26thMarch

26thMarch

26thMarch

 

July 07,2018

พาณิชย์เข้มผ้าทออีสาน ดันสู่เวทีการค้าสากล สร้างรายได้ปีละ ๑,๘๐๐ ล้าน

        กระทรวงพาณิชย์ยกระดับผ้าทออีสาน ผลักดันสู่เวทีการค้าในระดับสากล หลังสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมากกว่าปีละ ๑,๘๐๐ ล้านบาท เดินหน้าเจาะกลุ่มวัยรุ่น-นักธุรกิจ ที่ชื่นชอบผ้าทอ ทั้งในและต่างประเทศ

        เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น.วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นท์เซส ขอนแก่น นายพิทักษ์ อุดมชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผ้าทออีสาน ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม ภายใต้แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมีผู้ประกอบการผ้าทอในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานเข้าร่วมรับการอบรมรวมกว่า ๒๐๐ คน

        นายพิทักษ์ อุดมชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ผ้าทออีสานเป็นภูมิปัญญาในระดับภูมิภาคที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมาก โดยในปีที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจผ้าทอ และผ้าฝ้าย สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศมากถึง ๑,๘๐๐ ล้านบาท ทำให้การต่อยอดธุรกิจที่เป็นการตอบโจทย์ให้กับลูกค้า คือการทำสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะผ้าทอ และผ้าฝ้าย ที่ต้องมีการออกแบบและดีไซน์ ที่เข้าถึงความต้องการและเจาะกลุ่มตลาดวันรุ่นให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

        “สำหรับผ้าทออีสานนั้น โดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ชนบท จ.ขอนแก่น, ผ้าไหมแพรวา จ.กาฬสินธุ์ และผ้าไหมกาบบัว จ.อุบลราชธานี เป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดจำหน่ายในแต่ละปีจำนวนมาก สร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ค้า ทั้งยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมประจำถิ่นได้อย่างชัดเจน ดังนั้นสิ่งจำเป็นที่กระทรวงพาณิชย์จะต้องเดินหน้าไปพร้อมกับผู้ประกอบการ คือการร่วมพัฒนา ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหา กระทั่งนำไปสู่การแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม”

        นายพิทักษ์ กล่าวอีกว่า การสร้างโอกาสทางการตลาด เป็นมาตรการเชิงรุกให้กับผู้ประกอบการนั้นมีรายได้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะกับการตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าใหม่ ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น เพราะผ้าทออีสานนั้นสามารถที่จะออกแบบได้ในหลายรูปแบบ ดังนั้นการอบรมผู้ประกอบการผ้าทอภาคอีสานครั้งนี้เน้นหนักในเรื่องของการปั้นแบรนด์ดัง สร้างกลยุทธ์ให้โดน Brand Building ออกแบบอย่างไรให้โดนใจตลาด Product Development รวมทั้งการสร้างแบรนด์ ผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Packaging Design โดยทีมวิทยากรและทีมที่ปรึกษา ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันทั้งในประเทศ และตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดใหม่ๆ อาทิ ญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโจทย์การค้าที่ท้าทายอย่างมาก

นสพ.โคราชคนอรสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๑๓ วันศุกร์ที่ ๖ - วันอังคารที่ ๑๐  เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 


405 5716