18thFebruary

18thFebruary

18thFebruary

 

May 30,2018

พุทธศาสนิกชนชาวโคราชร่วมตักบาตรข้าวมธุปายาสวันวิสาขบูชา ในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี ปีที่ ๑๑” ที่เดอะมอลล์โคราช

           เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช เหล่าพุทธศาสนิกชนชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกันประกอบพิธีทางพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญวันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีคณะสงฆ์นำโดยพระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดบึง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยเหล่าพุทธศาสนิกชน ร่วมกันสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ๙ พระองค์จาก ๕ ประเทศ (อินเดีย ศรีลังกา เมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและไทย) พร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบบุษบกอันประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ ซึ่งได้มีพุทธศาสนิกชนแต่งกายชุดไทย ชุดลิเก ชุดหมอเพลงพื้นบ้าน  ร่วมกันตักบาตรข้าวมธุปายาส หรือ ข้าวทิพย์กับพระสงฆ์จำนวน ๑๙ รูป ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ พร้อมกันนี้พุทธศาสนิกชนสามารถส่งข้าวมธุปายาสให้บุคคลที่คุณรักทั่วประเทศไทย โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ภายในงาน

           หลังจากร่วมพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว พุทธศาสนิกชนยังได้บำเพ็ญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี ๒๕๖๑” มหางานบุญที่จัดอย่างยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดในโลกถึง ๓๒ วัน ต่างได้สักการะ ๙ สิ่งมหัศจรรย์ในวันเดียวเพื่อเสริมสิริมงคลในชีวิต ได้แก่ ๑.สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ๙ พระองค์จาก ๕ ประเทศ (อินเดีย ศรีลังกา เมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและไทย
           ๒.สักการะพระพุทธบาทจำลองมหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย ๓.สักการะพระพุทธบาท ๔ รอยจำลอง จากวัดพระพุทธบาท ๔ รอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๔.ปิดทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ๙ องค์ ๙ วัด ๕.ตักบาตรพระอริยสงฆ์ ๑๙ องค์ ๖.หล่อพระพุทธเมตตา ขนาดหน้าตัก ๒๔ นิ้วด้วยตนเอง ๗.ท่องเที่ยว
           ๔ สังเวชนียสถาน ณ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ พร้อมชมสวนไผ่แห่งวัดเวฬุวัน(จำลอง) ๘.ย้อนรอยสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ศึกษาเส้นทางธรรมจากพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิในนิทรรศการ “พุทธภูมิ สุวรรณภูมิ” ๙.ฟังธรรมบรรยายทุกวัน เวลา ๑๔.๐๐น. และสวดมนต์ เจริญสติ นั่งสมาธิ  ทุกวัน เวลา ๑๘.๐๐น.

           สำหรับผู้ที่สนใจงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี ๒๕๖๑” สามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม- ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage: The Mall Korat


368 5700