26thMarch

26thMarch

26thMarch

 

April 06,2018

‘ฟอร์ด’ประชุมใหญ่ดีลเลอร์ทั่วไทย ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า ต่อยอดความสำเร็จธุรกิจในปี’๖๑

            ประชุมแถลงนโยบายและแผนงานกับดีลเลอร์ทั่วประเทศ เน้นยกระดับประสบการณ์ลูกค้าและบริการหลังการขาย รวมถึงพัฒนาศักยภาพผู้จำหน่าย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า พร้อมมอบรางวัลอันทรงเกียรติ ให้แก่บุคลากรของผู้จำหน่ายที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม

           นางสาวยุคนธร วิเศษโกสิน ประธาน ฟอร์ด อาเซียน และกรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า “ผู้จำหน่ายถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและความสำเร็จของฟอร์ด เพราะผู้จำหน่ายเปรียบเสมือนตัวแทนของเราในการมอบประสบการณ์และการบริการให้กับลูกค้า และในการประชุมใหญ่ผู้จำหน่ายในปีนี้ ฟอร์ดได้แถลงนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้จำหน่ายได้รับทราบถึงทิศทางในการดำเนินธุรกิจของฟอร์ดในปี ๒๕๖๑ พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจฟอร์ดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้” 
           ฟอร์ดให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้จำหน่าย เพื่อพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพของผู้จำหน่ายทุกราย ในปี ๒๕๖๑ จะเป็นอีกปีหนึ่งที่น่าตื่นเต้นของฟอร์ด ฟอร์ดและผู้จำหน่ายพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจร่วมกัน โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั้งด้านการขายและการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าฟอร์ด


           “ความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็นสิ่งที่ฟอร์ดให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ฟอร์ดและผู้จำหน่ายมุ่งมั่นพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าอย่างเต็มที่ เราทำงานร่วมกับผู้จำหน่ายเพื่อขยายจำนวนศูนย์บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงศูนย์ฟอร์ดได้ง่ายขึ้น เพิ่มความสะดวกสบายของลูกค้าในการเข้ารับบริการ รวมถึงการยกระดับคุณภาพงานบริการของเราพร้อมพัฒนาศักยภาพบุคคลากร และการมอบความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าของรถฟอร์ด” นางสาวยุคนธร กล่าวเสริม
           ในปัจจุบัน ฟอร์ดมีผู้จำหน่ายกว่า ๖๐ ราย และศูนย์บริการกว่า ๑๔๐ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งบริหารและดำเนินงานโดยผู้จำหน่ายรายเดิมและรายใหม่ที่มีความเชื่อมั่นในแบรนด์ฟอร์ด ที่พร้อมเติบโตร่วมกันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
           นอกจากนี้ ฟอร์ดยังจัดให้มีพิธีมอบรางวัล The President Club ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของบุคลากรของผู้จำหน่ายและผู้จำหน่ายในปีที่ผ่านมา ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ผู้จำหน่ายได้พัฒนาศักยภาพให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ผู้จำหน่ายที่จะได้รับรางวัลสุดยอดผู้จำหน่ายจะต้องเข้าอบรม เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ  ฟอร์ด และจะต้องมีผลงานยอดเยี่ยมทั้งด้านผลการดำเนินธุรกิจ ได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นตอนการทำงานและมาตรฐานต่างๆ ในโชว์รูม รวมถึงมาตรฐานในการให้บริการลูกค้าซึ่งคิดคะแนนจากโปรแกรมการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
           ในปี ๒๕๖๐ มีบุคลากรของผู้จำหน่ายที่ได้รับรางวัลรวม ๑,๒๒๗ คน โดยมีผู้บริหารของผู้จำหน่ายฟอร์ดที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับ แพลตตินั่ม รวม ๕ บริษัท ได้แก่ นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง จาก ฟอร์ด เอก ระยอง เชิงเนิน, นายธรรมรัตน์ โพธิ์ใบกุล จาก ฟอร์ด ออโต้ แกลเลอรี่, นายกิตติวุฒิ ชัยรัตน์ จากฟอร์ด โชคชัย สุโขทัย, นางสาวอัจฉรา ตั้งศรีสุข จาก ฟอร์ด สองแคว พิษณุโลก และนางสุพิทย์ จอมเกตุ จาก ฟอร์ด มิตรแท้ ระนอง
           ฟอร์ดมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของผู้จำหน่ายอย่างเต็มที่ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีมากที่ปีนี้ ฟอร์ดได้เห็นพัฒนาการของผู้จำหน่ายที่ได้ทุ่มเทศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาบริการลูกค้าอย่างยั่งยืน รางวัลนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันในการพัฒนาการบริการเพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๙๖ วันศุกร์ที่  ๖  -  วันอาทิตย์ที่  ๑๕  เดือนเมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑


403 5711