราญ หงษ์กลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นายโกศล พงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา นายบุญธรรม เขยกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีนายสุนทร จันทร์รังสี ประธานที่ปรึกษาสภาวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งชาติ

        ในที่ประชุม นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ถามถึงกรณีที่ดินเอกชน (นางละมุล เชื้อเชิญชม) ว่ามีข้อตกลงกันอย่างไร? โดยนายบุญเหลือ เจริญวัฒน์ กล่าวชี้แจงว่า เคยส่งเจ้าหน้าที่ไปเจรจามาแล้ว ในเบื้องต้น คิดมูลค่าที่ดิน ๘ หมื่นบาท/วา แต่ล่าสุดเห็นว่ามีพี่น้องกัน ๔ คนและไม่ยอมตกลงในราคานี้แล้ว เห็นว่าเรียกมาวาละสองแสนกว่าบาท

        ประเด็นนี้ นายวิเชียรย้ำว่า ต้องไปเจรจากันอีกรอบ และต้องไปคุยกับทั้ง ๔ พี่น้อง ซึ่งราคาซื้อขายในตลาดและราคาประเมินก็อยู่ที่ประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท/วา ถ้าใช้เงินราชการมาซื้อจะยากมาก เพราะจะซื้อแพงกว่าราคาประเมินไม่ได้ ซึ่งนายวิเชียรถามนายบุญเหลือว่า ถ้าเจ้าของที่ดินยอมตกลง ทางเทศบาลนครฯ จะมีเงินมาซื้อหรือไม่? โดยนายบุญเหลือตอบว่ามีเงินแต่ต้องเป็นไปตามกระบวนการ

        สำหรับในส่วนของสถานศึกษาต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบนั้น โดยเฉพาะในส่วนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้ทางเทศบาลนครฯ ส่งแบบให้ผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากนั้นผู้ว่าฯ และเทศบาลนครฯ จะเดินทางไปพบเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อชี้แจงด้วยตัวเอง เพราะโครงการนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาจราจร แก้ปัญหาความคับคั่งของจราจรด้านหน้าสถานศึกษา ซึ่งจะทำให้ขับวนออกไปได้ ก็จะช่วยแก้ปัญหาจราจรในพื้นที่นี้ได้

        นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์ กล่าวว่า ก่อนที่จะดำเนินการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบ ทางเทศบาลนครฯ จะต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างมาทดแทนให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อจะได้ไม่กระทบต่อการเรียนการสอน จึงขอให้สถานศึกษาไปกำหนดด้วยว่า จะสร้างทดแทนในบริเวณใด

        ทางด้านนายสุนทร จันทร์รังสี ได้นำข้อเสนอจากประชาชนมาแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีประชาชนนำเสนอว่า ควรหาจุดจอดรถให้ผู้ปกครองจะได้ไม่ต้องขับมาจอดหน้าสถานศึกษา แล้วจัดหา Shuttle Bus มารับ-ส่งไปยังสถานศึกษา โดยในเรื่องนี้นายวิเชียรกล่าวว่า หาพื้นที่ในการจอดรถยากมา แต่เป็นประเด็นที่น่าสนใจ จะนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจราจรฯ ต่อไป

        ทั้งนี้ ในเรื่องนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ได้ย้ำให้เทศบาลนครฯ รีบดำเนินการส่งแบบ (plan) ให้กับทุกสถานศึกษาเพื่อส่งเรื่องให้กับหน่วยเหนือภายในสัปดาห์นี้ เพื่อที่จะได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จให้เร็วที่สุด เพราะเป็นโครงการที่ค้างคามานานแล้ว

        หากมีความคืบหน้า “โคราชคนอีสาน” จะนำเสนอต่อไป


สภาพถนนหลังโรงเรียนสุรนารีวิทยาในปัจจุบัน

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๘๕ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑


396 5706