26thMarch

26thMarch

26thMarch

 

April 02,2018

ผวาหนักคุมเข้มพิษสุนัขบ้า ระบาดเพิ่มจาก ๔ เป็น ๑๐

           โคราชคุมเข้มเฝ้าระวังพิษสุนัขบ้า หลังระบาดในพื้นที่อำเภอเมืองเพิ่มจาก ๔ เป็น ๑๐ จุด ปศุสัตว์ชี้สุนัขมีเจ้าของกว่าครึ่งยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ผู้ว่าฯ เน้นจัดกิจกรรมเชิงรุก เฝ้าระวังโรค ๖ เดือน 

           จากกรณีทางปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาได้เปิดเผยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่รับผิดชอบ ๓๒ อำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมาว่า ได้ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้า ๑๑ อำเภอ ๒๐ ตำบล ประกอบด้วย อ.เมือง อ.บัวลาย อ.สีดา อ.ขามสะแกแสง อ.ขามทะเลสอ อ.บ้านเหลื่อม อ.เสิงสาง อ.โนนสูง อ.คง อ.ด่านขุนทด และ อ.จักราช โดยมีผู้เสียชีวิต ๑ ราย ที่ อ.เสิงสาง โดยในพื้นที่ อ.เมือง พบเชื้อรวม ๔ จุด ที่ตลาดประปา เขตเทศบาลนครนครราชสีมา, หลังห้างโลตัส สาขา ต.หัวทะเล, วัดช่องอู่ ต.จอหอ และบ้านหนองยารักษ์ ต.พุดซา ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ระดมฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยง สุนัข-แมว ในรัศมีครอบคลุม ๓ กิโลเมตร จำนวน ๑๐,๑๒๐ ตัว ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนตามระเบียบราชการตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดราคากลาง โดสละ ๓๐ บาท แต่พบปัญหาทั้งจำนวนวัคซีนไม่เพียงพอต่อความต้องการและการจัดส่งไปค่อนข้างล่าช้า คาดประมาณต้นเดือนเมษายน ปัญหาจะเริ่มทุเลาลงบ้าง รวมทั้งการจับสุนัขจรจัดมาฉีดวัคซีน จึงอาจมีบางพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไม่ทั่วถึง จึงต้องขยายระยะเวลาออกไป ส่วนกรณีวัคซีนไม่เพียงพอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดส่งวัคซีนสำรองส่งไปให้ อปท.ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนแล้ว นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ฝ่ายปกครองกำหนดมาตรการเชิงรุก ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

           ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ในการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล, นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ, และนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนหัวหน้าหน่วยราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุม โดยนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รายงานผลการติดตามเหตุการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยจังหวัดนครราชสีมาได้เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในขณะนี้ โดยโรคพิษสุนัขบ้าที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในเขตนครชัยบุรินทร์ ซึ่งประชาชนต่างตระหนก หวาดกลัว เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตมาแล้วหลายราย 

           นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวชี้แจงในการประชุมฯ ว่า ล่าสุดพบผลบวกที่ในเขต อ.เมือง เพิ่มอีก ๖ จุด ได้แก่ ที่ ต.ในเมือง, ต.จอหอ, ต.หนองระเวียง, ต.หัวทะเล, ต.พุดซา และ ต.หนองบัวศาลา รวมกับที่พบเชื้อก่อนหน้านั้นในพื้นที่เขต อ.เมือง ๔ จุด เป็น ๑๐ จุด ขณะนี้ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สาธารณสุขอำเภอ ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชนและกลุ่มจิตอาสาลงพื้นที่ฉีดวัคซีนในรัศมีควบคุมการเกิดโรค ๑ - ๕ กิโลเมตร ให้สัตว์เลี้ยงทั้งสุนัข-แมว ครบตามจำนวนเป้าหมายแล้ว ส่วนสถิติการเสียชีวิตของคน ตั้งแต่ ๑ มกราคมถึง ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งประเทศขณะนี้เสียชีวิตรวมแล้ว ๗ ราย คือ จังหวัดสุรินทร์ ตรัง สงขลา นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ และพัทลุง 

           “กรณีสุนัขที่มีเจ้าของ เฉลี่ยกว่าครึ่งยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯ ซึ่งเกิดจากรู้เท่าไม่ถึงการณ์และขาดความรับผิดชอบ จึงปล่อยปละละเลยไม่สนใจ ทั้งนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ ได้สั่งการให้ภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ติดตามค้นหาสัตว์สงสัยและเดินเคาะประตูบ้าน สร้างความตระหนักและขอความร่วมมือเจ้าของนำสัตว์เลี้ยงที่มีอายุมากกว่า ๒ เดือน เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนด หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕ นอกจากนี้ให้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้ทุกช่องทาง เพื่อร่วมเฝ้าระวังโรคในระยะเวลา ๖ เดือน ส่วนสาเหตุได้รับวัคซีนล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานอาหารและยา ประกอบกับการสั่งซื้อพร้อมๆ กันจำนวนมาก คาดภายในเดือนเมษายนนี้ จะสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ครอบคลุมทั้ง ๓๒ อำเภอ” นายพศวีร์ กล่าว

           ด้านจังหวัดสุรินทร์ได้มีการปูพรมฉีดวัคซีน สุนัข และแมว ทั้งตำบล ๑,๘๔๔ ตัว หลังพบว่าพ่อพันธุ์วัว “ชาร์โรลเลส์” อายุ ๒ ปีกว่า ของนายถวัลย์  โชติช่วง อายุ ๖๔ ปี บ้านเลขที่ ๑๗๑ บ.ผึ้ง ม.6 ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ ที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และตายเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคมที่ผ่านมา ทางปศุสัตว์ อ.เมืองสุรินทร์ ได้ตัดหัววัวไปตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.สุรินทร์ แล้วพบว่าเป็นผลบวกหรือมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจริง ทำให้ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ เร่งลงพื้นที่กักกันวัวที่อยู่ในคอกเดียวกันอีก ๑๕ ตัว มีทั้งพันธุ์ชาร์โรเลส์และพันธุ์บราห์มัน ไม่ให้นำออกไปข้างนอกฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มกึ่งเปิดกึ่งปิด เพื่อรอดูอาการและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว ขณะที่นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต ๓ นครราชสีมา ได้ให้ทาง อบต.บุฤาษี  ยืมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน ๑,๘๔๔ โดส เพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขและแมว ให้ทั่วทั้ง ต.บุฤาษีแล้ว หลังจากไม่สามารถหาซื้อวัคซีนได้ เพราะขาดตลาดอยู่ในขณะนี้

           โดยเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสาวจิรฐา ชัยชนะไพศาล นายกอบต.บุฤาษี ได้นำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน ๑,๐๐๐ โดส และอุปกรณ์ในการฉีด รวมทั้งป้ายห้อยคอสุนัขที่ผ่านการฉีดวัคซีนแล้วมอบให้กับอาสาปศุสัตว์ของแต่ละหมู่บ้านรวม ๑๐ หมู่บ้าน เพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขและแมว ส่วนที่เหลืออีก ๘๔๔ โดส รอให้ทางปศุสัตว์เขต ๓ นครราชสีมา ส่งมาให้อีกในวันที่ ๓๐ มีนาคมนี้  โดยพบว่าชาวบ้านในพื้นที่ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการนำสุนัขและแมวของตนเองไปฉีดกันอย่างคึกคัก

           นางสาวจิรฐา ชัยชนะไพศาล นายก อบต.บุฤาษี เปิดเผยว่า อบต.บุฤาษีได้รับวัคซีนจากปศุสัตว์เขต ๓ นครราชสีมา ให้ยืมมาฉีดสุนัขและแมวก่อน จำนวน ๑,๘๔๔ โดส แต่วันนี้เอามาฉีดก่อน ๑,๐๐๐ โดส และในวันที่ ๓๐ มีนาคม จะเอามาเพิ่มอีก เป็นการปูพรมฉีดให้ทั่งทั้งตำบล ซึ่งมีแมวและสุนัขจากการสำรวจทั้งตำบล มีจำนวน ๑,๘๔๔ ตัว  คาดว่าไม่เกินวันที่ ๒ เมษายนนี้สามารถฉีดครบทุกตัว ซึ่งทุกหน่วยงานให้ความเป็นห่วงที่จะหามาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเจ้าของวัวที่เสียชีวิต ที่ต้องให้ฉีดวัคซีนจนครบตามกำหนด สำหรับสุนัขจรจัดในพื้นที่มีประมาณไม่เกิน ๑๐๐ ตัว ที่ไม่มีเจ้าของ ซึ่งหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จแล้ว จะดำเนินการฉีดสุนัขจรจัดต่อ หากจับไม่ได้ คงต้องใช้มาตรการฉีดยาสลบและนำไปฝากไว้ในพื้นที่ที่มีสถานที่กักสัตว์ต่อไป

           ด้านนายถวัลย์ โชติช่วง เจ้าของวัวที่ตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กล่าวว่า วัวตนตายไป ๑ ตัวด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ในราคาเกือบ ๖๐,๐๐๐ บาท  หวังว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเยียวยาด้วย รวมทั้งยังมีวัวที่ต้องรอดูอาการอีก ๑๕ ตัว ที่ไม่สามารถขายได้อีกไม่ต่ำกว่าครึ่งปี ไม่รู้ว่าจะติดเชื้อสุนัขบ้าด้วยหรือไหม อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยนำไปกำจัดและช่วยเหลือค่าเสียหายด้วย เพราะถ้าหากเก็บไว้ต่อก็คงต้องรับภาระ ทั้งค่าอาหาร ค่าเลี้ยงดู เพราะไม่สามารถนำออกไปเลี้ยงได้ เพราะถูกกักไว้ในคอกห้ามเอาออกนอกพื้นที่ ส่วนรายได้อื่นก็ไม่มี เนื่องจากตนมีอาชีพค้าขายวัวเป็นหลัก เมื่อไม่สามารถขายได้และซื้อเข้ามาไว้ในคอกได้ ก็คงต้องลำบาก ไหนจะภาระหนี้สินที่กู้ธนาคารเพื่อการเกษตรละสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มา ๙๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำมาเลี้ยงวัว รวมทั้งค่าเล่าเรียนลูกหลาน จึงฝากถึงรัฐบาล กรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือแก้ปัญหาเรื่องนี้ช่วยตนเองด้วย

           ส่วนกรณีที่มีข่าวเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ไข้หวัดนกระบาดในสวนสัตว์นั้น นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “เรื่องของไข้หวัดนก ซึ่งทางรัฐมนตรีได้สอบถามข่าว พบว่ามีสัตว์ปีกตายที่สวนสัตว์นครราชสีมา ยืนยันกับทุกท่านจากการตรวจซากสัตว์เหล่านี้ ที่เกิดขึ้นประมาณช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อมีการพบซากเหล่านี้จึงส่งพิสูจน์ จากการตรวจของปศุสัตว์นครราชสีมาร่วมกับสวนสัตว์นครราชสีมา ส่งตัวอย่างซากสัตว์ไปตรวจที่ห้องทดลองแล้ว ไม่พบว่ามีเชื้อไข้หวัดนกแต่อย่างใด และได้ยืนยันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปแล้ว ซึ่งเราตรวจพิสูจน์ในห้องทดลองและมีผลที่ชัดเจนแล้วว่า ไม่มีไข้หวัดนกในจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสวนสัตว์ที่มีการเสียชีวิตของสัตว์ปีกนั้นเป็นข่าวเก่า แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องสัตว์เหล่านี้ผมคิดว่าต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ ไม่ไปเข้าใกล้ ไม่ไปคลุกคลี นอกจากเรื่องไข้หวัดนกแล้ว สัตว์อื่นอาจจะทำอันตรายได้ หรืออาจจะมีโรคภัยอื่นๆ ที่เรายังไม่ทราบ จึงต้องขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางสวนสัตว์และสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะคนที่มีร่างกายอ่อนแอ มีไข้ มีภูมิคุ้มกันต่ำ และเด็กเล็ก จะเข้าไปเที่ยว ต้องระมัดระวังและดูแลตัวเอง อย่าเข้าใกล้คลุกคลีกับสัตว์ป่า สัตว์ทุกชนิด ซึ่งเราไม่ทราบว่ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไร แต่ขอให้สบายใจได้ ณ วันนี้ ที่สวนสัตว์นครราชสีมาไม่มีการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกแต่อย่างใด

 

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๙๕ วันอาทิตย์ที่  ๑  -  วันพฤหัสบดีที่  ๕  เดือนเมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑


403 5720