26thMarch

26thMarch

26thMarch

 

April 16,2018

‘พาณิชย์’ใช้แฟรนไชส์ท้องถิ่น สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย ขับเคลื่อนทุกภูมิภาคพฤษภานี้


นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

 

               กระทรวงพาณิชย์ ใช้แฟรนไชส์ท้องถิ่น หรือ Local Franchise สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย คัดเลือกแฟรนไชส์จากทั่วประเทศจำนวน ๙๕ ราย เข้าร่วมโครงการ โดยกระทรวงพาณิชย์จะส่งผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก พร้อมจูงมือธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ให้สินเชื่ออัตราพิเศษ ตั้งเป้าสร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพที่ยั่งยืน ๒๐,๐๐๐ ราย

               นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์ใช้ Local Franchise หรือ แฟรนไชส์ท้องถิ่นในการสร้างอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย โดยแฟรนไชส์ท้องถิ่นเป็นการนำแฟรนไชส์ที่มีอยู่แล้วทั่วประเทศมาพัฒนาเพื่อยกระดับให้มีมาตรฐานด้านการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ โดยเปิดโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และได้คัดเลือกแฟรนไชส์จากทั่วประเทศจำนวน ๙๕ ราย เข้าร่วมโครงการ โดยกระทรวงพาณิชย์จะส่งผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการของธุรกิจ”

               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เมื่อพัฒนากระทั่งมีมาตรฐานแล้วจะนำแฟรนไชส์เหล่านี้ รวมกับแฟรนไชส์รายเดิมที่กระทรวงพาณิชย์ให้การส่งเสริมพัฒนาอยู่ก่อนแล้ว เลือกรายที่มีเงินลงทุนไม่สูง (ไม่เกิน ๕ หมื่นบาท) เป็นธุรกิจง่ายๆ เช่น ลูกชิ้นทอด หมูปิ้ง กาแฟโบราณ ก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ รวมแล้วมีประมาณ ๑๐๐ แบรนด์ โดยนำแฟรนไชส์ดังกล่าวไปออกงานแสดงสินค้าใน ๒๐ จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงราย บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด อุดรธานี สุรินทร์ ชัยภูมิ สกลนคร สงขลา ลำปาง นครศรีธรรมราช พิษณุโลก กำแพงเพชร พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี ซึ่งจังหวัดทั้งหมดนี้เป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และจังหวัดที่มีประชากรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมาก โดยจะเริ่มดำเนินการจังหวัดแรกประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ และจะมีธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ร่วมสนับสนุนสินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยธนาคารออมสิน จะเริ่มให้สินเชื่อ ๐% ในปีแรก เริ่มให้สินเชื่อเมื่อในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ และ ธ.ก.ส.อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้สินเชื่อ ๐% สำหรับ ๖ เดือนแรก คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑”

               “ขณะนี้มีผู้ว่างงานและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนพอสมควรที่ติดต่อธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อสร้างอาชีพ ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติสินเชื่อเงินลงทุนจากธนาคาร โดยกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการติดตามการดำเนินโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพว่าสามารถสร้างอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยได้มากน้อยเพียงใด โดยจะติดตาม ๒ ช่องทาง คือ ๑) ติดตามจากสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อ (ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.) ๒) ติดตามจากธุรกิจ แฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์ที่ร่วมโครงการ) เนื่องจากผู้มีรายได้น้อยบางรายมีศักยภาพในการลงทุนด้วยตัวเอง ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ราย” รมว.พาณิชย์ กล่าวทิ้งท้าย

 

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๙๗ วันจันทร์ที่ ๑๖ - วันศุกร์ที่  ๒๐  เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 


401 5706