18thFebruary

18thFebruary

18thFebruary

 

June 02,2018

มทส.เปิดตัวผลิตภัณฑ์ตรา‘หยาดป่า’ ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ในงาน NESP Innovation Fair 2018

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NESP Innovation Fair 2018” ในระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินัล 21 นครราชสีมา โชว์ผลิตภัณฑ์ที่รังสรรค์จากธรรมชาติ จนได้รับรางวัล excellent award จากสมาคมหัตกรรมอาเซียนและยูเนสโก

     วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ตรา “หยาดป่า ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน” จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) คลองไผ่จังหวัดนครราชสีมา ในงาน “มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NESP Innovation Fair 2018 ณ ศูนย์การค้า เทอมินอล 21 นครราชสีมา

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  ในฐานะหัวหน้าโครการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เปิดเผยว่า การจัดงานมหกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ตรา “หยาดป่า” ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตรา “หยาดป่า” จาก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ มทส. ได้ขอพระราชทานตรา หยาดป่า จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อนำมาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์บนฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

         โดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากโครงการฯมี 2 ประเภท ได้แก่ ผ้าไหมยกดอกย้อมสีธรรมชาติ และชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ ชาสมุนไพรตราหยาดป่า ได้ถูกผลิตจากพืชสมุนไพรจำนวน 12 ชนิดที่ปลูกและอนุรักษ์ไว้ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ และ นำมาแปรรูปเป็นชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผลิตด้วยกระบวนการและเทคนิคที่มีความจำเพาะเพื่อเพิ่มรสชาติให้ดีที่สุด จนได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ส่วนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมยกดอกย้อมสีธรรมชาติตราหยาดป่านั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สีย้อมจากธรรมชาติจากพืชนานาพรรณ ที่ปลูกและอนุรักษ์ในศูนย์ อพ.สธ คลองไผ่ เช่นกัน อาทิ สีเหลืองจากปลือกและผลต้นมะพูด  สีน้ำตาลจากดอกบวบและผลคนทา สีเขียวจากใบสบู่แดง หรือสีน้ำเงินจากต้นคราม พืชเหล่านี้ได้ถูกนำมาเป็นสีย้อมไหมด้วยเทคนิคพิเศษ โดยสีทุกสีได้ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม ทำให้ได้เส้นไหมที่มีสีติดคงทนต่อการซักและทนต่อแสงแดด เมื่อนำไปทอจึงได้ผ้าไหมที่มีคุณภาพดี  มีความอ่อนนุ่ม จากคุณสมบัติดังกล่าวทำให้ ที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายหยาดป่า ได้รับรางวัล excellent award  จากสมาคมหัตกรรมอาเซียนและยูเนสโก โดยวันนี้มีการแสดงแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติของโครงการฯ จากนางแบบและนายแบบนักศึกษา มทส. พร้อมด้วย มิสแกรนด์นครราชสีมา 2018 อีกด้วย

          ทั้งนี้ภายในส่วนจัดแสดงของงาน มหกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ตรา “หยาดป่า ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน” นั้นจะมีการจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการให้ความรู้พร้อมจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากโครงการฯ จัดแสดงในงาน NESP Innovation Fair 2018 ในระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2561 ณ ลานโปรโมชั่นฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา

 

 


377 5701