19thDecember

19thDecember

19thDecember

 

March 12,2018

มะเร็งคร่าอดีตนายแบงก์ นที วงษ์ชวลิตกุล

          สูญเสีย อดีตนายธนาคาร “นที วงษ์ชวลิตกุล” ด้วยโรคร้าย หลังจากรักษาตัวต่อเนื่องกว่า ๗ เดือน สั่งการให้จัดพิธีศพโดยเรียบง่าย

          ตามที่นายนที วงษ์ชวลิตกุล ประธานกรรมการ บริษัท เค.พี.ฤทธิ์วิชญ์ชัยกรุ๊ป เสียชีวิตลงเมื่อประมาณ ๐๓.๐๐ น. ของวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่บ้านพักในซอยบูรณชัย ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา ด้วยโรคมะเร็งและกระเพาะ หลังจากเข้ารับการตรวจและทราบว่าป่วย รวมทั้งตรวจและรักษาตัวมาอย่างต่อเนื่องตลอด ๗ เดือนที่ผ่านมา โดยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (กรุงเทพฯ) มาตลอดนั้น 
           นางลัดดาวัลย์ วงษ์ชวลิตกุล ภริยาเปิดเผยกับ โคราชคนอีสาน ว่า ในช่วง ๗ วันสุดท้ายก่อนเสียชีวิต ได้นำนายนทีมารักษาตัวที่บ้านพักที่โคราช ตามความประสงค์ของสามี โดยนพ.สิน ลิ่วศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง ส่งทีมแพทย์เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด 
           สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลนั้น จะมีพิธีรดน้ำศพในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลา ๒ วัดสุทธจินดาวรวิหาร ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองนครราชสีมา จากนั้นจะมีพิธีสวดอภิธรรมประมาณ ๗ วัน โดยก่อนเสียชีวิตนายนทีสั่งการให้จัดพิธีศพโดยเรียบง่าย
           อนึ่ง นายนที วงษ์ชวลิตกุล เคยดำรงตำแหน่งในวงการธนาคาร โดยตำแหน่งสุดท้ายที่เกษียณคือ ผู้จัดการเขตภาคตะวันออก ธนาคารไทยธนาคาร นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจส่วนตัวด้วย ได้แก่ บริษัท ก.พาณิชย์ (สีคิ้ว), บริษัท เค.พี.กมลกิจ จำกัด, บริษัท เค.พี.ฤทธิ์วิชญ์ชัย กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เค.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นต้น 
           ในด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางลัดดาวัลย์ หลังจากที่เรียนคณะบัญชีร่วมกันที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๕ หลังจบการศึกษายังดูใจกันอีก ๕ ปีเต็ม จึงมีพิธีสมรสในปี ๒๕๑๕ และมีบุตร ๓ คน ได้แก่ นายนทฤทธิ์ จบสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
, นายนทวิชญ์ จบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และดร.นทชัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๙๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

 


380 5691