26thMarch

26thMarch

26thMarch

 

April 15,2018

ฮอนด้า‘SAFE for SAVE’ ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

             เอ.พี. ฮอนด้า เปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ ตั้งเป้าคนไทยเดินทางปลอดภัยทั่วไทย มุ่งสร้างวัฒนธรรม “สังคมหัวแข็ง” แก่ผู้เดินทาง ชูแนวคิดหลัก “SAFE for SAVE พักคน พักรถ เพิ่มความสด...ลดอุบัติเหตุ” เปิดจุดพักรถ A.P. Honda Rest Station ให้บริการเครื่องดื่มและเช็คความพร้อมรถจักรยานยนต์ พร้อมสนับสนุนโครงการ “อาชีวะอาสาบริการประชาชน” 

             เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นายมนต์ชัย ทัพไชย กรรมการบริการมูลนิธิเมาไม่ขับ นางภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางธารินี ปานเขียว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นายอารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร นายวรพจน์ พรประภา กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด นายเจริญ ปัญญาอธิสิน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจเพื่อสังคม บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด และนายศิลาทอง กิติพัฒนาวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนงานส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย ร่วมแถลงข่าวโครงการ “รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑” ภายใต้แนวคิดหลัก “SAFE for SAVE พักคน พักรถ เพิ่มความสด...ลดอุบัติเหตุ”

             นายอารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า ได้จัดทำโครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยบนถนนมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๓๐ ปี ภายใต้โครงการ “ฮอนด้า เมืองไทยขับขี่ปลอดภัย” จุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้เมืองไทยเป็นเมืองแห่งการขับขี่ปลอดภัย และริเริ่มโครงการ “สังคมหัวแข็ง” สร้างวัฒนธรรมด้วยการใส่หมวกกันน็อก เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนของทุกคน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากสังคมว่าเป็นโครงการช่วยรณรงค์ลดอุบัติเหตุในเมืองไทยที่ได้ผลดีอย่างมาก ในปีนี้เป็นปีที่ ๒ แล้วนั้น และในทุกๆ ปี หนึ่งในภารกิจหลักของ เอ.พี. ฮอนด้า เรามุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ซึ่งในปีนี้ เอ.พี. ฮอนด้า ยังคงตั้งเป้าหมายมุ่งหวังให้คนไทยเดินทางปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาลวันหยุดยาวต่อไป โดยเฉพาะเทศกาลวันสงกรานต์ปี ๒๕๖๑ นี้ เรามีแนวคิดใหม่ SAFE for SAVE พักคน พักรถ เพิ่มความสด...ลดอุบัติเหตุ ต้องการเชิญชวนผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทว่า ถ้ารู้สึกร่างกายเหนื่อยล้า อย่าฝืน ให้เข้ามาพักเพื่อเติมความสดชื่น หลังจากนั้นจะได้มีพลัง มีสติ พร้อมเดินทางไปถึงจุดหมายกันได้อย่างปลอดภัย” นายอารักษ์ กล่าว

             สำหรับการรณรงค์และดำเนินกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ เอ.พี. ฮอนด้า ได้ยกระดับโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างครบวงจร ผ่านรูปแบบการให้บริการด้วย ๓ กิจกรรมหลัก ได้แก่

             ๑.กิจกรรม “A.P. Honda Rest Station จุดพักรถ พักคน” เอ.พี. ฮอนด้า เปิดจุดบริการพักรถ สำหรับนักเดินทาง เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ โดยให้บริการเครื่องดื่มพร้อมการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ฟรี ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ บนเส้นทางหลักขาออกกรุงเทพฯ ๕ จุด คือ ลานหน้าเทวาลัยพระพรหม ถนนสายเอเซีย อ.เมือง จ.สิงห์บุรี, ลานหน้าค่ายจิรประวัติ ถนนสายเอเซีย อ.เมือง จ.นครสวรรค์, ตรงข้ามเทศบาลทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี, หน้าโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และหน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

             ๒.กิจกรรม “ฟรีเซอร์วิส” เอ.พี.ฮอนด้า ให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถจักรยานยนต์ให้ฟรี ๑๐ รายการ พร้อมอะไหล่ราคาพิเศษ ที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า วิง เซ็นเตอร์ (Honda Wing Center) จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๕-๗ เมษายน ๒๕๖๑ และขยายจุดบริการนอกสถานที่ ณ กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑

             และ ๓.กิจกรรมสนับสนุนโครงการ “อาชีวะอาสาบริการประชาชน” โดยผนึกกำลังกับร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า จัดฝึกอบรมนักเรียนและนักศึกษาก่อนเตรียมออกหน่วยให้บริการประชาชน ๒๕๒ แห่งทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ พร้อมมอบน้ำมันเครื่องจำนวน ๖,๐๔๘ ขวด มูลค่ากว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อมาให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑

             ทั้งนี้ สำหรับบริการตรวจเช็ครถฟรี (Free Service) ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสามารถนำรถเข้ารับตรวจฟรี ๑๐ รายการ พร้อมมีส่วนลดพิเศษสำหรับอะไหล่ ณ ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า วิง เซ็นเตอร์ กว่า ๑,๐๐๐ แห่ง ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๕-๗ เมษายน ๒๕๖๑ รวมถึงที่กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ นอกจากนี้ ในส่วนของจุดพักรถ พักคน (A.P. Honda Rest Station) ทั้ง ๕ จุด เปิดให้บริการเครื่องดื่มพร้อมตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ฟรี ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ เมษายน ๒๕๖๑

 

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๙๗ วันจันทร์ที่ ๑๖ - วันศุกร์ที่  ๒๐  เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 


403 5711