20thFebruary

20thFebruary

20thFebruary

 

June 15,2018

ชาวโคราชร่วมบริจาคโลหิต วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day 2018)

        14 มิถุนายน 561 เวลา 10.30 น.ที่วาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2561 (World Blood Donor Day 2018) เพื่อเป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต และเพื่อระลึกถึง คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอ บี โอ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตของโลก  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบริจาคโลหิต การรับบริจาคอวัยวะและดวงตา โดยผู้บริจาคโลหิตภายในงานจะได้รับเสื้อยืดเวิล์ด บลัด โดนเนอร์เดย์ เป็นที่ระลึก

        สำหรับวันผู้บริจาคโลหิตโลก จุดเด่นปีนี้ คือ การนำเสนอความดีงามที่มีต่อกันของเพื่อนมนุษย์ คือ คุณค่าของการให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ การให้ความเคารพ ความเห็นอกเห็นใจกัน และความมีน้ำใจต่อกัน มองเห็นกันและกันมากขึ้น โดยให้การบริจาคโลหิตเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันของคนในสังคม จึงเป็นที่มาของสโลแกนวันผู้บริจาคโลหิตโลกในปีนี้ คือ Be there for someone else. Give blood. Share life - ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต โดยเป้าหมายของวันผู้บริจาคโลหิตโลก คือ การนำเสนอเรื่องราวของผู้คนที่รอดชีวิตจากการได้รับโลหิตบริจาค เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิตประจำยังคงบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนที่มีสุขภาพดีที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตได้เริ่มต้นบริจาคโลหิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน

        นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ปัจจุบันการจัดหาโลหิตในจังหวัดนครราชสีมาในภาพรวม ยังไม่สม่ำเสมอตลอดทั้งปี บางช่วงเวลามีปริมาณโลหิตสำรองไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงปิดเทอม และช่วงเทศกาล ในขณะที่ความต้องการโลหิตเพิ่มขึ้น  สอดคล้องกับข้อมูลจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ที่พบว่ามีผู้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้ง  55% ส่วนผู้บริจาคโลหิตปีละ 4 ครั้ง สม่ำเสมอทุก 3 เดือน มีเพียง 8% เท่านั้น ในขณะที่อัตราความต้องการใช้โลหิตเพิ่มขึ้นทุกปีๆ ละประมาณ 5% หากมีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน เพิ่มจากปีละ 1 ครั้ง เป็นปีละ 2 ครั้ง จะทำให้มีโลหิตเพียงพอตลอดทั้งปี ทั้งนี้ก็ขอเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพดี มาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยสามารถบริจาคโลหิต ณ ห้องรับบริจาคโลหิตในจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 5 แห่ง”

 


380 5700