26thApril

26thApril

26thApril

 

May 15,2018

‘ออมสิน’เฟ้นสุดยอดสตาร์ทอัพตัวจริง อัดฉีดเพิ่มทุนประเดิมรวมกว่า ๓ ล. เปิดตัว ๑๐ กูรูคนรุ่นใหม่แนะแนวธุรกิจ

             ออมสินประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปี ๖ ภายใต้แนวคิด SMEs Startup Wow! “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” อัดฉีดทุนประเดิมมากขึ้น มูลค่ารวมกว่า ๓ ล้านบาท สร้างมิติใหม่จัด ๑๐ กูรูธุรกิจคนรุ่นใหม่ร่วมให้คำปรึกษาตลอดโครงการ เปิดรับสมัครแล้วหมดเขตส่งแผนงาน ๑๐ สิงหาคมนี้

             นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า  ธนาคารออมสินได้เปิดตัวโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้แนวคิด SMEs Startup Wow! “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๖ เพื่อเป็นเวทีสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ SMEs หรือ Startup ที่มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี นำเสนอแนวคิดธุรกิจที่มีความโดดเด่น แตกต่าง สร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจ เพื่อชิงเงินทุนประเดิมมูลค่ารวมกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม และมีกำหนดวันนำเสนอผลงานและประกาศผลรอบชิงชนะเลิศปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งในปีนี้ นอกจากจะมีการเพิ่มทุนประเดิม หรือเงินรางวัลมากขึ้นแล้ว ยังมีการคัดเลือก สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง หรือแบ่งประเภทสายงานธุรกิจให้มีความชัดเจนและบูรณาการมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ด้านนวัตกรรมต้นแบบ (Prototype) และแนวคิดนวัตกรรม (Idea) เป็นต้น

             “โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้แนวคิด SMEs Startup Wow! “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” เป็นเวทีแห่งโอกาสที่ธนาคารออมสินมุ่งส่งเสริมให้โอกาสคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจ ที่มีความโดดเด่น แตกต่าง นำเสนอแผนงานเข้ามา เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ โดยธนาคารออมสินพร้อมส่งเสริมทุกด้าน ทั้งการเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ สนับสนุนองค์ความรู้ที่จะได้รับจากการสัมมนาให้ความรู้ทางธุรกิจ มีการจัดบิสิเนส แมทชิ่ง ที่อาจนำไปสู่การจับมือทางธุรกิจ ไปจนถึงการร่วมลงทุนผ่าน VC (Venture Capital) ของธนาคารฯ ที่พร้อมสนับสนุนด้านสินเชื่ออย่างเต็มที่ นับเป็นการสนองนโยบายที่รัฐบาลมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจรายกลางและรายย่อย หรือ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อความแข็งแรงที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้ ทั้งนี้ จากการรวบรวมสถิติจาก ๕ ปีที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้สมัครทั่วประเทศรวมแล้วกว่า ๖,๑๒๗ ทีม คิดเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า ๑๓,๓๔๒ คน และมีผู้ที่สนใจติดตามโครงการมากกว่า ๑๐๗,๐๐๐ คน และตัวเลขจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว

             โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปีที่ ๖ มีรางวัลเป็นทุนประเดิมมูลค่ารวมสูงถึง ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ผลงานชนะเลิศ ได้รับเงินทุนประเดิม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับ ๑ ผลงานละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับ ๒ ผลงานละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย ๗ ผลงาน ซึ่งปีนี้มีการเพิ่มทุนประเดิมเป็นผลงานละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (จากเดิม ๕๐,๐๐๐ บาท) ส่วนผู้ที่ผ่านเข้ารอบ ๑๐๐ ผลงาน ได้รับทุนประเดิมผลงานละ ๕,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มรางวัลพิเศษอีกสำหรับปีนี้ คือ ผลงานสุดยอดนวัตกรรมต้นแบบ (Prototype) จำนวน ๓ ผลงาน ผลงานละ ๕๐,๐๐๐ บาท และผลงาน สุดยอดแนวคิดทางด้านนวัตกรรม (Idea) ๓ ผลงาน ผลงานละ ๓๐,๐๐๐ บาท

             นอกจากเงินทุนที่จะนำไปต่อยอดธุรกิจ รวมถึงการอบรมความรู้ทางธุรกิจ สำหรับผู้เข้ารอบ ๑๐๐ ผลงาน และการติวเข้มสำหรับผู้เข้ารอบ ๑๐ ผลงานสุดท้าย (Guru Coaching ๑ กูรูต่อ ๑ ทีม) ซึ่งทั้ง ๑๐ ทีมยังจะได้เข้าร่วมโปรแกรมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และเตรียมความพร้อมในเป็นผู้ประกอบการต่อไป

             ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูล หรือดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร หรือติดตามความเคลื่อนไหวโครงการประกวดได้ที่ www.gsb๑๐๐tomillion.com หรือ www.facebook.com/gsb๑๐๐tomillion ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๙๒ ๒๔๗ ๐๔๒๖-๘

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๕๐๒ วันศุกร์ที่ ๑๑ - วันอังคารที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 


407 5724