26thMarch

26thMarch

26thMarch

 

April 09,2018

รพ. พร้อมรับมือช่วงสงกรานต์ เชิญชวนผู้ใจบุญร่วมบริจาคโลหิต

           เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ ๑ น.ส. เอื้อมพร กาญจนรังสิชัย และนพ.ธนณัท สุเมธเชิงปรัชญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารทรัพยากร (วัสดุ) จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เรื่อง การเตรียมความพร้อมให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนของโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

           ในปีนี้โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ได้มีการจัดทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ยา สำรองโลหิต เตรียมห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้บาดเจ็บ จัดระบบศูนย์สั่งการ ระบบส่งต่อผู้ป่วย ศูนย์กู้ชีพให้บริการ ณ จุดเกิดเหตุ ให้มีระบบทำงานที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและทั่วประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการและการดูแลประชาชนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

           ซึ่งขณะนี้ถือว่าทุกระบบของโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา พร้อมให้บริการแก่ประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง นอกจากนี้ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมาได้เปิดบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนในช่วงสงกรานต์ วันที่ ๑๒-๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.

           นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา กล่าวว่า สงกรานต์ปีนี้มีวันหยุดต่อเนื่อง ๕ วัน คือ ๑๒-๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางโดยใช้เส้นทางผ่านจังหวัดนครราชสีมาจำนวนมากเหมือนทุกปี จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดความต้องการโลหิตเร่งด่วน และเพื่อสำรองไว้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ช่วงสงกรานต์ ซึ่งวันปกติใช้ปริมาณโลหิตวันละ ๑๖๐-๒๐๐ ยูนิต หากเป็นช่วงเทศกาลประจำปีของไทย เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ทางโรงพยาบาลมีความต้องการใช้โลหิตเพิ่มมากขึ้น

           ซึ่งสงกรานต์ปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาใช้โลหิตเพื่อรักษาผู้ป่วยเกือบ ๙๐๐ ยูนิต ดังนั้นปีนี้ จึงมีการตั้งเป้าหมายโลหิตที่ต้องการสำรองไว้ใช้ที่ ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ ยูนิต สามารถติดต่อบริจาคโลหิตได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา เปิดบริการทุกวัน ไม่พักเที่ยง โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๓๑๕๕๕ บริจาคโลหิตได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ “๑ คนให้ ๓ คนรับ” และยังได้ทำบุญอีกด้วย

           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมฝากถึงประชาชนว่า ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดขอให้ใช้รถใช้ถนนให้เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด การเกิดอุบัติเหตุ การทำร้ายกัน ทะเลาะวิวาทกันจากเทศกาลสงกรานต์ สาเหตุมาจากเมาสุรา ขาดสติ ใจร้อน ประมาทเลินเล่อ ไม่มีน้ำใจต่อกัน หากผู้ขับขี่ง่วงเพลียขอให้หยุดรถไปพักผ่อนให้ร่างกายพร้อมก่อน จอดในสถานที่ปลอดภัยไม่จอดริมข้างทาง หากร่วมมือกันก็จะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ใดพบเห็นอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรศัพท์แจ้งที่ ๑๖๖๙

           ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา มีสถิติผู้บาดเจ็บที่มารับบริการช่วงสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ รับผู้บาดเจ็บทั้งหมด ๖๙๓ ราย จำแนกเป็นอุบัติเหตุขนส่ง ๒๖๘ ราย อุบัติเหตุอื่นๆ ๓๒๓ ราย ถูกทำร้าย ๘๙ ราย ทำร้ายตนเอง ๑๓ ราย และรับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยจาก อุบัติเหตุขนส่ง ๑๔๗ ราย อุบัติเหตุอื่นๆ ๙๙ ราย ถูกทำร้าย ๓๕ ราย และทำร้ายตนเอง ๑๑ ราย มีผู้ป่วยที่เสียชีวิต ๖ ราย จากสาเหตุอุบัติเหตุจราจร ๕ ราย และทำร้ายตนเอง ๑ ราย ซึ่งสถานการณ์ผู้บาดเจ็บที่มารับบริการช่วงสงกรานต์ในปี ๒๕๕๙ กับปี ๒๕๖๐ พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยใกล้เคียงกัน

 


400 5711