19thDecember

19thDecember

19thDecember

 

March 12,2018

นำร่องบริจาค ๘ ล้าน ตั้งเป้า ๒๐ ล.เพื่อ ๓ รพ.

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี มีการแถลงข่าว “ก้าวต่อไป เพื่อโคราช เพื่อ ๓ โรงพยาบาล” สมทบทุนให้กับโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนงบประมาณ นำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พล.อ.มารุต ลิ้มเจริญ ประธานโครงการฯ นายแพทย์สุรัตน์ ส่งวิรุณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนายแพทย์จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ร่วมงาน ท่ามกลางคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ ข้าราชการ พยาบาล ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก 

          ในงานแถลงข่าวนี้ นายเศรษฐภัทร์ จีระกุลธนันต์ ประธานกรรมการ บริษัท จีระกุลธนันต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัททำธุรกิจเครื่องสำอาง และผู้บริหารโครงการหมู่บ้าน The Circle อำเภอโชคชัย บริจาคเงินนำร่องเพื่อโครงการนี้ จำนวน ๘ ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้ นายเศรษฐภัทร์เคยบริจาคเงินจำนวน ๑ ล้านบาทเพื่อสมทบโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ของตูน บอดี้สแลม มาแล้ว 

          ก่อนการแถลงข่าว “ก้าวต่อไป เพื่อโคราช เพื่อ ๓ โรงพยาบาล” คณะทำงานได้จัดการแสดงชุด “บูม บูม” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยกิจกรรมสุดพิเศษการเต้นเพลง “คุกกี้เสี่ยงทาย” โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนดนตรี บีสตาร์ พยาบาล ทหาร ตำรวจ บิ๊กซี และเทสโก้ โลตัส รวมไปถึงบรรดาผู้มีเกียรติต่างร่วมกันเต้นประกอบเพลง บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และความสนุกสนาน รวมทั้งมีการเปิดรับบริจาค ซึ่งมีหน่วยงานองค์กรต่างๆ และประชาชนทยอยมาบริจาคไม่ขาดสาย และมีการจำหน่ายเสื้อของโครงการฯ และสายรัดข้อมือด้วย 

          นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้เห็นพลังชาวโคราชร่วมใจกันจัดโครงการ  “๑๐๙ ปี ๑๐๙ ล้าน เพื่อโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา” และโครงการ “ก้าวต่อไป เพื่อโคราช เพื่อ ๓ โรงพยาบาล” ขึ้น ต้องขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา กลุ่มนักธุรกิจ ภาครัฐและเอกชนทั้งจังหวัดนครราชสีมา ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ระดมเงินสมทบช่วยเหลือเข้าโครงการ ๑๐๙ ปี ๑๐๙ ล้านฯ ซึ่งเป็นโครงการที่หางบประมาณก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่ยังขาดงบประมาณกว่า ๔๐๐ ล้านบาท ทางคณะกรรมการจัดหาทุนฯ ได้ร่วมกันหารือ เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมหาทุนสร้างอาคารฯ เพิ่มเติม โดยทราบว่าในปี ๒๕๖๑ เป็นวาระครบรอบ ๑๐๙ ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ดังนั้น ทางคณะกรรมการจัดหาทุนฯ จึงกำหนดจัดกิจกรรมโครงการ ‘๑๐๙ ปี ๑๐๙ ล้าน’ เพื่อโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขึ้น และได้กำหนดห้วงเวลาระหว่างเดือนมีนาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑ ในขั้นต้นจำนวน ๘ กิจกรรม ประกอบด้วย

          กิจกรรมที่ ๑ “ก้าวต่อไป เพื่อโคราช เพื่อ ๓ โรงพยาบาล” ในครั้งนี้ ซึ่งรายได้มอบให้ทั้ง ๓ โรงพยาบาล จัดในช่วงเดือนมีนาคม, กิจกรรมที่ ๒ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาราชสุดาฯ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ (ถนนคนดี) จัดในเดือนเมษายน,  กิจกรรมที่ ๓ ร่วมบริจาค เนื่องในวันวิสาขบูชา เสือโคราชาพาปั่น ๑๑ วัน ๑,๐๐๐ กิโลเมตร (รายได้มอบให้โรงพยาบาลมหาราชฯ ๗๐% โรงพยาบาลเทพรัตน์ฯ ๓๐%) จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม, กิจกรรมที่ ๔ คอนเสิร์ตการกุศล ณ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จัดในเดือนมิถุนายน, กิจกรรมที่ ๕ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ จัดในเดือนกรกฎาคม, กิจกรรมที่ ๖ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดในเดือนสิงหาคม, กิจกรรมที่ ๗ “วันมหิดล” วันครบรอบ ๑๐๙ ปี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดในเดือนกันยายน และกิจกรรมที่ ๘ วิ่งมาราธอน (พระอาจารย์เอกชัย) และเทศกาลดนตรี Big Mountain Music Festival จัดในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม
 “สำหรับกิจกรรม ‘ก้าวต่อไป เพื่อโคราช เพื่อ ๓ โรงพยาบาล’ เป็นกิจกรรมแรกที่จัดขึ้น ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเข้ามาเป็นทุนตั้งต้นแล้วจำนวนหนึ่ง และมีโรงพยาบาลอีกหลายแห่งที่ยังต้องการความช่วยเหลืออีกจำนวนมาก เงินบริจาคจากชาวโคราชในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย เพื่อพี่น้องชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียง” นายวิเชียร กล่าวย้ำ  

          พล.อ.มารุต ลิ้มเจริญ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานโครงการฯ กล่าวว่า “ก้าวต่อไป เพื่อโคราช เพื่อ ๓ โรงพยาบาล” เป็นกิจกรรมแรกของโครงการ ๑๐๙ ปี ๑๐๙ ล้าน เพื่อโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เกิดจากการรวมตัวของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครราชสีมาทุกภาคส่วน ที่เห็นความสำคัญของโครงการฯ จะเห็นได้จากโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อโคราชเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ กระทั่งได้รับเงินบริจาคมากกว่า ๔ ล้านบาท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีจุดหมายเดียวกันคือ ระดมเงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั้ง ๓ แห่งในโคราช ในเบื้องต้นตั้งเป้าเงินร่วมสมทบจากน้ำใจชาวโคราชครั้งนี้ประมาณ ๒๐ ล้านบาท โดยคิดหารจากประชากรโคราช ๒ ล้านกว่าคน เฉลี่ยคนละ ๑๐ บาท โดยมีที่มาจาก ๓ ทาง คือ การบริจาค การจำหน่ายเสื้อ และการจำหน่ายสายรัดข้อมือ ซึ่งได้ผลิตเสื้อ ๒๐,๐๐๐ ตัว เพื่อจำหน่ายตัวละ ๓๐๐ บาท วางจำหน่ายตามจุดต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รายได้จากการจำหน่ายจะเฉลี่ยให้ ๓ โรงพยาบาล และมีการจำหน่ายสายรัดข้อมือ “เรารักพระเทพ” โดยได้รับบริจาคจากหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๒๐,๗๐๐ เส้น เพื่อสมทบทุนโครงการฯ ในราคาเส้นละ ๙๙ บาท อีกจำนวนหนึ่ง

           “นอกจากนี้คณะผู้จัดงานตั้งใจที่จะจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ๔ เส้นทาง ไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ เพื่อรับบริจาคเงินจากชาวโคราช เริ่มจากกิจกรรม ‘วิ่ง’ จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๔ มีนาคม แบ่งออกเป็น ๔ สาย คือ A B C D ตามเขตพื้นที่อำเภอ โดยมอบหมายให้ทั้ง ๓ โรงพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ‘เดินวิ่งมหากุศล’ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ระดมทุนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เริ่มจากลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ตามเส้นทางเดิม “ก้าวคนละก้าว@โคราช”), กิจกรรม ‘ปั่นจักรยาน’ จัดขึ้นในวันที่ ๒๕ มีนาคม อยู่ในความรับผิดชอบของชมรมจักรยานโคราช และกิจกรรม ‘Korat Bike Week’ จัดขึ้นในวันที่ ๑๗ มีนาคม ที่เดอะ มอลล์โคราช ซึ่งรายได้ทุกกิจกรรมนี้จะสมทบเข้ากับโครงการ ‘ก้าวต่อไป เพื่อโคราช เพื่อ ๓ โรงพยาบาล’ ตามวัตถุประสงค์ต่อไป” พล.อ.มารุต ลิ้มเจริญ กล่าวในท้ายสุด

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมทบทุนร่วมซื้อเสื้อและสายรัดข้อมือได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง ๓๒ แห่ง, สาธารณสุขอำเภอทั้ง ๓๒ แห่ง, ศูนย์การค้าฯ, ห้างสรรพสินค้า, ซูเปอร์มาเก็ต, ร้านค้าส่ง หรือทางออนไลน์ โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๖๒-๑๙๑-๘๘๔๒ และยังสามารถร่วมบริจาคเงินเข้าบัญชี “ก้าวต่อไป เพื่อโคราช” บัญชีออมทรัพย์ ๓๒๖-๒-๔๙๘๐๒-๙ ธนาคารทหารไทย หรือซื้อเสื้อโครงการฯ บัญชีออมทรัพย์ ๓๒๖-๒-๔๙๘๐๓-๗ ธนาคารทหารไทย ได้อีกด้วย


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๙๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑


383 5699