26thMarch

26thMarch

26thMarch

 

May 17,2018

นครราชสีมา ดุเดือดเข้มข้นโค้งสุดท้าย เลือกตั้งประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

            เข้าสู่ โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ผู้สมัครเลือกตั้งทั้งกลุ่มรักษ์สหกรณ์และกลุ่มอิสระได้ปรับกลยุทธ์การหาเสียงอย่างเข้มข้น เพื่อชิงเค้ก ๓.๕ หมื่นล้าน กลุ่มอำนาจเก่าจัดเต็มรักษาเก้าอี้ ส่วนคู่แข่งชูประเด็นติดตามเงินสหกรณ์คลองจั่น ๔๕๓ ล้านบาท คืน

            การหาเลือกเลือกตั้งประธานและกรรมการชุดที่ ๖๑ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา แทนการครบวาระดำรงตำแหน่ง ซึ่งกำหนดวันหย่อนบัตรเลือกตั้งในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม นี้ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)นครราชสีมา เพื่อเข้าไปบริหาร จัดการองค์กรส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของบุคลากรทางการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค โดยมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น ๒๖,๓๖๑ คน ซึ่งมีทุนหมุนเวียนต่อปีกว่า ๓.๕ หมื่นล้านบาท รวมทั้งผลกำไรต่อปีกว่า ๑ พันล้านบาท บรรยากาศช่วงโค้งสุดท้าย พบกลุ่มผู้สมัครเลือกตั้งทั้งกลุ่มรักษ์สหกรณ์และกลุ่มอิสระได้ปรับกลยุทธ์การหาเสียงที่เข้มข้นขึ้นตามลำดับ โดยจัดทีมงานตระเวนลงพื้นที่พบปะ แนะนำตัวกับเพื่อนสมาชิกในแต่ละเขตการศึกษาและใช้โอกาสในการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการศึกษา เดินแจกเอกสารและขึ้นเวทีแนะนำตัวกันอย่างคึกคัก

            นายสมศักดิ์  จักรสาร ผู้สมัครประธาน ฯ หมายเลข ๑ เปิดเผยในฐานะหัวหน้ากลุ่มรักษ์สหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ในขณะนี้ได้เกิดความผันผวนและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินเจ้าหนี้ เพื่อไม่ให้ผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนภาวะหนี้สินของมวลสมาชิก จึงมีนโนบายมุ่งมั่นสานต่อความมั่นคงและสร้างความโปร่งใสในองค์กรและให้เกิดความเชื่อมั่นสามารถหาแหล่งเงินกู้มาทดแทนสถาบันการเงินที่ปรับขึ้นดอกเบี้ย โดยคงอัตราดอกเบี้ยและลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและจัดหาสวัสดิการที่ดีให้แก่สมาชิกที่มีวินัยในการชำระหนี้  

            ด้านนายธีรวิทย์  เดือนกลาง ผู้สมัครประธาน ฯ หมายเลข ๒ กล่าวว่า การผูกขาดของกลุ่มอำนาจเก่าร่วม ๘ สมัย ได้สร้างปมปัญหานำเงินของสหกรณ์ ฯ จำนวน ๔๕๓ ล้านบาท ไปฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ซึ่งต้องใช้เวลา ๒๕ ปี ตามคำสั่งของศาลล้มละลายกลาง โดยไม่ดอกเบี้ยปีละ ๕๐ ล้านบาท ตนและผู้สมัครหมายเลข ๘-๑๒ ขออาสาติดตามเงินมาคืนและดำเนินการตามกระบวนการหาผู้รับผิดชอบ จึงขอให้ครูโคราช ซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ถือเป็นแบบอย่างของสังคม ต้องมีจรรยาบรรณและไม่ขายเสียง เพื่อให้องค์กรมีความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน

 

 

 


405 5716