25thMarch

25thMarch

25thMarch

 

July 07,2018

บขส.ชัยภูมิทิ้งร้าง ๒๐ ปี จี้จัดระเบียบรถโดยสาร

         บขส.ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานเกือบ ๒๐ ปี เหตุรถโดยสารหันไปตั้งจุดขายตั๋วกันเองตามริมถนน ส่งผลการจราจรติดขัด ประชาชนเดือดร้อนมานาน วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาจริงจัง เร่งหารือผู้ประกอบการรับ-ส่งรายทางได้ แต่ต้องเข้า บขส.

         เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยตัวแทนผู้เกี่ยวข้องจากขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางในพื้นที่ และตัวแทนกลุ่มชาวบ้านผู้เดือดร้อน ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของกรมการขนส่งทางบก ที่มีการเริ่มดำเนินการขอรับบริจาคที่ดินจากเอกชนในพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างตัวอาคารสำนักงาน บขส.ให้กับประชาชนในพื้นที่ ในโครงการแก้งคร้อเมืองทอง มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ 

         ภายหลังเมื่อปี ๒๕๔๐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้มีการเดินทางมาเป็นประธานเปิดทำพิธีรับมอบดำเนินการก่อตั้ง บขส.แห่งใหม่ในพื้นที่ อ.แก้งคร้อ เสร็จสิ้นลง จากนั้นมีการเปิดดำเนินการมาได้ถึงต้นปี ๒๕๔๑ เท่านั้น 

         ส่งผลให้เกิดปัญหาของกลุ่มผู้ประกอบการบริษัทเดินรถในพื้นที่ เนื่องจากเริ่มไม่มีการนำรถมาเข้าจอดใน บขส.ดังกล่าว และหันไปหาจุดตั้งขายตั๋ว โดยนำรถโดยสารไปจอดรอรับผู้โดยสารกันเองตามตึกแถว ตามริมถนนสายชัยภูมิ-แก้งคร้อ-ภูเขียว จำนวนมาก สร้างความไม่เป็นระเบียบไปทั่วตัวอำเภอแก้งคร้อ ทั้งในจุดสี่แยกไฟแดง บริเวณทางเข้าหน้าโรงเรียนประจำอำเภอ, โรงพยาบาล, หน้าที่ว่าการอำเภอ ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ห่างจาก บขส.แห่งนี้ประมาณ ๖๐๐ เมตรเท่านั้น ทำให้เกิดปัญหาในชั่วโมงเร่งด่วนและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากเกิดการจราจรแออัดติดขัด และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

         นายปิ่น เวชญานนท์ ตัวแทนชาวอำเภอแก้งคร้อ กล่าวถึงปัญหาการปล่อย บขส.ประจำอำเภอแก้งคร้อ ทิ้งร้างมานานเกือบ ๒๐ ปี ว่า “ที่ผ่านมา เมื่อแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาดำเนินการต่อได้ไม่นาน ก็เหมือนเดิม คือไม่มีรถโดยสารเข้ามาจอด ปล่อยร้างซ้ำซากมาตลอด อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงจังในเรื่องนี้เสียที เพราะปัจจุบันถือว่าเส้นทางสายแก้งคร้อ-ภูเขียว ตลอดริมข้างทางที่มีรถโดยสารประจำทางผ่าน ไม่ยอมเข้ามาจอดรับผู้โดยสารภายใน บขส.แก้งคร้อเมืองทองเลย มีเพียง ๑ เจ้าเท่านั้น สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่ที่ใช้เส้นทางสายนี้ ซึ่งเป็นสายถนนหลักผ่านตัว อ.แก้งคร้อ สาย ๒๐๑ แก้งคร้อ-ภูเขียว หากปล่อยอย่างนี้ต่อไปที่มีการปล่อยให้มีการจอดรถรับส่งผู้โดยสารไม่เป็นระเบียบแบบนี้อีกต่อไป ทั้งมีจอดซ้อนคัน และกีดขวางการจราจรระหว่างรอรับส่งผู้โดยสารเวลานานๆ ก็ไม่รู้ว่าจะมี บขส.ในพื้นที่ต่อไปทำไม จึงอยากฝากไปถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยกันจัดระเบียบรถโดยสารในพื้นที่ครั้งนี้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมต่อไป”

         ด้านนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอแก้งคร้อ กล่าวว่า “หลังจากได้มีการประชุมหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาเรื่อง บขส.ในพื้นที่ ไม่มีรถโดยสารมาจอดรับส่งผู้โดยสาร กระทั่งถูกปล่อยทิ้งร้างมานานเกือบ ๒๐ ปี พบว่าสาเหตุที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้น เนื่องจากประชาชนบางส่วนที่มีบ้านตามเส้นทางที่รถโดยสารวิ่งผ่าน หากรถโดยสารมาจอดที่ บขส.เพียงจุดเดียว ก็จะทำให้มีประชาชนมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าสามล้อ ค่าจักรยานยนต์รับจ้าง เพิ่มขึ้นมา ก็เป็นเรื่องที่ทางผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางจะถือเป็นการบริการลูกค้าประจำทางจึงมีการแวะจอดให้ เมื่อผ่านริมทางหน้าชุมชนตนเอง ดังนั้นหากมาจอดที่ บขส.จุดเดียวก็จะกระทบกับชาวบ้านกลุ่มนี้ แต่ผู้ประกอบการรถโดยสารก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมายต้องเข้าใจด้วยว่า จะต้องเข้าไปจอดที่ บขส.ด้วย ซึ่งเรื่องนี้ หลังได้ประชุมกับตัวแทนผู้ประกอบการที่มีกว่า ๔-๕ รายในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางออกร่วมกัน และได้ตกลงที่จะเข้าจอดใน บขส.แล้ว เหลืออีก ๑ ราย ที่ไม่สามารถตัดสินใจแทนบริษัทได้ ต้องขอไปหารือกับทางกรรมการบริษัทอีกครั้งก่อน คาดว่าจากนี้ไปจะให้คำตอบภายใน ๗ วัน” 

         “นอกจากนี้ส่วนใหญ่ปัญหาของผู้ประกอบการเดินรถโดยสาร ที่มีการจอดตามริมทางมาตลอดที่ผ่านมานั้น เนื่องจากจุดขายตั๋วเป็นอาคารเดิมที่ลงทุนไปแล้ว รวมทั้งต้องมีระบบธุรการดำเนินการขายตั๋วระบบคอมพิวเตอร์ ที่จะแจ้งการดำเนินการในแต่ละวันไปยังบริษัท หากมีการย้ายมาติดตั้งใหม่ภายใน บขส. ก็ต้องมีการเสียค่าลงทุนเพิ่มเติมตามมาอีกจำนวนมาก ซึ่งผลการดำเนินการความเห็นร่วมกันทาง บขส.เอง ก็พร้อมที่จะรับฟัง หากจะต้องมีการปรับปรุงก่อสร้างระบบใดๆ ก็ขอให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอเพื่อที่จะหาแนวทางอยู่ร่วมกันให้ยั่งยืนต่อไป และอยากให้ทุกฝ่าย รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันปรับตัว ปรับเปลี่ยนให้เข้ามาใช้บริการ บขส.แห่งนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งแรกๆ อาจจะมีผลกระทบบ้าง แต่ต่อไปจุดศูนย์รวม บขส.แห่งใหม่ ก็จะเกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้  หากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน” นายอำเภอแก้งคร้อ กล่าวเพิ่มเติม

นสพ.โคราชคนอรสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๑๓ วันศุกร์ที่ ๖ - วันอังคารที่ ๑๐  เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 


404 5721