26thApril

26thApril

26thApril

 

April 30,2018

ทรัพย์ ธอส.โดนใจ ๓ เดือนแรก ๗๔๙ ล. ดันยอดขายปี’๖๑ ตามเป้า ๓,๙๐๐ ล้าน

               ธอส.เผยมาตรการผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย ๐% นาน ๔๘ เดือน โดนใจลูกค้าประชาชนแห่ซื้อทรัพย์ NPA ดันยอดขายทรัพย์ปี ๒๕๖๐ กว่า ๓,๒๙๒ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๒๙๒ ล้านบาท ขณะที่ ๓ เดือนแรกของปี ๒๕๖๑ ขายได้แล้วกว่า ๗๔๙ ล้านบาท หวังยอดขายทั้งปีได้ตามเป้าหมาย ๓,๙๐๐ ล้านบาท 

               นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาทรัพย์สินรอการขาย หรือ ทรัพย์ NPA ของ ธอส. ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากปี ๒๕๖๐ ธนาคารสามารถจำหน่ายทรัพย์ NPA คิดเป็นมูลค่าถึง ๓,๒๙๒ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๒๙๒ ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย ๐% นานสูงสุด ๔๘ เดือน ซึ่งถือเป็นมาตรการที่ ธอส. จัดทำขึ้นเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าประชาชนเพื่อสร้างโอกาสทำให้คนไทยมีบ้านตามพันธกิจ สำหรับปี ๒๕๖๑ ธนาคารกำหนดเป้าหมายในการจำหน่ายทรัพย์ไว้ที่ ๓,๙๐๐ ล้านบาท พร้อมขยายระยะเวลาของมาตรการผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย ๐% นาน ๔๘ เดือน สำหรับผู้ที่ซื้อทรัพย์ NPA ของ ธอส. ไปจนถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

               มั่นใจว่าด้วยมาตรการดังกล่าว ประกอบกับทิศทางของดอกเบี้ยขาขึ้น และการจัดโปรโมชั่นลดราคาจำหน่ายทรัพย์ NPA สูงสุดถึง ๕๐% จากราคาจำหน่ายปกติในงานมหกรรมต่างๆ และการจัดงานประมูลทรัพย์ของธนาคารทั้ง ๔ ครั้ง ในปี ๒๕๖๑ จะทำให้การขายทรัพย์ของธนาคารเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ล่าสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สามารถจำหน่ายได้แล้วถึง ๗๔๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ๑๙๙ ล้านบาท  

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๙๙ วันพฤหัสบดีที่?๒๖?- วันจันทร์ที่ ๓๐ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑


416 5748