20thFebruary

20thFebruary

20thFebruary

 

June 08,2018

นครชัยแอร์เพิ่มรถรุ่นใหม่ “๓๐ ปี Safety Coach” เน้นความสะดวกประชาชน


           “นครชัยแอร์” เดินหน้าเพิ่มรถรุ่นใหม่ “นครชัยแอร์ ๓๐ ปี Safety Coach” เน้นอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ยืนยันยังไม่มีนโยบายลดเที่ยววิ่ง

           นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ นครชัยแอร์ได้มีการปรับปรุงพัฒนาบริการ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการอยู่เสมอเป็นการอำนวยความสะดวกสบาย ด้วย การรักษามาตรฐานการบริการ และความปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทฯมีรถให้บริการทั้งหมด ๓๘๙ คัน และยังคงเดินหน้าเพิ่มจำนวนรถโดยสารรุ่นใหม่ “นครชัยแอร์ ๓๐ ปี Safety Coach” ให้บริการในเส้นทางต่างๆ ตามแผนที่ได้วางไว้ในการเพิ่มรถ ๔๒ คัน ภายใน ปี ๒๕๖๑ ปัจจุบันสามารถดำเนินการเพิ่มรถไปได้แล้วกว่า ๕๐% ในเส้นทางต่างๆ ดังนี้ เส้นทางกรุงเทพฯ–ขอนแก่น, กรุงเทพฯ–เชียงใหม่, กรุงเทพฯ–อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ–อุดรธานี, กรุงเทพฯ–อำนาจเจริญ, กรุงเทพฯ–อ.เขมราฐ, กรุงเทพฯ–ขอนแก่น, กรุงเทพฯ–สุรินทร์, กรุงเทพฯ–บุรีรัมย์ และกรุงเทพฯ–กาฬสินธุ์
           สำหรับที่มีกระแสข่าวเรื่องลดจำนวนเที่ยววิ่งที่เผยแพร่ออกไปในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ เรียนให้ทราบว่า กระแสข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง การให้บริการรถโดยสารของนครชัยแอร์ ยังคงให้บริการเดินรถด้วยเที่ยววิ่งมาตรฐาน และราคาค่าโดยสารตามปกติ ไม่มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างไร ผู้โดยสารยังสามารถเดินทางในเที่ยวเวลาคงเดิมที่เคยใช้บริการ ถึงแม้ว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ธุรกิจการเดินทางจะเป็นช่วง Low season กลยุทธ์การทำธุรกิจในช่วงนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มมาตรการขับรถเพื่อความปลอดภัยในฤดูฝน และการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากร พร้อมการบริหารจัดการเที่ยวเวลาเดินรถให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งการคมนาคมเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับประชาชนในการเดินทาง นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญกับทีมช่างในการดูแลบำรุงรักษารถโดยสารให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพอากาศในปัจจุบัน เพื่อป้องกันอันตรายการอาจจะเกิดขึ้นเมื่อต้องขับรถในช่วงฝนตก


           นางเครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า นครชัยแอร์ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ลูกค้าประชาชนผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดี และความสะดวกสบายสูงสุดด้วยรถที่มีมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทฯ พร้อมปรับการให้บริการต่างๆ ให้ตรงกับสถานการณ์ และความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนานำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชนรวมถึงพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยการในเดินทาง ทั้งด้านตัวรถ สมรรถนะรถและพนักงานขับรถให้มีมาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และสะดวกสบายสูงสุดตลอดการเดินทาง สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลให้บริการ ติดต่อเบอร์ Call Center ๑๖๒๔ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๒๓.๐๐ น.


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๕๐๗ วันพุธที่ ๖ - วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 


375 5703