26thMarch

26thMarch

26thMarch

 

May 15,2018

โคราช ๕ อำเภอ ๖ ตำบล เจอพิษพายุฤดูร้อน บ้าน ๒๔๓ หลัง พัง

           นายสุเทพ  รื่นถวิล ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.จ.) นครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์เหตุวาตภัย โดยมีจำนวน ๕ อำเภอ ๖ ตำบล ๑๓ หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเคลื่อนผ่าน เมื่อช่วงเย็นวานนี้ ( ๑๔ พฤษภาคม) ทำให้มีบ้านเรือนเสียหายบางส่วน ๒๔๓ หลังคาเรือน ยุ้งข้าว ๖ หลัง คอกสัตว์ ๑ หลัง ดังนี้ ๑.อำเภอจักราช ตำบลสีสุก ม.๑๕ และตำบลศรีละกอ ม.๕,๑๔ บ้านเรือนเสียหายบางส่วน ๓ หลังคาเรือน  ๒.อำเภอชุมพวง ตำบลตลาดไทร ม.๘ ยุ้งข้าว ๕ หลัง ๓.อำเภอพระทองคำ ตำบลทัพรั้ง ม.๑๒ บ้านเรือนเสียหายบางส่วน ๓๐ หลังคาเรือน ๔.อำเภอเมืองยาง ตำบลโนนอุดม ม.๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ บ้านเรือนเสียหายบางส่วน ๒๐๙ หลังคาเรือน ๕.อำเภอพิมาย ตำบลชีวึก ม.๙ บ้านเรือนเสียหายบางส่วน ๑ หลังคาเรือน ยุ้งข้าว ๑ หลัง คอกสัตว์ ๑ หลัง ขณะนี้ได้ประสานให้ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและจัดกำลังให้ความช่วยเหลือพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ อปท. ให้ผู้ประสบภัยหลายสิบครัวครัวที่บ้านเรือนพังเสียหาย

 


402 5707