26thMarch

26thMarch

26thMarch

 

April 02,2018

สงกรานต์ไร้แอลกอฮอล์ “สาดคักคักสาดให้ม่วน” ใส่ชุดไทยเล่นคลื่นมนุษย์

           สุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี ๒๕๖๑ “สาดคักคัก สาดให้ม่วน” งานนี้ “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ร่วมแต่งชุดไทยเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ตอน ‘คลื่นมนุษย์ย้อนยุคสุดประตูเมือง ณ ขอนแก่น’ 

           เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ บริเวณเวทีกลางแจ้ง สวนรัชดานุสรณ์ (ฝั่งด้านหน้าพระธาตุศิโรดมขอนแก่น) นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น แถลงข่าวการจัดงาน “งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี ๒๕๖๑” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการแถลงข่าว ร่วมด้วยนายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกอบจ.ขอนแก่น นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานขอนแก่น นายมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และพ.ต.อ.จรูญ นวมทอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ท่ามกลางผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมจำนวนมาก รวมทั้งหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐ เอกชน และตัวแทนชุมชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวด้วย 

           สำหรับในปี ๒๕๖๑ เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่น, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.), สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นโดยกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภาครัฐเอกชนในจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๘–๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ แนวคิด “สาดคักคัก สาดให้ม่วน” แบ่งการจัดงานเป็น ๒ ช่วง คือ

           ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘–๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร ภายใต้แนวคิดการให้ความสำคัญกับการจัดงานเกี่ยวกับการส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การละเล่น การแสดงกิจความเป็นพื้นบ้านวิถีอีสาน ได้แก่ คือ พิธีเปิดงาน พิธีทำบุญตักบาตร และการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การประกวดร้องเพลง “สุดยอดหมอลำแดนดอกคูน” ตลอดจนการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำฟรี และหนังจอยักษ์ การออกร้านจำหน่ายสินค้า

           และช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒–๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) ภายใต้แนวคิดการแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ร่วมสมัย แต่ยังคงความเป็นอีสานอยู่ด้วย ได้แก่ พิธีสรงน้ำพระธาตุนครเดิม และพิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับ (พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น) จากวัดธาตุ พระอารามหลวง, ขบวนแห่พระพุทธพระลับ–พระพุทธอภัยมงคลสมังคี ขบวนแห่สงกรานต์ การรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยทางเทศบาลนครขอนแก่นได้เนรมิตพื้นที่บริเวณลานจอดรถศาลหลักเมือง ให้เป็น “เกาะวัฒนธรรม” เพื่อประดิษฐานพระพุทธพระลับ พระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก ๒๐ คุ้มวัดในเขตเมืองขอนแก่น และ รำวงย้อนยุคของพี่น้องประชาชน ๔ เขต ๙๕ ชุมชน, กิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน, การเล่น Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ตอน คลื่นมนุษย์ย้อนยุคสุดประตูเมือง ณ ขอนแก่น (โดยในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ชาวขอนแก่นยังจะได้รับเกียรติจาก น.ต.วรวิทย์ เตชะสุภากูร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถนนข้าวเหนียว และกิจกรรมคลื่นมนุษย์ย้อนยุคสุดประตูเมือง ณ ขอนแก่น), การแสดงของศิลปินชื่อดัง (ลำไย ไหทองคำ,โตโน่ แอนด์ เดอะดัสท์, ว่าน ธนกฤต, แคนดี้ รากแก่น, วงมหาหิงค์, วงทริปเปิ้ลพี PPP และวงต๊กโต อาร์ สยาม)

           นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติว่า ขอเชิญมาร่วมสนุกในบรรยากาศการเล่นน้ำในแบบฉบับชาวขอนแก่น ในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘–๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ “สาดคักคัก สาดให้ม่วน” และ “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวอีสานที่จะมอบความสนุกสนาน มิตรไมตรี รอยยิ้ม และความมีน้ำใจของคนขอนแก่น

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๙๕ วันอาทิตย์ที่  ๑  -  วันพฤหัสบดีที่  ๕  เดือนเมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑


403 5719