18thFebruary

18thFebruary

18thFebruary

 

June 11,2018

โคราชระดมพลังช่วยซื้อสัปปะรดชาวชัยภูมิ ๗ ตัน แก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ ๓ ชั่วโมง สินค้าหมดเกลี้ยง

          เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. วันที่ ๑๑ มิถุนายน ที่บริเวณลานจอดรถโรงแรมวีวันโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายรณชัย  วุรฬห์รัฐ พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายชัชวาล  วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดโครงการระดมพลัง “ ไทยช่วยแก้ไขปัญหาสัปปะรดราคาตกต่ำ ” โดยเปิดพื้นที่ขายสับปะรดของเกษตรกรชาวจังหวัดชัยภูมิ พบประชาชนเดินทางมาซื้อในราคากิโลกรัมละ ๕ บาท กันอย่างคึกคัก ใช้เวลาไม่ถึง ๓ ชั่วโมง ผลผลิตร่วม ๗ ตัน ถูกกว้านซื้อจนแทบหมดเกลี้ยง

          นางไพทูรย์  ศรีครั่ง อายุ ๔๗ ปี ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรปลูกสัปปะรด จ.ชัยภูมิ เปิดเผยว่า ขอบคุณหน่วยงานของ จ.นครราชสีมา ได้เปิดพื้นที่ให้นำสัปปะรด ซึ่งประสบปัญหามีผลผลิตเกินความต้องการของตลาด มาวางขายให้ชาวโคราช ซึ่งราคา กก.ละ ๕ บาท เป็นเพียงแค่ต้นทุนการผลิตเท่านั้น จึงขอให้รัฐบาลผลักดันสนับสนุนส่งเสริมให้ราคาสัปปะรด ในราคา กก.ละ ๘ -๑๐ บาท เกษตรกรจึงจะมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

          นายชัชวาล ฯ ประธานหอการค้า ฯ กล่าวว่า โครงการไทยช่วยซื้อสับปะรด ถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชัยภูมิ สามารถระบายสินค้าไม่ทัน ถือเป็นการตอบรับที่ดี ช่วงเช้านำมาขาย ๔ ตัน ชาวโคราช ได้มาช่วยซื้อกันอย่างล้นหลาม เพียงเวลา ๑ ชั่วโมง สัปปะรดไม่เพียงพอ ต้องรอผลผลิตที่กำลังเดินทางมาอีก ๓ พันตัน รวมทั้งสิ้น ๗ พันตัน

 


368 5700