19thJune

19thJune

19thJune

 

May 18,2018

“วิสาขบูชา พุทธบารมี ปีที่ ๑๑” “พุทธภูมิ สุวรรณภูมิ”สุขใจใกล้ธรรม

 

           หลังจากจัดงานบุญ “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ต่อเนื่องมา ๑๐ ปีแล้ว โดยยึดพื้นที่เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา เป็นสถานที่จัดงาน และได้รับการตอบรับที่ดีมากจากพุทธศาสนิกชน และเว้นการจัดงานไปเมื่อปีที่ผ่านมา ในปีนี้ (พ.ศ.๒๕๖๑) ก็กลับมาจัดงานบุญยิ่งใหญ่อีกครั้ง โดยมูลนิธิพุทธบารมีจัดพิธีเปิดงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี : พุทธภูมิ สุวรรณภูมิ” เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่ามกลางผู้มีเกียรติจากทุกสาขาอาชีพเข้าร่วมพิธี ซึ่งมีสมเด็จพระพุฒาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วย พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ และภริยา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นางเข็มทอง เรืองกฤตยา ประธานมูลนิธิพุทธบารมี นายปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ เดอะมอลล์นครราชสีมา และเอกอัครราชทูตอินเดีย ศรีลังกา ภูฏาน สปป.ลาว และญี่ปุ่น ร่วมพิธี นอกจากนี้ International Buddhist Association of India หรือ IBAI ได้กราบนิมนต์ผู้นำคณะสงฆ์จาก ๓ ประเทศ คือ อินเดียศรีลังกาและสปป.ลาว ร่วมพิธีและกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ชาวพุทธจะช่วยรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ในแผ่นดินสุวรรณภูมิสืบไปได้อย่างไร?” 
           นายปรีชา ลิ้มอั่ว กล่าวว่า “การจัดงานส่งเสริมวิสาขบูชา พุทธบารมี ปีนี้นับเป็นปีที่ ๑๑ ระยะเวลารวม ๓๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นับว่าเป็นการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทย เพื่อรวบรวมชาวพุทธทั้งหลาย ทั้งจังหวัดนครราชสีมา และใกล้เคียงมีโอกาสมาร่วมบุญกัน ภายในงานยังเปิดให้สักการะพระบรมสารีริกธาตุร่วมกัน อีกทั้งจะได้ชมนิทรรศการซึ่งเป็นข้อมูลความรู้ปีนี้ ในแนวคิดว่า “พุทธภูมิ สุวรรณภูมิ” หมายถึงว่า เมื่อเราย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาล ที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศต่างๆ เพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อย้อนกลับไปว่า พุทธศาสนาเดินทางมาจากชมพูทวีปมาถึงสุวรรณภูมิได้อย่างไร เมื่อเข้าใจแล้วเราจะได้รักษาศาสนาพุทธที่ดำรงอยู่ไว้เป็นพันปีให้ สืบต่อไป นั่นคือสาระสำคัญของการจัดงานปีนี้”
“วิสาขบูชา พุทธบารมี” ในปีนี้ นอกจากการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จาก ๔ ประเทศ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแล้ว ยังได้ชมกำแพงภาพมหาเจดีย์พุทธคยาด้านหลังบุษบก ความยาว ๒๔ เมตร สูง ๖ เมตร ศึกษาความเป็นมาของพระพุทธศาสนาจากนิทรรศการ “พุทธภูมิ สุวรรณภูมิ” โดยแบ่งเป็น ๓ โซน ได้แก่ ๑.เรียนรู้ ๔ สังเวชนียสถาน ศึกษาสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ แสดงปฐมเทศนา และสถานที่ดับขันธปรินิพพาน ซึ่งโซนนี้ได้จำลองสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์มาไว้ให้ชม ๒.พุทธภูมิ สุวรรณภูมิ เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากดินแดน พุทธคยาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ และ ๓.บทเรียนจากมหาวิทยาลัยนาลันทา การรุกรานของศาสนาอื่นอันเป็นต้นเหตุให้พระพุทธศาสนาสูญสิ้นไปจากอินเดีย 

           นอกจากนี้ ยังอัญเชิญพระพุทธบาทจำลอง จากประเทศอินเดีย ลักษณะเป็นหินสีเขียวมรกตแกะสลัก มีน้ำหนักกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม มาให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ พร้อมเชิญชวนผู้ใจบุญ ร่วมสร้างทาน บารมีกับกิจกรรมสุขใจได้บุญ อาทิ ร่วมหล่อพระพุทธเมตตาขนาดหน้าตัก ๒๔ นิ้ว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา, ปิดทองพระพุทธบาท ๔ รอย (จำลอง), ปิดทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ๙ องค์ ๙ วัดเพื่อความเป็นสิริมงคล, ร่วมสร้างพระพุทธรูปด้วยการถวายแผ่นโพธิ์ทอง, ทอดผ้าป่ามหากุศล, ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์, ตักบาตรหนังสือธรรมะ, นั่งสมาธิเจริญสติ และเดินจงกรม 


           อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลา ๑๙.๐๐ น. ของทุกวัน ยังเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ๑๙ จบ เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอาสาพาธรรมไปเยี่ยมท่าน เป็นกิจกรรมบุญที่คณะสงฆ์และจิตอาสาเยี่ยมผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมมอบภาพพระพุทธเมตตาให้ผู้ป่วย
ทั้งนี้ ทางคณะผู้จัดงาน ยังจัดธรรมบรรยายทุกวัน โดยพระธรรมวิทยากรชื่อดัง อาทิ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล, พระราชธรรมนิเทศ (พระพะยอม กัลยาโณ), พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต, พระราชวิสุทธิประชานาถ(หลวงพ่ออลงกต) และแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เป็นต้น นอกจากนี้ยังร่วมน้อมรำลึกและเทิดทูนพระเกียรติคุณของในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดยหล่อประติมากรรมพระรูป ๓ มิติ, เหรียญรักพ่อ และทรงรัก ในรัชกาลที่ ๙ (๑๑-๑๗ พฤษภาคม และ ๑-๓ มิถุนายน ๒๕๖๑) ปัจจัยร่วมบุญทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้องค์กรการกุศล อาทิ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา, สมทบทุนการศึกษาของพระสงฆ์นานาชาติ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา) 

           อนึ่ง ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีพิธีกวนข้าวมธุปายาส (กวนข้าวทิพย์) เวลา ๐๙.๓๙ น. บริเวณมณฑลพิธี ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช และร่วมตักบาตรข้าวมธุปายาส เนื่องในวันวิสาขบูชา (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ณ มณฑลพิธี เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น ๓ พร้อมทั้งยังสามารถส่งข้าวมธุปายาสให้บุคคลที่รักทั่วประเทศไทย ผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 


 

 


 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๕๐๓ วันพุธที่  ๑๖  -  วันอาทิตย์ที่  ๒๐ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑


451 7589