26thApril

26thApril

26thApril

 

May 10,2018

รับสร้างบ้านขยับรับกระแสออนไลน์ รุกอีเวนต์ออนไลน์เจาะลูกค้าทั่วไทย

              ปลื้มผู้บริโภคตอบรับงาน “พีดีเฮ้าส์ ออนไลน์ เอ็กซ์โป” เผยสถิติผู้สนใจเข้าชมงาน ในส่วนกลุ่มราคาบ้านที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ บ้านราคา ๒-๔ ล้านบาท ๖๑.๔% ชี้สถิติช่วยสะท้อนภาพผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศชัดเจนขึ้น ด้านบริษัทไทยออนไลน์ฯ เชื่ออีเวนต์ออนไลน์จะเป็นกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในไม่ช้านี้   

              นางสาวถิรพร สุวรรณสุต กรรมการบริหาร สายงานการตลาด บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ เปิดเผยว่า ภายหลังจากบริษัทฯ ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดในปีนี้ โดยหันมาเน้นสื่อสารกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการตลาดในรูปแบบอีเวนต์ออนไลน์ ภายใต้ชื่องาน “พีดีเฮ้าส์ ออนไลน์ เอ็กซ์โป” ผ่านทางเว็บไซต์ ไทยออนไลน์แฟร์ดอทคอม เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ ด้วยเพราะผู้บริโภคที่สนใจสร้างบ้านสามารถเข้าถึงการจัดงานฯ  ครั้งนี้ได้พร้อมๆ กันจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่สำคัญคือ ทำให้บริษัทฯ มองเห็นภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านในแต่ละภูมิภาค และพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในเซ็กเม้นท์ต่างๆ ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีสาขาหรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ๓๐ สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด สามารถอำนวยความสะดวกและรองรับความต้องการสร้างบ้านของผู้บริโภคได้กว่า ๕๐ จังหวัด
              ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลสถิติในการจัดงานฯ ครั้งนี้ พบว่ามียอดผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเข้าชมงานฯ แบ่งเป็น ผู้สนใจสร้างบ้านจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเป็นสัดส่วน ๒๗.๖% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็น ๒๔.๖% ภาคกลางคิดเป็น ๑๙.๑% ภาคใต้ ๑๖.๑% และภาคเหนือ ๑๒.๖% สำหรับกลุ่มราคาบ้านที่ได้รับความสนใจ แบ่งเป็น กลุ่มระดับราคาบ้าน ๒-๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ๖๑.๔% รองลงมาคือ กลุ่มราคาบ้าน ๔-๖ ล้านบาท คิดเป็น ๒๓.๗% และกลุ่มราคาบ้าน ๖ ล้านบาทขึ้นไปคิดเป็น ๑๔.๙% นอกจากนี้ เมื่อดูสถิติแยกตามกลุ่มอาชีพที่ให้ความสนใจปลูกสร้างบ้าน สามารถแยกเป็น กลุ่มวิชาชีพ อาทิ แพทย์ พยาบาลและสุขภาพ ฯลฯ สูงถึง ๕๖.๓% รองลงมาคือ กลุ่มวิศวกรและเทคโนโลยี คิดเป็น ๓๑.๔% และกลุ่มที่สนใจในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับการก่อสร้าง ๘.๖% ฯลฯ เป็นต้น ในส่วนของยอดขายหรือยอดจองสร้างบ้าน ที่เกิดจากการจัดงานฯ ครั้งนี้ ทั้งในช่วงระหว่างวันจัดงานและหลังงาน คาดว่าสามารถทำได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ และในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ บริษัทฯ เตรียมจัดงานฯ ขึ้นอีกครั้ง
              “จุดเด่นและความแตกต่างของการจัดกิจกรรมการตลาดในรูปแบบอีเวนต์หรือบูธออนไลน์ เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดบูธแสดงสินค้าตามศูนย์ประชุมฯ หรือห้างสรรพสินค้าก็คือ ๑.ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงง่ายและสะดวกกว่า ๒.ประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่าย ๓.สื่อสารถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้ในวงกว้าง และ ๔.สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและเทคโนโลยีสื่อสารในยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม อีเวนต์หรือบูธออนไลน์ก็มีจุดด้อยเช่นกัน โดยเฉพาะผู้บริโภคที่ต้องการความมั่นใจ และอยากสัมผัสกับผู้ประกอบการหรือสินค้าจริงๆ ดังนั้น ผู้ประกอบการเองก็ควรมีช่องทางจัดจำหน่าย หรือมีสาขาให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ ซึ่งผู้บริโภคสามารถติดต่อใช้บริการได้สะดวกด้วยเช่นกัน ทั้งนี้หากผู้ประกอบการรายใดสามารถปรับตัวและก้าวตามทันพฤติกรรมผู้บริโภคก็ย่อมมีความได้เปรียบ สำหรับการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจ ๔.๐” 
              ด้านนางสาวสายพิณ หล่อหลอม กรรมการบริหาร บริษัท ไทย ออนไลน์ เอ็กซิ บิชั่น แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด ในฐานะเจ้าของและผู้บริหารเว็บไซต์ ไทยออนไลน์แฟร์ดอทคอม กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ หันมาดำเนินธุรกิจให้เช่าเว็บไซต์และบริหารการจัดอีเวนท์ออนไลน์ ซึ่งเพิ่งเปิดตัวเว็บไซต์เมื่อเดือน มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีสมาคมไทยรับสร้างบ้านเป็นลูกค้ารายแรกที่ขอเช่าเว็บไซต์จัดงาน “บ้านและวัสดุออนไลน์แฟร์” และ บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น จำกัด จัดงานท่องเที่ยว “โฮม แอนด์ รีสอร์ต ออนไลน์” ขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน และล่าสุด บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เช่าเว็บไซต์จัดงาน “พีดีเฮ้าส์ ออนไลน์ เอ็กซ์โป” ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕-๒๙ เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งผลตอบรับและความสำเร็จของผู้จัดงานก็คือ เป้าหมายและความมุ่งหวังของบริษัทฯ เช่นกัน 

              “สำหรับการจัดงานในรูปแบบอีเวนต์หรือบูธออนไลน์ นับว่าเป็นเรื่องใหม่หรือกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ โดยเฉพาะกับกลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่อาจจะยังก้าวทันเทคโนโลยีสื่อสารช้ากว่ากลุ่มธุรกิจอื่นๆ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อว่าการจุดกระแสและนำร่องจัดงานอีเวนต์ออนไลน์ โดยสมาคมไทยรับสร้างบ้านและสมาชิกครั้งที่ผ่านมา จะทำให้เกิดงานอีเวนต์หรืองานแฟร์ออนไลน์ดีๆ ในแวดวงธุรกิจรับสร้างบ้านและขยายไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ตามมาอีกในไม่ช้านี้” น.ส.สายพิณ กล่าวทิ้งท้าย

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๕๐๑ วันอาทิตย์ที่ ๖ - วันพฤหัสบดีที่  ๑๐ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑


427 5764