19thDecember

19thDecember

19thDecember

 

March 07,2018

ฟิต ปศุสัตว์ และ อปท. ลงพื้นที่ให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พบ สตง.ทักท้วง หน่วยงานในโคราช ขยาดไม่กล้าดำเนินการป้องกัน

           ที่ศาลาการเปรียญวัดหลักร้อย ถ.มุขมนตรี เขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. วันที่ ๖ มีนาคม นายพศวีย์  สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสัตวแพทย์ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทน. ฯ ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับทำหมันสุนัข แมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี พบประชาชนในละแวกพื้นที่ใกล้เคียงทยอยนำสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นสุนัขมาขอเข้ารับบริการกันอย่างต่อเนื่อง  

           นายพศวีย์ ฯ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์ล่าสุดได้นำหัวสุนัขที่มีพฤติการณ์เสี่ยง ซึ่งเป็นสุนัขเลี้ยงและสุนัขจรจัด ส่งไปตรวจวิเคราะห์ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์จังหวัดสุรินทร์ ผลยืนยันเป็นบวก จึงประกาศพื้นที่เสี่ยงระบาดโรคพิษสุนัขบ้าชั่วคราวในพื้นที่ ๕ อำเภอได้แก่ อ.เมือง อ.โนนสูง อ.เสิงสาง อ.บ้านเหลื่อม และ อ.ขามสะแกแสง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสาธารณสุขจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมทั้งผู้นำชุมชนลงพื้นที่ตรวจสอบค้นหาผู้สัมผัสเชื้อในรัศมี ๓ กิโลเมตร พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนให้ฟรีและชี้แจงให้ความรู้ ตระหนักถึงพิษของโรคพิษสุนัขบ้าและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เลี้ยงสัตว์ด้วยความรับผิดชอบ ปล่อยปละละเลยให้เป็นภาระของสังคม โดยนำสุนัขหรือแมวไปปล่อยตามที่สถานที่สาธารณะโดยเฉพาะ วัด ตลาดและชุมชน จึงขอให้นำไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันและทำหมันคุมกำเนิดฟรี

           ที่ผ่านมาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทักท้วงเทศบาลตำบล (ทต.) สุรนารี อ.เมือง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กรณีฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อ้างไม่ใช่ภารกิจอำนาจหน้าที่หากไม่พบเชื้อบวก โดยเรียกเงินคืนหลายแสนบาท จึงข้อกังวลของ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ได้ปลดล็อครวมทั้งรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท. ต้องเร่งสำรวจจำนวนสัตว์เลี้ยงที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อจัดตั้งงบควบคุมโรค ตามข้อกำหนดต้องฉีดวัคซีนภายในพื้นที่ให้ได้ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชากรสัตว์

           นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ ได้จัดฝึกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งมีบุคลากรที่ผ่านการอบรม ๖๗๒ คน ภายในเดือนมีนาคมถึงเมษายน จะดำเนินการฉีดวัคซีนแบบปูพรมทั้งจังหวัด เพื่อป้องกันโรค ฯ ให้ได้ตามเป้าหมาย 

 


371 5715